Świadomie ubezpieczeni, czyli najczęściej zadawane pytania podczas zakupu polisy

Wybierając ubezpieczenie warto zadawać pytania. Im więcej odpowiedzi, tym większa pewność właściwie dobranej polisy.

Jakie roszczenia pacjenci najczęściej mają wobec ubezpieczonych lekarzy?

Najczęściej pacjenci zgłaszają roszczenia z tytułu błędów medycznych różnego rodzaju. Aktualnie odnotowujemy znaczący wzrost roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta. Zdarza się, że opiewają one na kwotę 100 tys. zł. W takiej sytuacji osoby ubezpieczone stoją przed koniecznością poniesienia znacznych kosztów adwokatów, nawet do kwoty 11 tys. zł. Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa te wydatki.

Czy można bronić się przed pomówieniami i znieważeniami pacjentów?

Tak, taką możliwość daje w nowej odsłonie ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna. Na każde pytanie ubezpieczony otrzyma na piśmie odpowiedź od mecenasa. W razie problemu ubezpieczony będzie mógł uzyskać video porady. Polisy zyskują na popularności z roku na rok.

Jakie kwoty na badania gwarantuje ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny?

W ubezpieczeniu INTER Ochrona HIV/WZW mamy 2 warianty: A lub B. W wariancie A ubezpieczony ma refundację badań na obecność wirusów HIV lub WZW (od 1,5 tys. zł do 2,5 tys. zł) oraz świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej (od 3,5 tys. zł do 10 tys. zł). W wariancie B dodatkowo jest ubezpieczenie NNW, czyli świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (od 5 tys. zł do 50 tys. zł w zależności od pakietu).

Czy przy ubezpieczeniu turystycznym można ochroną objąć rodzinę?

Tak, ubezpieczenie w wariancie rodzinnym daje taką możliwość. W ubezpieczeniu INTER Tour 365, dedykowanym branży medycznej, osoby bliskie to małżonek, osoby pozostające w konkubinacie (przez który rozumie się związek dwóch pełnoletnich osób, wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe), rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiający. Atutem tego ubezpieczenia jest fakt, że na cenę nie wpływa liczebność rodziny.

Jak długo obowiązuje ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne INTER Tour 365 chroni w okresie dwunastu miesięcy, niezależnie od liczby wyjazdów w tym okresie. Plusem takiej polisy jest brak konieczności myślenia o formalnościach tuż przed wyjazdem – nie jest wymagane zgłaszanie wyjazdów ubezpieczycielowi. Jedyne ograniczenie, to długość pojedynczego wyjazdu – 45 dni.

Jaki wariant polisy ochroni bliskich po naszej śmierci?

Polisa zapewniająca taką ochronę to ubezpieczenie na życie. Przykładowo, w ubezpieczeniu INTER Medyk Life mamy określone kwoty, które otrzymają nasi bliscy po naszej śmierci.

Kiedy zakup polisy wymaga dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia?

Taki warunek może być postawiony w przypadku zabezpieczenia finansowego na wypadek niezdolności do pracy (w ubezpieczeniu INTER Kontrakt lub INTER Medicus). Jeśli decydujemy się na wariant, w którym ochronie podlega niezdolność do pracy w wyniku choroby i wypadku, przeprowadzona jest dodatkowa analiza stanu zdrowia. Osoba wnioskująca o ubezpieczenie wypełnia ankietę medyczną, do której dołącza wyniki badań lub karty leczenia. Ocena taka nie jest wymagana, jeśli został wybrany wariant, w którym ochronie podlega niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W momencie wyboru szerszego wariantu należy wypełnić ankietę medyczną. Są w niej pytania o stan zdrowia, przebyte choroby, ale też nałogi np. uzależnienia od nikotyny. W szczególnych sytuacjach ubezpieczyciel może zażądać badań.

Czy można wykupić polisę na mienie w gabinecie, który jest wynajęty?

Oczywiście. Można ubezpieczyć wynajmowany gabinet, a także mienie (sprzęty, urządzenia, meble) znajdujące się w lokalu. Tutaj sprawdzi się polisa INTER Partner lub w mniejszym zakresie ubezpieczenie mieszkania INTER Lokum.

Czym jest świadczenie dzienne?

To pewna stała kwota wypłacana w ramach ubezpieczenia INTER Kontrakt, INTER Medicus lub INTER Świadczenie Dzienne. To ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku dedykowane lekarzom, pielęgniarkom i położnym oraz fizjoterapeutom, którzy pracują na kontraktach lub mają własną działalność gospodarczą. Świadczenie dzienne może być wypłacane przez rok.

Więcej informacji o ofercie INTER dla branży medycznej na www.interpolska.pl.

Wróć na górę