Szukaj placówki medycznej

      Aby uzyskać informacje o zakresie usług świadczonych w placówkach współpracujących z TU INTER Polska S.A. zapraszamy do kontaktu z Centrum Klienta INTER 801 803 000. Uprzejmie informujemy, że wykaz placówek kontraktowych oraz dostępnych w nich świadczeń medycznych, które realizowane są bezgotówkowo w ramach ubezpieczenia zdrowotnego mogą ulec zmianom w trakcie trwania umowy.