Ubezpieczenie na życie INTER Medyk Life w nowej odsłonie

INTER wprowadza nową wersję indywidualnego ubezpieczenia na życie INTER MEDYK Life dla branży medycznej. Zakres jest dostosowany do potrzeb osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia. Polisa łączy w sobie funkcjonalności ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy.

INTER MEDYK Life – ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy

INTER Medyk Life to indywidualne ubezpieczenie na życie stworzone we współpracy ze środowiskiem medycznym, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia. W nowej wersji rozszerzony został m.in. zakres polisy o świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy i skrócona lista sportów ekstremalnych, które są wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej. Polisa oferuje specjalnie dobrany pakiet ryzyk medycznych, wypłatę świadczeń w związku z m.in. uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, rozpoznaniem poważnej choroby, pobytem w szpitalu czy operacją.

Co ważne ubezpieczenie zapewnia też możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na czas czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, skutkującej utratą dochodu w wyniku choroby lub wypadku, w wysokości nawet do 18 000 zł miesięcznie. Świadczenie dziennie wypłacane jest już od 1-go dnia niezdolności do pracy, maksymalnie przez okres 365 dni. Gdy medyk pracuje na kontrakcie w szpitalu i przyjmuje prywatnie pacjentów w swoim gabinecie to dłuższa choroba może go czasowo pozbawić przychodów i narazić na niestabilność finansową jego rodzinę. W takich sytuacjach środki wypłacone w ramach ubezpieczenia są bardzo pomocne.

Z myślą o przyszłości najbliższych

Troska o życie swoje i najbliższych, obawy związane z pracą oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mają wpływ na to, w jaki sposób myślimy o ubezpieczeniach. INTER Medyk Life łączy w sobie trzy korzyści: wysokie sumy świadczeń w przypadku śmierci, bardzo przystępną cenę oraz zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy nie będziemy mogli pracować w wyniku choroby, wypadku lub innego zdarzenia losowego. Polisa zapewnia też przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe najbliższym, którzy otrzymają wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości nawet 1.000.000 zł. Ochroną ubezpieczeniową można objąć małżonka, partnera życiowego i pełnoletnie dzieci.

Pakiet ryzyk medycznych

To co wyróżnia INTER Medyk Life na rynku ubezpieczeń na życie to możliwość uzupełnienia ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu – lekarza, dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, ratownika medycznego i innych zawodów medycznych, a także osób pracujących w służbie zdrowia. Ochroną objęte są specyficzne warunki pracy medyka i to co może się przydarzyć właśnie w związku z pracą w tym sektorze: trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, poważne zachorowania związane z zarażeniem się wirusem HIV, czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, „wtórny zespół stresu pourazowego” i trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta, a także urazy kręgosłupa będące następstwem wykonywanej pracy.

Wypłacane są też świadczenia pieniężne w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu. Katalog obejmuje 47 jednostek chorobowych i 539 różnych operacji chirurgicznych. Pakiet  jest dedykowany wszystkim osobom zatrudnionym w branży medycznej, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 69 roku życia. Procedura przystąpienia do umowy jest prosta, wystarczy tylko wypełnić wniosek oraz skróconą ankietę medyczną.

Pakiet Assistance

INTER Medyk Life oferuje też dodatkowy pakiet wsparcia w przypadku problemów zdrowotnych. Assistance w ramach polisy obejmuje m.in. pomoc domową po hospitalizacji, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc medyczną za granicą, dostawę leków, organizację procesu rehabilitacji, opiekę nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, pomoc psychologa, wizyty lekarza i pielęgniarek, osobistego asystenta dla rodziny, pobyt opiekuna czy organizację prywatnych lekcji. Jest to szeroka pomoc, która pozwala skupić się na procesie leczenia i powrotu do zdrowia.

Wróć na górę