801 803 000
moda.na .pielegniarstwo 2

Moda na pielęgniarstwo. O czym pamiętać, aby właściwie pokierować ścieżką kariery?

Wzrasta liczba uczelni, które kształcą pielęgniarki. Przybywa też kandydatek, które decydują się na ten zawód, a następnie ubiegają się o prawo do jego wykonywania. Coraz częściej pielęgniarstwo to świadomy wybór.

W przeciągu kilku ostatnich lat zwiększyła się liczba uczelni, które kształcą na kierunku pielęgniarstwo. Według danych, które podała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w 2014 w Polsce były 74 szkoły, które prowadziły studia na kierunku pielęgniarstwo, w 2018 r. już 93. Wzrosła także liczba miejsc na kierunkach pielęgniarskich. W roku akademickim 2014/2015 kształcono na I roku pielęgniarstwa 5431, a w 2018/2019 już 6663 studentów. Zdaniem NIPiP za powroty do zawodu pielęgniarek i położnych oraz wzrost liczby absolwentów i kandydatów na ten kierunek odpowiadają przyjęte rozporządzenia wprowadzające gwarancję środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Coraz więcej absolwentów do „czepkowania”

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podkreśliła jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący osób wybierających pielęgniarstwo. „Na szczęście wzrasta liczba tych, którzy ubiegają się o prawo wykonywania zawodu – odbiera je prawie 5 tys. absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa. Dotychczas co roku traciliśmy nawet 2 tys. potencjalnych pielęgniarek i pielęgniarzy, bo wybierali pracę w innym zawodzie” – napisano w komentarzu do statystyk.

Podczas tegorocznej uroczystości „czepkowania” absolwentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zofia Małas, prezes NRPiP powiedziała: „Stali się Państwo członkami grupy pielęgniarek stanowiącej wielki potencjał zawodowy systemu ochrony zdrowia i społeczeństwa. Kreowanie nowoczesnego pielęgniarstwa odbywać się będzie od tej pory z udziałem Państwa, jako profesjonalistów”.

Świadomy wybór kierunku pielęgniarstwo to połowa sukcesu. O czym pamiętać, aby właściwie pokierować ścieżką kariery?

  1. Wymiana studencka na kierunku pielęgniarstwo. Im bogatsze doświadczenie zawodowe, tym większe szanse na pracę w najlepszych placówkach medycznych. Warto już podczas studiów wykorzystać szansę, jaką daje, chociażby program Erazmus. Potwierdzają to studentki pielęgniarstwa, które zdecydowały się na semestr nauki za granicą. „Wyjazd był sprawdzianem samodzielności, umiejętności językowych i możliwością poznania innej kultury, zdobycia nowych doświadczeń (…) posługiwanie się językiem obcym w praktyce jest czymś zupełnie innym niż wiedza teoretyczna. Na miejscu byłam zmuszona do posługiwania się językiem angielskim na co dzień, dzięki czemu stałam się bardziej otwarta na rozmowę” – napisała w relacji na stronie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego studentka pielęgniarstwa, która jako kraj wymiany wybrała Słowenię. Z kolei studentka Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, która miała dwumiesięczne praktyki w Ospedale di Cattinara we Włoszech napisała w relacji: „Miałam możliwość zobaczenia, jak wygląda dyżur pielęgniarek w innym kraju oraz poznać organizację włoskiego szpitala”. Podkreśliła, że zdobyła ważne doświadczenie zawodowe, uczestnicząc m.in. w operacji serca. Opiekunkami stażu były pielęgniarki pochodzące z Polski.
  2. Bezpieczeństwo podczas studiów i w pracy. Niezależnie od roli, początkowo studentki, potem pielęgniarki – warto pomyśleć o polisie. INTER proponuje specjalne ubezpieczenie OC dla studentów medycyny, którego długość można sobie wybrać samemu. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone innym w trakcie nauki w siedzibie szkoły, w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich, podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów oraz podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu. – Nasze ubezpieczenie OC dla studentów obowiązuje na całym świecie, tak więc doskonale nadaje się na zagraniczne praktyki i programy edukacyjne – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. W pakiecie studenci otrzymują także ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW. – Dla dyplomowanych pielęgniarek mamy szeroką ofertę ubezpieczeń zawodowych. Warto zapytać naszego przedstawiciela o najlepszą dla siebie ochronę – dodaje.
  3. Podnoszenie kwalifikacji. Chcąc rozwijać się zawodowo i mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu nie można zapominać o szkoleniach podnoszących kwalifikacje po kierunku pielęgniarstwo. Potrzebne są m.in. szkolenia rozwijające umiejętności komunikacyjne, ale także uczące postępowania z agresywnymi pacjentami. Szkolenia dają poczucie pewności, że nasze kompetencje odpowiadają zmieniającym się realiom zawodowym.

Szkolenia są też niezbędne w związku z 5-letnią przerwą w zawodzie. W latach 2014-2018 w 45 okręgowych radach pielęgniarek i położnych przeszkolono łącznie 1994 pielęgniarek i 304 położnych. Najwięcej pielęgniarek przeszkolono w województwie mazowieckim – 442 pielęgniarek (co stanowi 22,16 proc.). Największą liczbę położnych przeszkolono w województwie małopolskim i mazowieckim – po 36 położnych (co stanowi 23,68 proc.).

Źródła:

Coraz więcej uczelni chce kształcić pielęgniarki

Kolejni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów pielęgniarskich

Analiza danych dotyczących przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w latach 2014-2018

https://www.pum.edu.pl/studia/erasmus/relacje-uczestnikow/relacje-studentow/slowenia,-fakulteta-za-zdravstvene-vede-novo-mesto,-pielegniarstwo

https://www.ppwsz.edu.pl/erasmus-vi.html

 

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl