INTER wspiera lekarza przedsiębiorcę

Lekarz przedsiębiorca, obowiązki i ochrona

Skok na głęboką wodę

Lekarze, którzy decydują się na rozpoczęcie własnej działalności, stają przed nie lada wyzwaniem. Studia medyczne, choć niezwykle wymagające, nie przygotowują absolwentów do funkcjonowania w realiach współczesnego rynku pracy. Co za tym idzie – nie dają instrukcji, jak poruszać się po zawiłych meandrach prawa podatkowego oraz na co zwracać uwagę wybierając odpowiednie ubezpieczenie. W dzisiejszych czasach lekarze coraz częściej decydują się na założenie indywidualnej praktyki lekarskiej zamiast zatrudnienia się na etacie [2]. Pomimo istotnych zalet, jak choćby wyższych zarobków czy elastycznego czasu pracy, związane jest to z większą odpowiedzialnością i obowiązkami nieznanymi etatowemu pracownikowi[3]. Problemów może przysporzyć już nawet sama rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej. Zapracowanym medykom często po prostu brakuje czasu, by zagłębić się w coraz to nowe wersje ustaw czy rozporządzeń. Dlatego tak ważne jest znalezienie sprawnego i dogodnego rozwiązania.

Lekarz Przedsiębiorca

Jako TU INTER Polska wiemy, jak istotną wartość w pracy każdego lekarza stanowi czas. Razem z portalem BML (Będąc Młodym Lekarzem) stworzyliśmy przystępny i wyczerpujący przewodnik, który poprowadzi lekarzy w gąszczu przepisów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Medycy dowiedzą się z niego m.in., jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS, jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania wybrać i dlaczego tak ważne jest, by odpowiednio zdefiniować koszty związane z działalnością gospodarczą. Otrzymają też praktyczną instrukcję rejestracji indywidualnej praktyki lekarskiej krok po kroku [7]. Niewątpliwą zaletę projektu stanowią jego czytelna, przejrzysta formuła oraz liczne infografiki, znacznie ułatwiające zapoznanie się z poruszanymi w nim zagadnieniami. Zagadnienia są na bieżąco aktualizowane.

W jaki sposób #lekarzprzedsiebiorca przekłada się na realne wsparcie dla lekarzy?

Podatki – S.O.S.

Lekarze prowadzący praktykę lekarską sami odpowiadają za rozliczenie z urzędem skarbowym – oznacza to, że samodzielnie muszą wyliczyć wysokość składek i dopilnować terminów ich zapłaty. Dzięki powstałemu we współpracy TU INTER Polska i portalu BML poradnikowi lekarze mogą zapoznać się z dostępnymi formami opodatkowania i dokonać wyboru najbardziej korzystnego dla siebie sposobu. Przejrzyste grafiki pozwolą bez problemu zorientować się w terminach poszczególnych wpłat i zeznań rocznych. W ramach działu “Lekarz Przedsiębiorca” znalazła się też prosta, przystępna instrukcja zakupu i użytkowania obowiązkowych dla medyków kas fiskalnych, wystawiania faktur oraz szczegółowy opis zasad rozliczeń z ZUS [7].

Ubezpieczony=chroniony

Każdy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską musi zawrzeć umowę o obowiązkowego OC z minimalną, odgórnie wyznaczoną sumą gwarancyjną – w “Lekarza Przedsiębiorcy” znajdują się dokładne informacje na temat obowiązkowego OC, minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej czy zakresu szkód, jakie takie ubezpieczenie obejmuje.

Niestety, jak się powszechnie uważa, Polaków cechuje niska świadomość ubezpieczeniowa, choć wydaje się, że wzrasta ona w ostatnich latach [8]. Mimo że dodatkowe ubezpieczenia wśród medyków są popularne [6], to nadal wielu z nich nie wie, czym kierować się przy wyborze świadczeń. Dla lekarzy pracujących “na kontrakcie” szczególnie istotne są ubezpieczenia od utraty zdolności do pracy – w przypadku poważnej choroby czy wypadku tracą pozbawieni takiego zabezpieczenia tracą bowiem wszystkie dochody.

Z materiałów w dziale “Lekarz Przedsiębiorca” lekarze mogą dowiedzieć się, jakie są zalety dobrowolnego ubezpieczenia OC, od czego zależy wysokość składek i na czym polega tzw. odpowiedzialność solidarna ponoszona przez podmiot leczniczy i lekarza [7]. Poznają też korzyści płynące z ubezpieczenia w przypadku ryzyka zakażenia HIV czy WZW [7], kluczowego zwłaszcza dla specjalistów zabiegowych.

Kto skorzysta?

Do kogo skierowany jest projekt “Lekarz Przedsiębiorca”? Do lekarzy. Tych, którzy już realizują swój zawód we własnym gabinecie czy w ramach umowy kontraktowej z podmiotem leczniczym, np. szpitalem. Także do tych jeszcze niezdecydowanych, przyszłych lekarzy przedsiębiorców, dopiero planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W roku 2019 wg danych GUS 95% praktyk lekarskich stanowiły indywidualne praktyki lekarskie [1] – w tym na 89% składały się praktyki specjalistyczne.

Referencje

  1. Analizy statystyczne GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r., Warszawa, Kraków 2020
  2. https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/302219995-Zatrudnienie-lekarza-lepsze–na-umowe-o-prace-czy-na-umowe-cywilnoprawna.html (data ostatniego dostępu: 11.03.2021)
  3. https://www.prawo.pl/zdrowie/umowa-o-prace-a-kontrakt,239911.html (data ostatniego dostępu: 11.03.2021)
  4. https://izba-lekarska.pl/lekarz-jako-przedsiebiorca-zagadnienia-ogolne/ (data ostatniego dostępu: 11.03.2021)
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001272 (data ostatniego dostępu: 11.03.2021)
  6. https://piu.org.pl/blogpiu/oc-lekarzy-europie-samo-inaczej/ (data ostatniego dostępu: 11.03.2021)
  7. Lekarz Przedsiębiorca https://bml.pl/edukacja/lekarz-przedsiebiorca (data ostatniego dostępu: 11.03.2021)
  8. S. Wieteska. “Świadomość czy samoświadomość ubezpieczonych”, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 13/1, (2010), 231-238
Wróć na górę