INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie INTER Medyk Life dedykowane jest osobom wykonującym zawód medyczny. Zabezpiecza finansowo Ciebie i Twoją rodzinę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Środki z polisy uruchamiane są w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku.

  1. Szybka wypłata środków dla wskazanych na polisie osób w przypadku śmierci ubezpieczonego
  2. Świadczenia pieniężne w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynikającego ze specyficznych warunków pracy ubezpieczonego
  3. Świadczenia pieniężne w sytuacji poddawania się operacji
  4. Świadczenia pieniężne w przypadku rozpoznania poważnej choroby u ubezpieczonego
  5. Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o pakiet ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu medycznego
  6. Świadczenia pieniężne w przypadku śmierci najbliższych

INTER Medyk Life oferowany jest w 4 wariantach różniących się wysokością świadczeń.

Maksymalna kwota świadczenia może wynieść 1 000 000 zł w wariancie Premium.

Szczególnie polecamy rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

 INTER Medyk Life wysokość świadczeń
 RODZAJ RYZYKA WARIANT I  WARIANT II  WARIANT III  WARIANT IV Premium OKRESY KARENCJI
 Śmierć Ubezpieczonego NW Komunikacyjnego przy pracy  80000 zł  100000 zł  130000 zł  1000000 zł  brak
 Śmierć Ubezpieczonego NW przy pracy  60000 zł  80000 zł  110000 zł  700000 zł  brak
 Śmierć Ubezpieczonego NW Komunikacyjnego  60000 zł  80000 zł  110000 zł  700000 zł  brak
 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  50000 zł  70000 zł  90000 zł  200000 zł  6 miesięcy
 Śmierć Ubezpieczonego NW  50000 zł  70000 zł  90000 zł  400000 zł  brak
 Śmierć Ubezpieczonego  25000 zł  35000 zł  45000 zł  150000 zł  6 miesięcy
 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego NW (za 1% uszczerbku)  300 zł  400 zł  500 zł  1000 zł  brak
 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału (za 1% uszczerbku)  300 zł  400 zł  500 zł  brak  3 miesiące
 Poważne zachorowania Ubezpieczonego  4 000,00 zł*  5 000,00 zł*  7 000,00 zł*  20 000,00 zł**  90 dni
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku NW (stawka dzienna - płatne do 14 dni)  100 zł  120 zł  150 zł  300 zł  brak
 za kolejne dni:  50 zł  60 zł  75 zł  150 zł  brak
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z Powodu Choroby (stawka dzienna – płatne do 14 dni)  50 zł  60 zł  75 zł  150 zł  30 dni
 za kolejne dni:  25 zł  30 zł  38 zł  75, 00 zł  30 dni
 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (powyżej 48 godzin)  500 zł  600 zł  750 zł  1500 zł  30 dni
 Śmierć współmałżonka  10000 zł  12000 zł  14000 zł  brak  6 miesięcy
 Śmierć współmałżonka NW  15000 zł  18000 zł  21000 zł  brak  brak
 Śmierć dziecka  5000 zł  6000 zł  7000 zł  brak  6 miesięcy
 Śmierć dziecka NW  10000 zł  12000 zł  14000 zł  brak  brak
 Urodzenie dziecka  800 zł 1200 zł  1500 zł  brak  9 miesięcy
 Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną  2000 zł  3000 zł  4000 zł  brak  9 miesięcy
 Urodzenie martwego dziecka  2000 zł  3000 zł  4000 zł  brak  3 miesiące
 Osierocenie dziecka  3500 zł  4500 zł  5500 zł  brak  6 miesięcy
 Śmierć rodzica lub teścia  1000 zł  1200 zł  1500 zł  brak  6 miesięcy
 Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego  2000 zł  3000 zł  5000 zł  brak  180 dni
 SKŁADKA  47 zł  67 zł  87 zł  149, 00 zł  

 

* Wykaz poważnych zachorowań: chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by–pass), choroba Creutzfeldta–Jakoba, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, utrata mowy,utrata słuchu, utrata wzroku, zawał serca, anemia aplastyczna, choroba Parkinsona, łagodny guz mózgu, operacja aorty, oponiak, paraliż, poparzenia, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca,stwardnienie rozsiane, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi.
** Wykaz poważnych zachorowań : nowotwór złośliwy, chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by–pass), choroba Creutzfeldta–Jakoba, niewydolność nerek,udar mózgu, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zawał serca.

PAKIET RYZYK MEDYCZNYCH DO KAŻDEGO WARIANTU WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OKRESY KARENCJI
Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy 5000 zł brak
Choroba kręgosłupa u Ubezpieczonego będącego następstwem wykonywania pracy 5000 zł brak
Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycja Ubezpieczonego na leki, płyny sterylizujące, gazy anestetyczne podczas wykonywania pracy 5000 zł 60 dni
Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowanego ekspozycja Ubezpieczonego na ultradźwięki podczas wykonywania pracy 5000 zł 60 dni
Poważne zachorowanie personelu medycznego (zarażenie wirusem HIV, zapalenie wątroby wirusem typu C) 5000 zł 90 dni
Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia u Ubezpieczonego „zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy 5000 zł 60 dni
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku agresji osób trzecich (za 1% uszczerbku) 500 zł brak
SKŁADKA 7 zł