Stara-nowa rzeczywistość: Jak bezpiecznie i świadomie rozpocząć studia?

Ubezpieczenie dla studenta, odpowiedzialność cywilna dla studenta medycyny.

Październik wszystkim studentom niezmiennie kojarzy się z nowym rokiem akademickim. Specjalnym okresem stanie się również dla absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku wkroczą w mury uczelni wyższych. Nadchodzące 9 miesięcy będzie czasem wytężonej nauki i odmiennego niż dotychczasowy trybu życia. Warto się do niego rozsądnie przygotować!

Jak świadomie przygotować się do pierwszego w życiu roku akademickiego? O czym warto pamiętać? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Tego wszystkiego dowiecie się, czytając dzisiejszy artykuł. 

Ubezpieczenie zdrowotne – świadczenie, które może wygasać 

Do momentu przekroczenia magicznej granicy, jaką jest szkoła średnia, mało osób zajmuje się własnym ubezpieczeniem i interesuje tym, czy jest ono potrzebne. Jest jednak stosunkowo dużo sytuacji, w których należy pamiętać o ubezpieczeniu studenckim. Czy każdy student ma zapewnione ubezpieczenie zdrowotne? W jakich sytuacjach ubezpieczenie wygasa i czy można sprawdzić status ubezpieczeniowy studenta? 

Studenci, będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, mają prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że są uprawnieni do darmowej publicznej opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Aby jednak mieć prawo do świadczeń, muszą oni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym, np. przez rodzica, uczelnię, pracodawcę. Jakich formalności należy dopełnić, aby mieć dostęp do publicznych świadczeń zdrowotnych? 

Rodzice – student ubezpieczony jako członek rodziny 

To sytuacja, którą najlepiej znamy. W ten sposób ubezpieczonych jest większość uczniów w Polsce. Analogiczna sytuacja ma miejsce podczas studiowania. Absolwent szkoły średniej, idąc na studia, dalej może być zgłoszony do ubezpieczenia  jako członek rodziny. Wymaga się zgłoszenia przez jednego z rodziców lub ich współmałżonków w zakładzie pracy, w którym sami są ubezpieczeni. 

Ważnym aspekt tej formy ubezpieczenia jest fakt, że przysługuje ono studentom tylko do 26 r.ż. Jeśli więc studia rozpoczęło się później, np. kierunek lekarski, trwający 6 lat, rozpoczęło się w wieku 22, w momencie osiągnięcia przez studenta 26 r.ż., musi on zostać zgłoszony do ubezpieczenia w inny sposób. 

Należy również zaznaczyć, że studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodzin bez ograniczenia wiekowego. 

Uczelnia – student ubezpieczony jako uczeń szkoły wyższej 

Poza najbardziej oczywistą formą ubezpieczenia – przez rodziców lub opiekunów – istnieje też możliwość zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, na której studiuje. W tym wypadku osoba zainteresowana musi samodzielnie zgłosić się do dziekanatu i wnioskować o ubezpieczenie osobiście. Formalności zostają tutaj podzielone między studenta i uczelnię, ale student nie może zapomnieć o wizycie w dziekanacie wydziału, ponieważ ubieganie się o ubezpieczenie pozostaje obowiązkiem studenta, a nie uczelni. 

Pracodawca – student ubezpieczony jako pracownik 

Coraz częściej studia łączy się również z pracą zarobkową. Daje to możliwość usamodzielnienia się, ponadto odciąża rodziców od ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze studiami. Czasami praca zarobkowa jest również jedyną możliwością na podjęcie studiów wyższych. W wypadku, gdy student pracuje jednocześnie np. na umowę o pracę, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Student zostaje wtedy ubezpieczony przez pracodawcę. Należy tutaj jednak podkreślić, że forma ta nie dotyczy studentów na umowie zleceniu do 26 r.ż. Jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, musi się ubezpieczyć. 

Ubezpieczenie zdrowotne – o czym należy pamiętać? 

Pracując na umowę o pracę w okresie wakacji, licealista/student uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym nie jest już ubezpieczony jako członek rodziny. W tym przypadku po zakończonej pracy uczeń musi ponownie zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców/opiekunów lub uczelnię. W innym wypadku pozostanie nieubezpieczony, a to wiąże się z konsekwencjami takimi, jak obowiązek opłaty za każdą hospitalizację i leczenia, jeśli będzie potrzebne. 

Gdzie sprawdzić czy jest się ubezpieczonym? 

Nic prostszego! Student, chcąc sprawdzić, czy jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, musi zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta (przez profil zaufany lub e-dowód). 

Ubezpieczenie zdrowotne – czy to wszystko? 

Prawo do bezpłatnej i publicznej opieki zdrowotnej przysługuje każdemu studentowi RP. Pokrywa ono koszty leczenia w kraju i zapewnia dostęp do bezpłatnej opieki specjalistycznej. Ubezpieczenie to nie pokrywa jednak kosztów związanych z następstwami możliwych nieszczęśliwych wypadków. Warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie, które wypłaci odszkodowanie  w przypadku pozostawania w szpitalu, czy też pokryje koszty wynikające z niemożności wykonywania pracy czy studiowania. To moment, w którym warto rozważyć zakup nieobowiązkowej polisy NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Jako wiodący ubezpieczyciel branży medycznej przygotowaliśmy pakiet stworzony z myślą o potrzebach każdego studenta uczelni medycznej w Polsce. W pakiecie INTER Student zawiera się nie tylko NNW, ale także OC praktykanta i ubezpieczenie w wypadku ekspozycji na materiał zakaźny. Dodatkowo jest to pakiet obejmujący zakresem terytorialnym cały świat – idealny dla każdego studenta, zarówno domatora, jak i obieżyświata. O potrzebie ubezpieczeń na studiach i różnicy w konkretnych wariantach pisaliśmy w poprzednich wpisach na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematem ubezpieczeń na studiach medycznych.


Wszystkich licealistów czeka od października nowa przygoda. Wiele będzie w niej niewiadomych, ale zdecydowanie więcej rzeczy do odkrycia. Warto w tym wszystkim zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Wszystkim nowym studentom życzymy wspaniałego studiowania i korzystania z możliwości, które daje!  

Referencje: 
  1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 1398)
  2. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. ((Dz.U. z 2020 r. poz. 172)
Wróć na górę