INTER Polska
Ubezpieczenia
na życie

Zamów rozmowę Dowiedz się więcej
INTER Medyk Life

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie INTER Medyk Life dedykowane jest dla Tobie i Twojej rodziny, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia. Produkt zabezpiecza Was finansowo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego.

Atuty:

 • Masz do wyboru szeroki zakres ryzyk oraz wysokości świadczeń.
 • Ubezpieczeniem możesz objąć partnera życiowego i dorosłe dzieci.
 • Specjalnie dla Ciebie skomponowaliśmy dodatkowy zakres uwzględniający specyfikę wykonywanego zawodu.
 • INTER Medyk Life oferowany jest w 4 wariantach podstawowych oraz 2 wariantach Premium różniących się wysokością świadczeń.
 • Po wystąpieniu z ubezpieczenia grupowego lub po ukończeniu 65 roku życia, możesz kontynuować ubezpieczenie na zasadach indywidualnych.
 • Uznajemy staż u poprzedniego Ubezpieczyciela i gwarantujemy utrzymanie ciągłości ubezpieczenia grupowego, jeżeli było ono opłacane nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy.

FAQ

1 Jakie są warianty ubezpieczenia INTER Medyk Life?
2 Czym charakteryzują się dodatkowe ryzyka medyczne?
Pakiet ryzyk medycznych jest kompleksowym zabezpieczeniem zdrowia osób wykonujących zawód medyczny z uwzględnieniem specyfiki tej branży. Świadczenia obejmują m.in. uszkodzenie wzroku, słuchu, chorobę kręgosłupa czy uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku agresji pacjenta.Pakiet możesz dokupić dodatkowo do polisy INTER Medyk Life.
3 Kto może być ubezpieczony?
W ramach INTER Medyk Life ubezpieczonym możesz być Ty, o ile wykonujesz zawód medyczny lub pracujesz w służbie zdrowia i nie ukończyłeś 65 roku życia a także Twoja rodzina (współmałżonka/partnera życiowego oraz pełnoletnie dzieci).
4 Jak mogę przystąpić do ubezpieczenia?
1. Skontaktuj się z agentem INTER lub Biurem Obsługi Klienta INTER – Życie, wypełnij deklarację przystąpienia do Ubezpieczenia oraz skróconą ankietę.
2. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić Cię o wykonanie konkretnych badań lekarskich na nasz koszt
INTER Moje Życie

INTER Moje Życie

Ubezpieczenie terminowe INTER Moje Życie zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, takich jak zgon, poważne zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek oraz będące jego skutkiem inwalidztwo i pobyt w szpitalu. Sam wybierzesz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczenia możliwością rozszerzenia go w każdą rocznicę polisy lub w przypadku m.in. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania.

Atuty:

 • Sam ustalasz wysokość wsparcia finansowego dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Indywidualnie ustalimy zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy na niezmienionych warunkach aż do 70 roku życia
 • Możesz wybrać czas trwania ochrony od 5 do 35 lat
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do 20% bez konieczności medycznej oceny stanu zdrowia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania

FAQ

1 Jaka jest minimalna składka i minimalna suma ubezpieczenia?
Minimalna suma ubezpieczenia to 10 000 zł i jest stała przez cały okres zawartej ochrony, o ile sam nie zawnioskujesz o jej podwyższenie. Natomiast minimalna składka wynosi 30 zł i również jest stała przez cały okres ubezpieczenia.
2 Jak mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia?
1. Wypełnij i podpisz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z krótką ankietą medyczną.
2. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić Cię o wykonanie konkretnych badań lekarskich na nasz koszt.
3 Od kiedy świadczona będzie ochrona?
Ochrona świadczona będzie od momentu podpisania wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż dzień po opłacie składki ubezpieczeniowej.
INTER Bezpieczny Kredyt

INTER Bezpieczny Kredyt

Terminowe ubezpieczenie na życie INTER Bezpieczny Kredyt to propozycja dla osób, które zaciągają zobowiązania finansowe, planują duże inwestycje lub potrzebują długotrwałej ochrony. Jest to idealne zabezpieczenie finansowe najbliższych w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Atuty:

 • Sam ustalasz wysokość sumy oraz okresu ubezpieczenia zgodnie z Twoim kredytem lub potrzebą ochrony
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy na niezmienionych warunkach aż do 80 roku życia
 • Możesz zawrzeć umowę na okres ubezpieczenia od jednego roku do 50 lat
 • Składkę ubezpieczeniową płacisz tylko przez 2/3 okresu ubezpieczenia
 • Możesz zawrzeć umowę nie tylko pod zobowiązania kredytowe, ale również po to, by zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych
 • Na Twoje życzenie dokonujemy cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia na bank, w którym zaciągasz kredyt

