801 803 000


Wybierz kategorię sprawy i skorzystaj z odpowiedniego formularza


Dane kontaktowe

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 142 B
02 – 305 Warszawa
Tel: 801 803 000
Tel: +48 22 333 77 33 (dla połączeń z zagranicy)