Procedury postępowania z niebezpiecznym pacjentem a ochrona

Istnieją procedury postępowania z agresywnym pacjentem. W praktyce zdarza się, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy doświadczają agresji fizycznej. Personel medyczny może wykupić ubezpieczenie z Klauzulą Agresji Pacjenta.

„W przypadku uzyskania informacji o transporcie agresywnego pacjenta do Izby Przyjęć (IP) Oddziału Toksykologii (OT), personel medyczny, pielęgniarka IP bądź lekarz, powiadamia niezwłocznie firmę ochroniarską i prosi o przyjazd i interwencję jej pracowników” – tak brzmi jeden z fragmentów procedury postępowania z agresywnymi pacjentami w jednym z łódzkich szpitali. W stronie innej placówki w dokumencie czytamy, że „znajomość zasad postępowania w takim przypadku jest niezwykle pomocna”. Personel musi m.in. zachować spokój, nie może dać się sprowokować, upewnić się, czy przygotowany jest sprzęt niezbędny do zastosowania przymusu bezpośredniego (pasy na kończyny górne i dolne). Środki przymusu bezpośredniego wymienia i zdefiniuje rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Kontakt z agresywnym pacjentem nawet kilka razy w tygodniu
Przepisy mają chronić personel medyczny przed agresywnym pacjentem oraz jego rodziną. Z badania „Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów” Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie wynika, że aż 99,1 proc. badanych zetknęło się z agresją w swojej pracy zawodowej. Najczęściej kontakt z agresywnym pacjentem mieli ratownicy medyczni (66,7 proc.), rzadziej lekarze (50,0 proc.) i pielęgniarki oraz pielęgniarze (46,2 proc.).
Najczęstszą formą agresji była agresja słowna, w tym podniesiony głos, wulgaryzmy i lekceważące wypowiadanie się o personelu. Wśród jednorazowych aktów agresji pacjentów 25,2 proc. badanych wskazywała agresję fizyczną wobec personelu.
Niestety 48,7 proc. badanych miała kontakt z pacjentem agresywnym raz lub kilka razy w tygodniu; 16,6 proc. – raz w miesiącu, a 33,9 proc. – sporadycznie. Tylko 0,9 proc. osób nigdy nie spotkało się w swojej pracy z pacjentem agresywnym.

Klauzula Agresji Pacjenta 
Uwzględniając trudne realia pracy ratowników, lekarzy, pielęgniarek i położnych w ofercie ubezpieczeniowej pojawiła się polisa INTER Ochrona HIV/WZW, którą można rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.
Jest to świadczenie dla pracowników medycznych, którzy padli ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych, na nocnym dyżurze, w gabinecie czy też w szpitalu. Warunkiem wypłaty środków jest zgłoszenie ataku na policję i poddanie się przez ubezpieczonego obdukcji lekarskiej. Po wykonaniu tych czynności osoba ubezpieczona otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Lekarze mogą otrzymać świadczenie nawet 5000 zł jeśli wykupią wyższy wariant ubezpieczenia.

Więcej na www.interpolska.pl

Wróć na górę