FAQ

1 Jaka jest minimalna składka i minimalna suma ubezpieczenia?
Minimalna suma ubezpieczenia to 10 000 zł i jest sumą malejącą zgodnie z tym, jak maleje Twoje zobowiązanie kredytowe. Natomiast minimalna składka wynosi 30 zł i również maleje zgodnie z tym, jak maleje Twoja suma ubezpieczenia. Składka płatna jest tylko przez 2/3 okresu ubezpieczenia.
2 Jak mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia?
1. Wypełnij i podpisz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z krótką ankietą medyczną
2. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić Cię o wykonanie konkretnych badań lekarskich na nasz koszt.
3 Od kiedy świadczona będzie ochrona?
Ochrona świadczona będzie od momentu podpisania wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż dzień po opłacie składki ubezpieczeniowej.
INTER Grupa Plus

INTER Grupa Plus

Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus jest dedykowanym produktem dla firm o różnej strukturze i wielkości. Szeroki zakres świadczeń połączony z assistance medycznym zapewni Tobie, Twoim pracownikom oraz Waszym członkom rodzin poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Atuty:

 • Niezależnie od formy zatrudnienia dostosujemy zakres, wysokość sum ubezpieczenia i składki zgodnie z potrzebami Twoimi i Twoich pracowników
 • Ochroną możesz również objąć członków rodziny (współmałżonka czy partnera życiowego) od 16 roku życia oraz pełnoletnie dzieci do 69 roku życia.
 • Oferujemy szeroki katalog poważnych zachorowań – 47 jednostek chorobowych.
 • Oferujemy świadczenia dodatkowe takie jak: świadczenia apteczne czy pobyt w sanatorium.
 • Po rezygnacji z ubezpieczenia oferujemy Ci możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na tych samych warunkach przez jeden rok.

FAQ

1 Czy w grupowym ubezpieczeniu na życie są karencje?
Zasady dotyczące obowiązywania karencji ustalane są dla każdej grupy ubezpieczonych,w zależności od wielkości tej grupy i faktu posiadania wcześniejszego ubezpieczenia.
2 Czy mogę ubezpieczyć współmałżonka/partnera życiowego oraz Dzieci?
Tak, każdy pracownik może ubezpieczyć na tych samych warunkach współmałżonka/ partnera życiowego, który ukończył 16 lat oraz pełnoletnie dzieci. Wszyscy będą objęci taką samą ochroną do ukończenia 69 roku życia.
3 Czy oprócz zakresu i wysokości sum oraz składki mogę negocjować inne postanowienia grupowego ubezpieczenia na życie dla moich pracowników?
Tak – jesteśmy otwarci na Twoje propozycje.
4 Jak mogę wykupić Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla moich Pracowników?
1. Po uzyskaniu satysfakcjonującej oferty oraz po zapoznaniu się z jej warunkami, wypełnij wniosek o objęcie pracowników ubezpieczeniem.
2. Poproś pracowników, chcących przystąpić do programu o wypełnienie deklaracji zgody na przystąpienie do Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Grupa Plus
3. Przekaż wypełnione dokumenty agentowi INTER, który zadba o wszystkie szczegóły związane z przystąpieniem do programu.
Dokumenty do pobrania
INTER GRUPA Plus Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie & Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych - od 1.08.2018 r.
Wniosek ZYCIE_Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia – dla umów zawartych od 01.08.2018
Wniosek o zawarcie Grupowego Ubezpieczenia na Życie – dla umów zawartych od 01.08.2018
Deklaracja Zgody na Przystąpienie do Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla umów zawartych od 01.08.2018
INTER GRUPA Plus Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie & Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych
Wniosek o zawarcie Grupowego Ubezpieczenia na Życie obowiązujące od 13.07.2018
Deklaracja Zgody na Przystąpienie do Grupowego Ubezpieczenia na Życie obowiązująca od 01.06.2018
Deklaracja Rezygnacji z Ubezpieczenia obowiązująca od 01.06.2018
INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie
INTER Razem Bezpieczniej- Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie
Wniosek INTER Razem Bezpieczniej- Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie obowiązujący od 13.07.2018
Wniosek INTER Razem Bezpieczniej- Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie obowiązujący od 01.06.2018 do 12.07.2018
Wykaz Zmian obowiązujący od 01.06.2018
Zgłoszenie Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia na Życie obowiązujący od 13.07.2018
Formularz Zmian obowiązujący od 01.06.2018
Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych - Pakiet Ryzyk Medycznych
Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Grupa Assistance
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa Assistance
Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Grupa Assistance Plus
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa Assistance Plus
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa Assistance do umów od dnia 10.01.2017
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa Assistance Plus do umów od dnia 10.01.2017
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa do umów od dnia 10.01.2017
Formularz PEP
Formularz Beneficjenta Rzeczywistego

Strefa klienta

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
22 stycznia 2019
logo PNG bez tła

Bezpłatna konferencja. „Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta.”

Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. wspólnie ze Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska […]
14 sierpnia 2018

INTER wspiera studentów medycyny w ich misji w Afryce

Leczenie to przede wszystkim misja. Czują to już studenci medycyny, […]
12 czerwca 2018

Nowa lokalizacja siedziby Grupy INTER

Zespół Grupy INTER, 4 czerwca 2018 r., rozpoczęła pracę w […]
12 czerwca 2018

Komunikat dla klientów firmy MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j.

Informujemy, że do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało złożone oświadczenie o […]
Top
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zasady korzystania z plików cookies