801 803 000
zmiany organizacji pracy zdrowie pracowników

Zmiany w organizacji pracy, które zostaną z nami na dłużej

Organizacja pracy w dobie epidemii to wyzwanie, z jakim Pracodawcy musieli mierzyć się po raz pierwszy. Zebraliśmy najważniejsze zmiany dotyczące organizacji i sposobu pracy. Home office, digitalizacja czy nowe zasady bhp to tylko niektóre z nich. Jak pomóc oswoić nową rzeczywistość Pracownikowi? Jak zadbać o dobrą kondycję i efektywność zatrudnionych osób? Oto kilka naszych propozycji.

1.    HOME OFFICE – wydaje nam się, że rozwiązanie home office jest w Polsce powszechne? Zgodnie z danymi GUS w trakcie pandemii udział osób, które wykonywały swoją pracę w formie zdalnej wynosił zaledwie 10,2%, z tego spora część osób miała taką możliwość tylko przez jakiś czas.[1] Dlaczego tak się dzieje? W naszym kraju 27 procent zatrudnionych ma możliwość pracy zdalnej, a w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  40 procent pracowników – informuje Polski Instytut Ekonomiczny.[2] Taka różnica między Polską a innymi krajami OECD wynika ze struktury polskiej gospodarki opartej na sektorze przemysłowym. Jakie są konsekwencje pracy zdalnej? Wyniki badań pokazują, że osoby pracujące w domu często mają problemy z koncentracją, motywacją i chciałyby choć częściowo wrócić do pracy w biurze lub chociażby mieć możliwość wyboru miejsca pracy. Towarzyszą im bardziej negatywne emocje, wskazują również, że możliwości współpracy są bardziej ograniczone. Widzą także większą konieczność dokształcania się i zdobywania wiedzy dotyczącej technologii cyfrowych. Pracodawcy dostrzegają trudności, z którymi mierzą się Pracownicy, i organizują szkolenia online i konsultacje – INTER Polska przygotował serię webinarów, w czasie których Pracownicy mogli poznać zasady organizacji „biura w domu” czy budowania odporności psychicznej.

2.    DIGITALIZACJA – zdaniem 52 procent szefów firm informatycznych z Polski pandemia trwale przyspieszyła transformację cyfrową i adaptację nowych technologii – wynika z badania KPMG International i Harvey Nash.[3] Najistotniejsze dla firm w nowej rzeczywistości okazały się nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności, budowanie doświadczenia i zaangażowania klientów oraz infrastruktura i rozwiązania chmurowe. INTER Polska rozbudował możliwość dualnego zawierania umów, tak by niemal cały proces mógł odbywać się online. Zakończone zostało wdrażanie aplikacji inteligentnego asystenta. Nowe narzędzie pod nazwą Edward wspomaga proces dystrybucji i obsługę pozyskanych kontaktów potencjalnych klientów w sieci agentów

3.     CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Już niemal co druga polska firma zetknęła się z cyberatakiem – wynika z Raportu spółki VECTO „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2020”. Ponad połowa rodzimych przedsiębiorstw nie jest prawidłowo zabezpieczona, a 46 procent nie korzysta z usług specjalistów, którzy dbają o ochronę danych i systemów IT. Jednocześnie aż 78 procent pracowników przyznaje, że używa sprzętu firmowego do celów prywatnych, co znacząco zwiększa ryzyko cyberataku. W prawie 8 na 10 przypadków, sprzęt służbowy wykorzystujemy do celów prywatnych. Z komputerów, tabletów i smartfonów korzystają zatem nasze dzieci, niekiedy znajomi. Obok firmowych danych wrażliwych trzymamy zdjęcia z wakacji, aplikacje do korzystania z mediów społecznościowych, komunikatory i szereg programów bez stosownych certyfikatów.[4]

4.    NOWE BHP – pracodawcy musieli zapewnić bezpieczeństwo pracy tym, którzy nie mogą skorzystać z możliwości pracy zdalnej. Pracodawcy stanęli wobec wyzwania wypracowania nowych procedur dezynfekcji przedsiębiorstw, a pracownicy musieli nauczyć się nowych zasad postępowania.

5.    LĘK I NIEPEWNOŚĆ – pandemia spotęgowała i tak już ogromne problemy ze zdrowiem psychicznym na świecie. Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań, które temu zapobiegną – alarmuje Sekretarz Generalny ONZ[5]. Świadomi Pracodawcy zorganizowali swoim pracownikom wsparcie psychologiczne i wprowadzali benefity potrzebne w aktualnej sytuacji, np. treningi uważności (mindfulness), szkolenia z regulowania emocji i panowania nad stresem.

6. ZAMKNIĘCIE W DOMACH – jeszcze mocniej ograniczyło aktywność fizyczną Polaków. Brak ruchu już dziś generuje duże straty dla społeczeństwa i gospodarki. Z badania CBOS zatytułowanego „Życie codzienne w czasach zarazy” wynika, że w czasie lockdownu brak aktywności fizycznej dla 29 procent Polaków był najbardziej uciążliwym obostrzeniem, wyprzedzając m.in. zamknięcie większości sklepów, centrów handlowych, szkół, restauracji, na które wskazywała średnio 1/4 badanych.[6] Brak aktywności fizycznej gorzej znoszą młodzi ludzie i mieszkańcy dużych miast. Brak ruchu i zła dieta mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób, jak otyłość, cukrzyca czy schorzenia układu krążenia. Warto otoczyć pracowników dobrą opieką zdrowotną, bo koszty profilaktyki są dużo niższe niż koszty leczenia.


[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2020-roku,4,2.html

[2] https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C743523%2Cw-polsce-27-procent-zatrudnionych-moze-pracowac-zdalnie-w-krajach-oecd-40

[3] https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/11/raport-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html

[4] https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/raport-cyberbezpieczenstwo-w-polskich-firmach-2020

[5] http://www.unic.un.org.pl/oionz/covid-19-i-zdrowie-psychiczne/3342

[6] https://biznes.newseria.pl/news/zamkniecie-w-domach,p930670675