Ubezpieczenia zawodowe dla Fizjoterapeutów

INTER Fizjoterapeuta

Wykonując zawód Fizjoterapeuty, codziennie masz kontakt z pacjentem, walcząc o jego lepsze zdrowie. Twoja praca jest narażona na wiele ryzyk, jak chociażby błędnie przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne, czy urazy podczas ćwiczeń. Ważne jest, aby zapewnić sobie profesjonalne ubezpieczenie zawodowe. Poznaj naszą ofertę ubezpieczeń dostosowaną do zawodu Fizjoterapeuty, rodzaju udzielanych i formy zatrudnienia.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Fizjoterapeutów

Oferta ubezpieczeń dla Fizjoterapeuty z OC, Ochroną Prawną, Ekspozycją na HIV/WZW, z możliwością dostosowania wariantów do formy wykonywania zawodu.

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie możesz popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dla fizjoterapeutów, którzy pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę.

 

Możesz dokupić dodatkowo:

  • Rezygnację z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy  działania pod wpływem środków odurzających.
DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Dla wszystkich fizjoterapeutów, niezależnie od formy zatrudnienia.

Możesz dodatkowo dokupić:

  • OC najemcy ruchomości,
  • Ochrona na wypadek naruszenia praw pacjenta.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata.

Dla wszystkich fizjoterapeutów, niezależnie od formy zatrudnienia.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • Ochrona zawodu,
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego.
DO 100 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

Dla wszystkich fizjoterapeutów, niezależnie od formy zatrudnienia.

  • Możesz rozszerzyć o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 200 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne, obejmujące m.in. koszty leczenia i assistance w trakcie podróży.

Dla fizjoterapeutów, którzy wyjeżdżają za granicę.

  • Możesz rozszerzyć zakres o sporty ekstremalne
500 000 ZŁ

Sumy ubezpieczenia

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Nie dostosowałeś rehabilitacji do rodzaju schorzenia i stanu zdrowia pacjenta. Poskutkowało to nasileniem się dolegliwości bólowych kręgosłupa i pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Wypłacimy zadośćuczynienie za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta; odszkodowanie za szkody, które pacjent poniósł w wyniku Twoich działań lub zaniechań.
Wszystkie powyższe świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej.

OC Dobrowolna

Uszkodziłaś okulary pacjenta podczas prowadzenie mobilizacji.

Wypłacimy koszt uszkodzonych okularów.

Asysta i Ochrona Prawna

Podczas wykonywanie zabiegu jonoforezy doszło do poparzenia pacjentki. Pacjentka domaga się zwrotu kosztów leczenia i zadośćuczynienia za ból.

Zwrócimy koszty zastępstwa procesowego oraz zaliczkę za opinię biegłego.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Podczas rehabilitowania w szpitalu pacjenta będącego nosicielem wirusa HIV doszło do uszkodzenie drenu, a krew która trysnęła, ochlapała Twoje oczy i usta.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Ochrona ekspozycji zawodowej HIV/WZW

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Czy mogę rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW?

Gdzie mam zgłosić zwrot kosztów badań i leczenia antyretrowirusowego?

Co zrobić w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny?