Ubezpieczenia dla
Pielęgniarek i Położnych

Kup Pakiet online Dowiedz się więcej
Pakiet INTER Pielęgniarka

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Pielęgniarek i Położnych

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych
i szkód w mieniu pacjenta.

OC Obowiązkowe oraz OC Dobrowolne

 
Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe i OC Dobrowolne z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.

INTER Ochrona Prawna

Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.

INTER Ochrona HIV/WZW

 
Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

Ubezpieczenie turystyczne INTER Tour 365

 
Proponujemy Ci wyjątkowe ubezpieczenie turystyczne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszym dedykowanym pakietem dla Pielęgniarki i Położnej możesz go kupić online lub umówić się na spotkanie z Agentem.
Wybierz dowolną formę zakupu:

oc-lekarz_1

OC Obowiązkowe

OC Obowiązkowe adresowane jest do Pielęgniarek i Położnych prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę pielęgniarską lub położniczą. Zakres, sumy gwarancyjne i warunki ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Ubezpieczeniem OC Obowiązkowym objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Atuty:

 • Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności zawodowych
 • Suma gwarancyjna nawet do 100 000 euro na jedno zdarzenie

FAQ

1 Dlaczego warto kupować w pakiecie?
Wybierając Pakiet INTER Pielęgniarka i Położna otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego. Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Obowiązkowym.
2 Czy i kiedy potrzebuję ubezpieczenia OC Obowiązkowego?
Jeżeli jesteś pielęgniarką lub położną prowadzącą indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę zawodową zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (lub zamierzasz ją zarejestrować) musisz posiadać ubezpieczenie obowiązkowe.
3 Czy mogę kupić samo ubezpieczenie OC Obowiązkowe?
Tak, OC Obowiązkowe możesz nabyć bezpośrednio u naszego Agenta.
lekarz

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne dedykowane jest Pielęgniarkom i Położnym, które chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, po pierwsze jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego dla osób posiadających praktykę zawodową, po drugie dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o szkody związane z naruszeniem praw pacjenta i skutki udzielania pierwszej pomocy na terenie Unii Europejskiej.

Atuty:

 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
 • Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie medycznym
 • Elastyczne dopasowanie sum gwarancyjnych

FAQ

1 Dlaczego warto kupować w pakiecie?
Wybierając Pakiet INTER Pielęgniarka i Położna otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego. Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Obowiązkowym.
2 Mam umowę o pracę, po co mi ubezpieczenie?
Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody ma prawo obciążyć Cię do trzykrotności miesięcznej pensji. OC Dobrowolne pozwoli pokryć te koszty.
3 Mam ubezpieczenie OC Obowiązkowe po co mi ubezpieczenie OC Dobrowolne?
OC Obowiązkowe nie chroni wszystkich sfer Twojego życia zawodowego. Jeśli korzystasz ze sprzętu medycznego, na podstawie na przykład umowy najmu lub dzierżawy, ochronę w tym zakresie zapewni Ci ubezpieczenie dobrowolne.
4 Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
law_1

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki trzem wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Konsultacje prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną
 • Pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Wideo porady radcy prawnego
 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej

FAQ

1 Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie podstawowym?
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie podstawowym zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym. W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
2 Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie rozszerzonym?
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie rozszerzonym zapewni Ci ochronę w zakresie życie zawodowego i spraw związanych z ruchem drogowym. W ramach ubezpieczenia dodatkowo zyskasz pomoc w rozwiązaniu sporów z leasingodawcą, a także wsparcie prawne w przypadku zniesławienia lub znieważenia.
3 Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie pełnym?
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie pełnym zapewni Ci ochronę w życiu zawodowym, prywatnym i ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia ochronę zyskuje również osoba pozostająca z Tobą w związku małżeńskim. Dodatkowo zapewniamy ochronę prawną w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także oferujemy wideo porady online radcy prawnego.
ruchomosci_

INTER Ochrona HIV/WZW

INTER Ochrona HIV/WZW to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia - nawet do 200 000 zł.
 • Ochrona przez 24 godziny
 • Możliwość wykupienia ochrony w przypadku Agresji Pacjenta.

FAQ

1 Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.
2 Czy mogę rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków?
Tak, ubezpieczenie NNW możesz wykupić w ramach ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I.
3 Czy ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW można wykupić na okres krótszy niż rok?
Tak, możesz dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok. Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem skontaktuj się z naszym Agentem.
travel_1

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty leczenia za granicą i pomoc assistance.

Atuty:

 • Ubezpieczenie ryzyk związanych z uprawianiem sportów amatorskich
 • Brak limitu wieku ubezpieczonego
 • Brak limitu wyjazdów w okresie ubezpieczenia

FAQ

1 Czy ochroną może być objęta również moja rodzina?
Tak, możesz wykupić zarówno wariant indywidualny jak i rodzinny, w którym ochroną objęci są członkowie rodziny wspólnie odbywający podróż.
2 Czy muszę zgłaszać swoje wyjazdy zagraniczne do TU INTER Polska S.A.?
Nie, nie wymagamy od Ciebie zgłaszania wyjazdów. Ochrona działa także wtedy, kiedy za granicą przebywasz w podróży służbowej np. na sympozjum czy konferencji.
3 Czy mogę wykupić samo ubezpieczenie INTER Tour 365?
Tak, INTERTour365 możesz kupić wchodząc na stronę www.inter-direct.pl lub bezpośrednio u naszego Agenta.

Dodatkowe produkty najczęściej wybierane przez Pielęgniarki i Położne

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
16 października 2018

Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym

Studenci kierunków medycznych chętnie korzystają ze stypendiów, które umożliwiają zdobywanie […]
12 października 2018

Studenci świadomi ryzyka zakażenia WZW. Warto pomyśleć o polisie.

Studenci medycyny mają świadomość, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest […]
4 października 2018

Studenci na symulatorach, ale z prawdziwą polisą

Studenci kierunków medycznych coraz częściej mają szansę szkolić umiejętności w […]
1 października 2018

Pakiet INTER Student dla kierunków medycznych

Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane […]
Top