Studia medyczne czas zacząć. O czym powinien wiedzieć przyszły lekarz?

Lekarz to zawód, który niesie za sobą zobowiązania. Studia to czas przygotowań do zawodowej ścieżki i do misji, jaką niewątpliwie ma przed sobą przyszły student. Oto 5 rzeczy, które warto wiedzieć.

  1. Polacy doceniają lekarzy.

Każdy student ma własne powody, które sprawiły, że wybrał studia medyczne. Jednak każdy musi wiedzieć, że zawód lekarza jest obdarzony ogromnym zaufaniem społecznym. Z badania dot. zawodom zaufania społecznego wynika, że 88 proc. Polaków uważa, że lekarze zasługują na szacunek ze względu na wykonywany zawód; w tym 20 proc. ocenia, że ten szacunek powinien być większy niż w stosunku do przedstawicieli innych zawodów.

Studia medyczne to ciężka praca, ale jej efekty są doceniane przez Polaków. Z badania BioStat dot. percepcji lekarzy i ich problemów w pracy zawodowej wynika, że większość Polaków docenia kompetencje medyczne polskich lekarzy. 69 proc. badanych uważa, że lekarze są kompetentni w zakresie diagnozowania chorób, a 64 proc. – uważa, że mają wysokie kompetencje w leczeniu.

  1. Luki w kompetencjach miękkich.

Badania poświęcone lekarzom są wskazówką dla studentów, gdyż pokazują także braki kadry medycznej. Słabością, na którą wskazują pacjenci, są kompetencje miękkie. Z badania BioStat wynika, że tylko 43 proc. pacjentów uważa, że lekarze nie potrafią słuchać pacjentów, a 11 proc. nie ma jednoznacznej opinii na ten temat. Tylko 46 proc. uważa, że lekarze mają tę umiejętność.

Idealnie nie jest także w kontekście oceny umiejętności polskich lekarzy w zakresie przekazywania pacjentom istotnych informacji o ich zdrowiu. Zdaniem pacjentów tylko 51 proc. posiada tę umiejętność, a aż 42 proc. nie potrafi przekazywać takich informacji. Pozostali badani nie mają jednoznacznej opinii.

  1. Ogromna odpowiedzialność.

Niby każdy wie, że lekarze wykonują odpowiedzialny zawód, ale rzadziej mówi się o konsekwencjach błędów lekarskich. W 2017 roku w całym kraju prowadzono 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15 proc. więcej postępowań niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy – wynika danych Prokuratury Krajowej, opublikowanych w kwietniu 2018 r. Najwięcej spraw o błędy medyczne prowadzonych było w okręgach prokuratur regionalnych w Gdańsku, we Wrocławiu i w Katowicach. W sumie w 2017 roku prokuratorzy zakończyli 4206 spraw dotyczące błędów medycznych. Decyzjami merytorycznymi zakończono w 2002 sprawy, w tym 139 aktem oskarżenia, 2 – wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. W 248 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, a w 1613 umorzyła postępowanie.

Jak czytamy na stronach prokuratury, w jednej ze spraw zakończonych aktem oskarżenia na ławie oskarżonych zasiądzie lekarz Pogotowia Ratunkowego i Wojskowej Poradni Chirurgicznej w Kołobrzegu. „Nie dokonał on oceny stanu zdrowia pokrzywdzonej i nie podjął decyzji o jej natychmiastowej hospitalizacji, mimo że istniały uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że napad drgawek z utratą przytomności u pokrzywdzonej nie był objawem padaczki, a innej choroby powodującej uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Zaniechanie przewiezienia pacjentki do szpitala skutkowało jej zgonem jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych. W ocenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie nie przeprowadzając prawidłowej diagnostyki i dokonując błędnej oceny stanu zdrowia pacjentki, lekarz nieumyślnie naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia” – napisano.

Będąc na studiach, warto pamiętać o ogromnej odpowiedzialności, która spoczywa na barkach lekarza.

  1. Niezbędne praktyki, staże, wymiana studencka.

Dobre i złe strony pracy lekarza najlepiej poznać w praktyce. Warto mieć porównanie i skorzystać z szansy wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus. Dwa lata temu, kiedy program obchodził trzydziestolecie istnienia podsumowano, że na zagraniczne stypendia wyjechało już około 180 tys. polskich studentów. W relacjach studentów podkreślany jest praktyczny aspekt zagranicznych wyjazdów. „Codziennie rano szliśmy pieszo ok. Godziny 8:30 do szpitala. Początkowo na oddział ginekologiczny, gdzie w poniedziałki oglądaliśmy USG położnicze, we wtorki uczestniczyliśmy w operacjach, w środy oglądaliśmy histeroskopie, czwartki spędzaliśmy na bloku operacyjnym, a piątki na oddziale. Następny miesiąc minął nam na oddziale neonatologicznym, gdzie najpierw zapoznaliśmy się z oddziałem dziennym – gdzie przyjmowano na badania zdrowe noworodki, które poddawano rutynowym przesiewowym badaniom w celu wykluczenia wad i wszelkich patologii. Tu też poznaliśmy polską rezydentkę, z którą najpierw odbieraliśmy porody, a następnie przeprowadzaliśmy pierwsze badanie każdego noworodka” – napisała w opisie praktyk studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która wyjechała do Universita degli Studi di Bari Aldo Moro w Bari, we Włoszech.

Szukając impulsu do wyjazdu warto przeczytać więcej relacji, które można znaleźć na stronach uniwersytetów medycznych.

  1. Kluczowe bezpieczeństwo.

– Studia są też momentem, w którym młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności. Już na tym etapie pracują z innymi studentami, szkolą umiejętności w centrach symulacji medycznych, pracują na zawodowy sukces w Polsce i za granicą. Coraz częściej myślą o dobrowolnej polisie OC – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. Ubezpieczyciel ma takie OC, jako część pakietu INTER Student. Polisa chroni w momencie szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie nauki w siedzibie szkoły, a także w trakcie krajowych i zagranicznych praktyk. Ponadto w pakiecie jest także ubezpieczenie na wypadek zarażenia wirusem HIV lub WZW oraz ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Będąc na studiach medycznych i podejmując pierwsze aktywności zawodowe, warto mieć świadomość, że istnieje możliwość posiadania ochrony już na tym etapie. Ubezpieczenie jest ważnym elementem, który towarzyszy lekarzom przez całą zawodową ścieżkę

Źródło:

Kantar, „Zawody zaufania społecznego, kwiecień 2019”, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2019/04/K.016_Zawody-spo%C5%82ecznego-zaufania_O004a-19.pdf

BioStat „Percepcja lekarzy i ich problemów w pracy zawodowej” 2018

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratura-prowadzi-coraz-wiecej-spraw-dotyczacych-bledow-medycznych/

Relacje z wyjazdów studentów – Włochy

Wróć na górę