Ubezpieczenie na życie – czy jest konieczne?

INTER Medyk Life ubezpieczenie dla lekarzy

Nowe zagrożenie, stare problemy

Nie od dziś wiadomo, że ochrona zdrowia w Polsce to sektor niedofinansowany na tle innych krajów Europejskich. Odsetek PKB, jaki Polska przeznacza na ochronę̨ zdrowia, jest znacznie niższy niż̇ średnia w UE [1]. W dobie pandemii COVID – 19 mogliśmy się o tym przekonać i na własne oczy zobaczyć te dysproporcje. Ponadto, brak regulacji prawnych i chaos legislacyjny sprawiły, że często w nowej rzeczywistości, nasilającej stare problemy, medycy musieli odnajdować się sami, bez wsparcia z zewnątrz.

COVID – 19 a śmiertelność w ochronie zdrowia

Opublikowana we wrześniu 2020 roku analiza, którą przeprowadziło Amnesty International, wykazała, że co najmniej 7000 pracowników ochrony zdrowia zmarło na całym świecie po zakażeniu się COVID-19 [2]. Od pierwszych dni pandemii do 18 listopada w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto u 54 465 pracowników medycznych. Na kwarantannie łącznie przebywało 254 925 osób. Zakażenie SARS-CoV-2 zakończyło się zgonem u 72 osób wykonujących zawody medyczne. [3]

Czy wybieramy ubezpieczenia na życie?

W obliczu przytoczonych danych warto zastanowić się nad aktualnym zabezpieczeniem przedstawicieli zawodów medycznych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: zakażenie SARS-CoV-2 i niemożność pracy czy też powikłania po zachorowaniu, uniemożliwiające jej kontynuację, ale także wiele innych zdarzeń losowych niezwiązanych z COVID-19. Według danych GUS w latach 2014–2015 składka ubezpieczeń́ life w Polsce stanowiła powyżej połowy składek ubezpieczeń́ ogółem, ale od 2016 r. udział tej składki obniżył się̨ i w 2017 r. wyniósł 39,4% składki ogółem. Oznacza to, że udział ubezpieczeń́ życiowych w Polsce był o około 20 punktów procentowych niższy niż średnio w Unii Europejskiej [4].

Pomijany temat codziennych debat

Ubezpieczenie na życie często kojarzy się tylko z tzw. “grupówką”. Nic bardziej mylnego. Temat jest bowiem dużo szerszy i wart znacznie większej uwagi niż “dopisanie się na listę”. Celem ubezpieczeń na życie jest wyjście naprzeciw sytuacjom, którym nie da się zapobiec. Pozwala zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek niezdolności do pracy czy też śmierci. Jest integralną częścią odpowiedzialnego podejścia do planowania przyszłości.

INTER Medyk Life

Jako TU INTER-ŻYCIE Polska za cel stawiamy sobie tworzenie rzetelnych i sprawdzonych ofert. Wiemy jak cenne jest zdrowie i życie, dlatego przygotowujemy polisy szyte na miarę.  INTER Medyk Life to indywidualne ubezpieczenie na życie stworzone we współpracy ze środowiskiem medycznym, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom pracowników ochrony zdrowia. Skupiamy się na holistycznym podejściu do problemów, które mogą spotkać medyków. Polisa oferuje specjalnie dobrany pakiet ryzyk medycznych, wypłatę świadczeń w związku z m.in. uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, rozpoznaniem poważnej choroby, pobytem w szpitalu czy operacją.

Co ważne, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiczny, ubezpieczenie zapewnia możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych za okres czasowej lub trwałej niezdolności do pracy skutkującej utratą dochodu w wyniku choroby lub wypadku. Assistance w ramach polisy obejmuje m.in. pomoc domową po hospitalizacji, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny i wiele innych, zapewniając szeroką pomoc, która pozwala skupić się na procesie leczenia i powrotu do zdrowia. Proces zdrowienia jest wieloaspektowy i skomplikowany, z czego pracownicy ochrony zdrowia doskonale zdają sobie sprawę, towarzysząc w nim pacjentom na co dzień. W ramach ubezpieczenia dokładamy wszelkich starań, by dostarczać jak największe wsparcie osobom chorującym i ich bliskim.

Bezpieczeństwo nie tylko w dobie pandemii

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja, choć zmusiła wiele osób do zastanowienia się nad zabezpieczeniami na przyszłość, nie zostanie z nami na stałe. Nie zmienia to jednak faktu, że praca przedstawicieli ochrony zdrowia predysponuje do narażenia na wiele czynników biologicznych, z którymi nie spotyka się większość ludzi [5]. Właśnie dlatego tworząc INTER Medyk Life za cel postawiliśmy sobie zabezpieczenie pracowników ochrony zdrowia w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu. Ochroną objęte są specyficzne warunki pracy, to co może się przydarzyć właśnie w związku z pracą w sektorze ochrony zdrowia: m.in.: poważne zachorowania związane z zakażeniem się wirusem HIV czy HCV, przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, zespół stresu pourazowego.

Z myślą o najbliższych

Codzienność może zaskakiwać. Właśnie w takich sytuacjach ubezpieczenia na życie dają poczucie bezpieczeństwa. INTER Medyk Life łączy w sobie: wysokie sumy świadczeń w przypadku śmierci, przystępną cenę oraz zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy nie będziemy mogli pracować w wyniku choroby lub wypadku. Polisa umożliwia zabezpieczenie finansowe najbliższych, którzy otrzymają wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową można objąć małżonka, partnera życiowego i pełnoletnie dzieci.

Referencje

  1. State of Health in the EU, Polska, Profil systemu ochrony zdrowia 2019, 2019_chp_poland_polish.pdf (ostatni dostęp 15.02.2020)
  2. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-7000-health-workers-have-died-from-covid19/ (ostatni dostęp 15.02.2020)
  3. Ministerstwo Zdrowia dla Konkret24: https://konkret24.tvn24.pl/zdrowie,110/ponad-70-pracownikow-opieki-medycznej-zmarlo-z-powodu-covid-19,1038988.html (ostatni dostęp 15.02.2020)
  4. GUS: Polski rynek ubezpieczeniowy 2018. Polish insurance market 2018,
    https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/?query=tag:ubezpieczenia+na+życie (ostatni dostęp 15.02.2020)
  5. Europejska Agencja Pracy i Zdrowia, Narażenie pracowników służby zdrowia na czynniki biologiczne i związane z tym problemy zdrowotne, 2019
Wróć na górę