801 803 000
jakosc.ochrony.zdrowia 2

Jakość ochrony zdrowia w Polsce na tle państw europejskich

Konsultacja ze specjalistą, diagnoza i szybkie podjęcie leczenia – o takiej ochronie zdrowia marzą Polacy. Nasz kraj jest w czołówce państw, w których pacjenci korzystają z prywatnej opieki.

Publiczny system zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Raport „Health Consumer Powerhouse” opublikowany przez Euro Health Consumer Index za rok 2018 nie pozostawił złudzeń. Polska z 585 pkt na 1000 pkt., plasuje się na 4 miejscu od końca, jeśli chodzi o ocenę systemu opieki zdrowotnej. Gorzej od Polski wypadły jedynie: Albania (544 pkt), Rumunia (549 pkt) i Węgry (565 pkt). Najwyższą ocenę otrzymała Szwajcaria uzyskując 893 pkt.

wykres artykul ehci2018 2 2

Długa kolejka do publicznego gabinetu lekarskiego

Przyglądając się indeksowi bliżej, to niekorzystne wyniki uzyskaliśmy na wielu płaszczyznach. Okazało się, że Polacy nie mogą dostać się do publicznego lekarza jeszcze tego samego dnia, nawet gdy potrzebują pomocy (patrz wykres). Równie niekorzystnie w tym zakresie wypadła Wielka Brytania, Norwegia czy Irlandia. Z kolei najszybciej do lekarza dostają się Słowacy i Czesi.
Polacy czekają także kilka tygodni na operacje. Dłużej niż my, czyli powyżej trzech miesięcy, czekają Irlandczycy, Islandczycy, ale także pacjenci z Cypru i Chorwacji.

wykres artykul ehci2018 2 2 2 2

Ubezpieczone zdrowie, korzyści dla firmy i pracownika

Mimo trudności w służbie publicznej, kwestia zdrowia jest Polakom szczególnie bliska. Większość z nas uważa zdrowie, za najważniejszą wartość w życiu. To z kolei tworzy zapotrzebowanie na nowe trendy, takie jak ubezpieczenia medyczne.
Z raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” Deloitte wynika, że „dzięki ubezpieczeniom zdrowotnym pracowników skraca się czas leczenia i zmniejsza ryzyko powikłań”. Poza tym w pakietach ubezpieczeniowych standardem jest nie tylko podstawowa opieka medyczna, ale przede wszystkim usługi tych specjalistów, do których trudno się dostać w placówkach publicznych, jak ginekolog, ortopeda, neurolog czy kardiolog.
W analizie czytamy, że „dostęp do lekarza skraca czas, jaki pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich”. Polacy przeciętnie przybywają na zwolnieniu 13,4 dnia w ciągu roku, gdy w Europie to 11 dni. W firmach, w których pracownicy byli objęci opieką medyczną, oszczędności na kosztach choroby wyniosły średnio 623 zł rocznie w przeliczeniu na pracownika – wyliczają autorzy raportu.
– Analizy są jednoznaczne. Dla Polaków zdrowie jest wartością, a dla firm korzyścią są zdrowi pracownicy. Obie strony dążą więc do tego samego, a my odpowiadamy na te oczekiwania – mówi Beata Rosiak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych INTER Polska, ubezpieczyciela, który ma w ofercie dla firm, ubezpieczenie zdrowotne INTER Vision. – Szczególnie istotne w naszej ofercie są badania profilaktyczne. Pamiętajmy, że wcześnie wykryta choroba, zwiększa szansę na skuteczne i szybsze wyleczenie – dodaje.

Popyt na usługi zdrowotne

Zapewnienie opieki medycznej pracownikom jest ważne także z jednego powodu. Z analizy „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” Najwyższej Izby Kontroli wynika, że pod względem nakładów publicznych na służbę zdrowia zajmujemy trzecie miejsce od końca spośród wszystkich państw w Europie. Jesteśmy w grupie państw, których sami obywatele, najwięcej dokładają do procesu leczenia ze swoich prywatnych pieniędzy.
Z analizy ekspertów PwC, przeprowadzonej na potrzeby raportu „Pacjent w świecie cyfrowym” wynika, że wartość rynku prywatnych usług zdrowotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi obecnie 13,9 mld euro. Największy jest rynek Polski, wyceniany na 5 mld euro, co stanowi 36 proc. wartości całego regionu. Kolejne miejsce zajmują Czechy – 2 mld euro oraz Węgry – 1,6 mld euro. Poza tym wydatki na prywatną opiekę zdrowotną w regionie rosną w tempie 6 proc. rocznie, czyli prawie 2 razy szybciej niż wydatki w sektorze publicznym.

Źródła:
1. Euro Health Consumer Index (EHCI), „Health Consumer Powerhouse”, 2019
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf
2. Deloitte, PIU, „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, Warszawa 2017
3. NIK, „System ochrony zdrowia w Polsce — stan obecny i pożądane kierunki zmian”, 2019
4. PwC,„Pacjent w świecie cyfrowym”, 2016