Ubezpieczenie dla
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw

Umów się z Agentem Dowiedz się więcej
Pakiet INTER Partner Plus

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Ciebie

Prowadzisz podmiot leczniczy, a może jesteś właścicielem hotelu lub piekarni? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, skorzystaj z oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wybierz ubezpieczenie INTER Partner Plus, gdzie masz możliwość zakupienia każdego ryzyka oddzielnie lub stworzenia pakietu dostosowanego zakresem do Twoich potrzeb.

oc-lekarz_1

Majątek

W ramach ubezpieczenia majątku masz możliwość objęcia ochroną m.in.: budynki i budowle, lokale, środki obrotowe, maszyny i urządzenia czy mienie pracownicze. Proponujemy Ci jeden z dostępnych zakresów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk, z bogatym katalogiem klauzul dodatkowych. Zakres ochrony możesz również rozszerzyć o ryzyko powodzi lub kradzieży z włamaniem.

Atuty:

 • Ryzyko przepięcia w zakresie ubezpieczenia
 • Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
 • Zwrot kosztów rzeczoznawców czy poszukiwania przyczyny szkody w zakresie ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance
 • Całodobowy dostęp do telefonicznej asysty prawnej
 • Zwrot kosztów rzeczoznawców czy poszukiwania przyczyny szkody w zakresie ubezpieczenia
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Dodatkowe klauzule m.in. ubezpieczenie: maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, drobnych robót budowlano-montażowych, od aktów terroryzmu czy katastrofy budowlanej

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

W ramach ubezpieczenia masz możliwość objęcia ochroną całego sprzętu elektronicznego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego od wszystkich ryzyk. Proponujemy ochronę również dla sprzętu medycznego, geodezyjnego oraz danych, oprogramowań i zewnętrznych nośników danych.

Atuty:

 • Ochrona dla sprzętu przenośnego na terenie całego świata
 • Rozszerzenie o klauzulę m.in. lamp od wszystkich ryzyk czy sprzętu zainstalowanego w samochodzie
 • Możliwość ubezpieczenia telefonów komórkowych i tabletów
oc-lekarz_1

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy osoba trzecia (klient czy partner biznesowy) dozna szkody przebywając na terenie Twojej firmy lub w wyniku działalności firmy. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o szeroki katalog dodatkowych klauzul dopasowanych do branży i potrzeb Twojej firmy.

Atuty:

 • Odpowiedzialność za szkody powstałe poza RP w zakresie ubezpieczenia
 • Rażące niedbalstwo w zakresie
 • Szkody w mieniu wyrządzone w związku z prowadzeniem hotelu w zakresie ubezpieczenia
 • Klauzule dedykowane wspólnotom mieszkaniowym czy branży farmaceutycznej.
oc-lekarz_1

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Proponujemy ubezpieczenie w dwóch wariantach indywidualnym oraz grupowym, gdzie w ramach ochrony zapewniamy m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

Atuty:

 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie

Dodatkowe produkty wybrane specjalnie dla Ciebie

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
16 października 2018

Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym

Studenci kierunków medycznych chętnie korzystają ze stypendiów, które umożliwiają zdobywanie […]
12 października 2018

Studenci świadomi ryzyka zakażenia WZW. Warto pomyśleć o polisie.

Studenci medycyny mają świadomość, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest […]
4 października 2018

Studenci na symulatorach, ale z prawdziwą polisą

Studenci kierunków medycznych coraz częściej mają szansę szkolić umiejętności w […]
1 października 2018

Pakiet INTER Student dla kierunków medycznych

Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane […]
Top