Chirurdzy: trudne środowisko pracy i związane z tym skutki

Chirurdzy są narażeni na skaleczenia, porażenie prądem, ale też problemy z kręgosłupem przez pracę w nienaturalnej pozycji ciała. Do tego dochodzi stres wynikający z odpowiedzialności. W tak niesprzyjających okolicznościach łatwo popełnić błąd, nie tylko medyczny. Coraz częściej zdarza się naruszenie praw pacjenta, czy uszkodzenie drogiego sprzętu medycznego. Dlatego właściwą ochroną dla chirurgów jest kompleksowe ubezpieczenie OC.

Czynników zagrażających chirurgom w trakcie wykonywania pracy jest mnóstwo. Do tych, które mogą powodować wypadki, należą m.in. skaleczenia igłami, ostrymi narzędziami lub ostrymi krawędziami np. kości. Poza tym chirurdzy mogą zostać porażeni prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wadliwie działającym wyposażeniem. Lekarze są też narażeni na wdychanie dużych ilości gazów anestezyjnych i środków dezynfekujących. Całe spektrum zagrożeń opisane jest w Międzynarodowej Karcie Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych.

Są też czynniki należące do grupy „ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy”. Wśród nich znajduje się praca wykonywana przez wiele godzin w wymuszonej stojącej pozycji ciała, odpowiedzialność za życie pacjentów, kontakt z ciężko poszkodowanymi pacjentami, a także nienormowany czas pracy. W efekcie chirurdzy odczuwają dolegliwości bólowe, mogą doznać stresu pourazowego, a także mieć problemy rodzinne i odczuwać wypalenie zawodowe. W takich warunkach nawet najlepszy specjalista może popełnić błąd.

Błędy lekarskie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC obowiązkowego w przypadku lekarzy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontraktu). Dla pełnej ochrony warto jest wykupić ubezpieczenie OC Dobrowolne, które obejmuje uszkodzenie mienia pacjenta czy sprzętu medycznego. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o szkody związane z medycyną estetyczną, a także naruszeniem praw pacjenta.
W przypadku lekarzy pracujących na etacie, dobrowolne ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacji, gdy pracodawca obciąży lekarza za wyrządzone szkody do trzykrotności miesięcznej pensji.

Dobrze dobrana polisa OC lekarza równoważy do pewnego stopnia zagrożenia zawodowe. Warto zapewnić sobie ten balans.

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl

 

Wróć na górę