Ubezpieczenie studenckie – nadgorliwość czy wyraz odpowiedzialności? cz.I

Ubezpieczenie dla studenta, odpowiedzialność cywilna dla studenta medycyny.

Co roku studia na uczelniach medycznych rozpoczyna coraz więcej osób. Według danych GUS, o ile całkowita liczba studentów w Polsce systematycznie spada, to na uniwersytetach medycznych sukcesywnie wzrasta. Do najchętniej wybieranych kierunków należą: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo czy ratownictwo medyczne. Każdy z nich wymaga od studentów wielu lat ciężkiej pracy, nauki zagadnień teoretycznych, jak również wielu godzin poświęconych na poznawaniu praktycznych aspektów przyszłego zawodu. Czas ten studenci spędzają w szpitalach i jednostkach referencyjnych, poznając specyfikę pracy z pacjentami i ucząc się stosowania procedur medycznych. W ten sposób stają się oni uczestnikami procesu terapeutycznego, których obowiązują takie same zasady oraz przed którymi stoją podobne wyzwania, co przed pracownikami ochrony zdrowia.

W pierwszej części artykułu o ubezpieczeniach dla studentów kierunków medycznych wyjaśniamy kto i dlaczego na studiach ubezpieczać się powinien oraz jak czytać polisy ubezpieczeniowe.

Ryzyk fizyk. Czy będąc studentem, jesteś narażony? 

Już od pierwszego roku, niezależnie od kierunku, studentom przedstawia się zasady panujące w przyszłym miejscu pracy. Szkolenia BHP to standardowa procedura odbywająca się przed zajęciami w laboratorium, a zapoznanie się ze specyfiką oddziału, na którym odbywa się zajęcia kliniczne, jest niezbędne, by w sposób bezpieczny stać się jego częścią. Program kształcenia przyszłych pracowników ochrony zdrowia zawiera w sobie naukę praktycznych procedur medycznych, m.in. pobieranie krwi, wykonywanie różnego rodzaju iniekcji, cewnikowanie, itp. Wszystkie te zadania wymagają kontaktu z pacjentem i odpowiedniego przeszkolenia. Generują one możliwość narażenia zawodowego na wiele czynników biologicznych, z którymi nie spotyka się większość ludzi. Stają się one codziennością każdego studenta kierunków medycznych od pierwszego dnia zajęć klinicznych. Zajęcia kliniczne, praktyki wakacyjne, dyżury w ramach kół naukowych to sytuacje, w których występuje zwiększone ryzyko kontaktu z patogenami chorobotwórczymi, których obecność może wpłynąć na zdrowie i życie studenta. Czy można się przed nimi jakoś zabezpieczyć? Poza obowiązkowym zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności i stosowaniem się do obowiązujących zasad BHP, warto również rozważyć ochronę ubezpieczeniową. Jej posiadanie umożliwi zapewnienie studentowi chociażby profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym. Kiedy warto więc rozważyć zakup ubezpieczenia, będąc studentem?

Ubezpieczenie: OC, NNW, HIV/WZW, nie rozumiem, więc nie kupuję

Ubezpieczenia to temat rzeka. Jednak, wbrew pozorom, nie trzeba być ekspertem, by wybrać takie, które spełni oczekiwany cel. Warto jednak podejść do tematu rzetelnie i dowiedzieć się oraz zrozumieć czym w ogóle są ubezpieczenia i dlaczego warto w nie zainwestować. W wielkim skrócie: ubezpieczenie wiąże się z obowiązkiem wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz osoby ubezpieczonej. Możemy je podzielić na ubezpieczenia społeczne (np. ZUS) lub gospodarcze (towarzystwa ubezpieczeniowe), a wśród nich ubezpieczenia majątkowe, które będą przedmiotem tego artykułu, takie jak: ubezpieczenie mienia,  OC, NNW oraz ubezpieczenia zdrowotne. Są one zabezpieczeniem, na które decydujemy się indywidualnie, by w razie nieprzewidzianego zdarzenia losowego otrzymać wypłatę środków, która umożliwi pokrycie kosztów związanych z zaistniałą sytuacją. W zależności od sytuacji, która interesuje osobę ubezpieczającą się, wybrać ona może różne rodzaje ubezpieczeń.

