Ochrona
domu i mieszkania
dla
Medycyny

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu INTER Lokum dla Medycyny

Jesteś przedstawicielem branży medycznej, prowadzisz swój gabinet w domu lub mieszkaniu? Wybierz pakiet INTER Lokum dedykowany przedstawicielom służby zdrowia i ubezpiecz swoją nieruchomość razem z ryzykami stworzonymi specjalnie pod Twoją działalność.

oc-lekarz_1

Dom i Mieszkanie

W ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania masz możliwość objęcia ochroną również domu w budowie, garażu czy ruchomości domowych. Proponujemy Ci jeden z dostępnych wariantów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk. Swój pakiet możesz też rozszerzyć o klauzule związane z Twoją działalnością leczniczą: ubezpieczenie torby medycznej czy agresję pacjenta.

Atuty:

 • Ryzyko przepięcia w zakresie ubezpieczenia
 • Assistance domowy, medyczny, samochodowy
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Ubezpieczenie domku letniskowego lub nagrobka w ramach jednej polisy
 • Ubezpieczenie mienia służącego do prowadzenia działalności medycznej
OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym zapewni Ci ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Atuty:

 • Odpowiedzialność cywilna na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej
 • OC za szkody wyrządzone podczas amatorskiego uprawiania sportów
 • Możliwość rozszerzenia o klauzulę m.in. OC Sąsiada (za szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego) lub OC za szkody powstałe w związku z najmowaniem nieruchomości
NNW

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

Atuty:

 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie
Asysta prawna i Ochrona Prawa

Asysta Prawna i Ochrona Prawa

Ubezpieczenie asysty prawnej i ochrony prawnej zapewni Ci pomoc przy ochronie interesów prawnych związanych z życiem prywatnym. W zależności od wybranego wariantu oferujemy telefoniczną asystę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach związanych m.in. z prawami rzeczowymi nieruchomości, prawem wykroczeń czy prawem karnym.

Atuty:

 • Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielane przez prawników
 • Ochrona prawna z sumą ubezpieczenia 10 000 zł

Najczęściej zadawane pytania

1Jaki zakres ma ubezpieczenie torby medycznej?
Ubezpieczeniem objęta jest torba, saszetka lub walizka do przenoszenia rzeczy wraz z jej zawartością, ściśle związaną i niezbędną do wykonywania czynności zawodowych. Zakresem obejmuje m.in. pożar, dewastację, kradzież z włamaniem z zabezpieczonego domu mieszkalnego/mieszkania, z zabezpieczonego pojazdu.
2Czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby je ubezpieczyć?
Nie, nie trzeba być właścicielem mieszkania, aby je ubezpieczyć. Należy natomiast pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia majątku odszkodowanie jest wypłacane właścicielowi ubezpieczonej rzeczy.
3Mam ubezpieczone mury od ognia i innych zdarzeń losowych przez spółdzielnię mieszkaniową. Czy powinienem dodatkowo ubezpieczyć swoją nieruchomość?
Wybierając zakres ubezpieczenia pamiętaj, że polisa może obejmować nie tylko ochronę podstawową (ognia i innych zdarzeń losowych), ale również chronić Ci przed skutkami kradzieży, uszkodzenia mienia ruchomego czy zalania sąsiada.
4Czy można w INTER ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt i w jaki sposób mam ustalić sumę ubezpieczenia?
Tak, INTER Polska oferuje ubezpieczenie mieszkania lub domu pod kredyt. Dane dotyczące cesji można podać w trakcie zakupu ubezpieczenia lub w trakcie trwania umowy. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać faktycznej wartości mienia, a nie wysokości zaciągniętego kredytu.
5Kto otrzyma odszkodowanie, jeżeli jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej?
W takim przypadku INTER występuje z zapytaniem do banku, komu wypłacić odszkodowanie. Wypłata następuje po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi z banku
6Mam polisę ubezpieczenia nieruchomości i doszło do szkody. Jak mogę zgłosić zdarzenie?
Szkodę możesz zgłosić za pomocą naszej infolinii (801 803 000) lub formularza zgłoszenia szkody znajdującego się na stronie www.inter-direct.pl

Dodatkowe produkty najczęściej wybierane przez naszych Klientów

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
14 grudnia 2018

#OtoLekarz. Na obcasach.

Historie kobiet, które przecierały szlaki do zawodów medycznych współczesnym lekarkom, […]
11 grudnia 2018

Lekarze narażeni na wypadki. Scenariusz na życie, w sytuacji gdy uszczerbek na zdrowiu wymaga długiego leczenia.

Lekarze wykonują prestiżowy zawód, który jednocześnie wiąże się stresem, adrenaliną […]
10 grudnia 2018

#OtoLekarz. Oblicze stomatologii

Próchnicę i jej objawy opisano na początku mezolitu, a w […]
4 grudnia 2018

INTER News grudzień 2018

Zapraszam do lektury kolejnego numeru INTER Newsa
Top