Studentów najbardziej dotyczą poniższe:
  • OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód, które spowoduje ubezpieczony student.
  • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – obejmuje wypłatę świadczeń finansowych za szkody poniesione przez studenta w wyniku nieszczęśliwego  wypadku itp.
  • ubezpieczenie zdrowotne – umożliwiają dostęp osobom ubezpieczonym do usług prywatnej opieki medycznej.
  • HIV/WZW – ubezpieczenie chroniące na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW, zapewniające, m.in profilaktykę poekspozycyjną.
  • ubezpieczenie turystyczne – zabezpiecza w trakcie podróży oraz wypoczynku od zdarzeń losowych.
Podpisuję, ale nie wiem co – jak czytać polisę ubezpieczeniową

By odpowiednio dobrać ofertę ubezpieczeniową, należy rozumieć dokument, jakim jest polisa ubezpieczeniowa. Jej najistotniejszą częścią są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Stanowią one integralną część zawieranej umowy, regulując obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczającego. OWU precyzują informacje na temat zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń, określają także katalog wyłączeń odpowiedzialności. Podpisując umowę ubezpieczenia, akceptujemy również warunki zawarte w OWU.

OWU zawiera:

Postanowienia ogólne – definicje, wyjaśniające znaczenie wszystkich pojęć, które zostały użyte w OWU. 

Ubezpieczone ryzyka przedmiot i zakres ubezpieczenia, opis ryzyk objętych określonym pakietem ubezpieczeń; zawiera ogólną informację dotyczącą tego, co obejmuje wybrana polisa ubezpieczeniowa.

Postanowienia wspólne –  w tej części znajdują się opisy klauzuli dodatkowych, wyłączenia, postępowania w celu otrzymania świadczenia, ogólne zasady wypłaty świadczenia oraz warunki odstąpienia od umowy.

Załączniki

Analizując OWU, szczególną uwagę powinieneś zwracać na:

  • maksymalną kwotę ubezpieczenia – sumę gwarancyjną,
  • zakres terytorialny proponowanego wariantu,
  • długość ochrony ubezpieczeniowej,
  • warunki ogólne i wyłączenia.

Zwracając uwagę na powyższe aspekty, sprawdzamy jakiej najwyższej możliwej rekompensaty możemy się spodziewać. Upewniamy się, że wybrany wariant ubezpieczenia obowiązywać będzie w kraju, w którym obecnie się znajdujemy. Zapewniamy sobie ochronę na dokładnie ten czas, na który potrzebujemy i co najważniejsze, dowiadujemy się w razie jakich zdarzeń ubezpieczyciel zwolniony jest z wypłaty odszkodowania. Wyłączenia odpowiedzialności stanowią klucz prawidłowego analizowania ewentualnych roszczeń związanych z wypłatą odszkodowania. W sekcji OWU omawiającej wyłączania znajdują się informacje na temat wszystkich sytuacji, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i, w związku z czym, nie będzie zobligowany do wypłacenia odszkodowania.

W przypadku wymiany zagranicznej, jak i każdej sytuacji wątpliwej, warto skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym. Wykupując polisę, dążymy przede wszystkim od zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, dlatego lepiej zapytać o wszystkie interesujące i niejasne aspekty przed wykupieniem konkretnego wariantu ubezpieczenia. Gwarantuje to wybór ubezpieczenia najbardziej zbliżonego do aktualnych potrzeb.

Czy w ogóle warto się ubezpieczać?

Niewiele trzeba, by doszło do nieszczęśliwego wypadku czy to na zajęciach w szpitalu, czy na praktykach bądź w domu. Niezależnie od tego, czy ma się 20 czy 60 lat, troska o własne bezpieczeństwo powinna być wpisana w odpowiedzialne życie. Ubezpieczenie nie jest magicznym środkiem zaradczym, który sprawi, że do wypadków nie będzie dochodzić. Umożliwia jednak pokrycie kosztów ewentualnego leczenia i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Stare polskie przysłowie mówi: mądry Polak po szkodzie. Chcąc uniknąć zbyt częstego jego używania, warto w sposób przemyślany i odpowiedzialny podchodzić do ubezpieczania się zarówna na studiach, jak i po nich.

Wróć na górę