801 803 000
Wywiad z Prezesem INTER Januszem Szulikiem strategia

Prezes TU INTER Polska S.A. Janusz Szulik o strategii rozwoju firmy na najbliższe 3 lata

1. Jakie cele wyznacza sobie TU INTER Polska S.A. na najbliższe trzy lata?

W styczniu TU INTER Polska S.A. ogłosiło strategię na lata 2021-2023. Dążymy do ugruntowania pozycji lidera TU INTER Polska S.A. dla sektora medycznego, mierzonego dalszym wzrostem udziału w rynku oraz zbudowania pozycji ubezpieczyciela pierwszego wyboru dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, innych zawodów medycznych oraz podmiotów leczniczych.
Zakładamy również dynamiczny  rozwój ubezpieczeń zdrowotnych koncentrując się na klientach korporacyjnych, mających wysokie wymagania, co do zakresu i jakości usług medycznych, którzy oczekują optymalnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. TU INTER Polska S.A. jest wiodącym ubezpieczycielem branży medycznej. Jak zamierzają Państwo pozyskiwać nowych klientów z sektora ochrony zdrowia?

Nowych klientów chcemy pozyskiwać przede wszystkim za pośrednictwem stale rosnącej i rozwijanej w zakresie wiedzy sieci ekspertów ubezpieczeniowych, wyspecjalizowanych w obsłudze sektora medycznego. Są to osoby, które koncentrują się na ubezpieczeniach medycznych, mają codzienny kontakt z klientami i posiadają wymaganą wiedzę, aby stać się partnerem w zakresie ubezpieczeń dla lekarza, czy pielęgniarki. Dbamy o  rozwój naszych Agentów poprzez cykliczne szkolenia, a mamy w tym zakresie najlepszą na rynku ofertę szkoleniową.

Mamy też świadomość, że pokolenie młodych lekarzy, ratowników, pielęgniarek czy fizjoterapeutów poszukuje ochrony ubezpieczeniowej w sieci. Oferujemy od lat możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w modelu direct. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że również młodzi lekarze, czy reprezentanci innych zawodów medycznych poszukują doradztwa eksperta i tutaj idealnie sprawdza się nasz innowacyjny, wdrożony już w 2015 roku dualny model sprzedaży. Dzięki temu, systemowi nie trzeba rezygnować z doradztwa, które może odbyć się drogą telefoniczną, a sama transakcja zawarcia umowy i płatności odbywa się drogą elektroniczną, po czym system wysyła polisę na adres mailowy klienta. W 2020 roku w czasie pandemii w ten sposób wystawiliśmy 2/3 wszystkich polis.

Naszym obecnym i przyszłym klientom chcemy oferować ubezpieczenia adekwatne do ich potrzeb zmieniających się wraz z rozwojem ich kariery zawodowej. Inne potrzeby ma i innej oferty ubezpieczeniowej potrzebuje lekarz rezydent, a innej będzie potrzebował po kilku latach już jako lekarz specjalista, posiadający gabinet, pracujący na kontrakcie w szpitalu, mieszkający w swoim domu i posiadający rodzinę. Chcemy towarzyszyć przedstawicielom zawodów medycznych w całym okresie ich życia zawodowego jako ,,cichy asystent”, który wkracza do działania w sytuacji, kiedy wystąpi zdarzenie niepożądane lub inna szkoda.

3. W strategii ważnym punktem jest POSTRZEGANE PRZYWÓDZTWO w sektorze – jak zamierzają Państwo osiągnąć ten cel?

Wyobraźmy sobie podmiot leczniczy, w którym wszyscy lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i przedstawiciele innych zawodów medycznych posiadają nasze ubezpieczenia zawodowe. Posiadają także ubezpieczenie na życie z opcją utraty przychodu w sytuacji choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. Prywatny majątek naszych klientów – domy, mieszkania oraz podróże są również ubezpieczone u nas. TU INTER Polska S.A ubezpiecza budynki, pomieszczenia i sprzęt tego podmiotu leczniczego, a pacjenci odwiedzający daną placówkę medyczną posiadają nasze ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła większości podmiotów leczniczych w Polsce, to jest to jeden z przykładów na to, jak  wyobrażamy sobie nasze przywództwo sektorowe.

Jednocześnie zamierzamy być postrzegani jako lider niezawodności w trudnych sytuacjach dla przedstawicieli zawodów medycznych i podmiotów leczniczych – być uznanym za najlepiej zorientowanego ubezpieczyciela w specyfice i szczególnych potrzebach sektora ochrony zdrowia.

Ponadto koncentrujemy się i będziemy to w przyszłości kontynuować nie tylko na oferowaniu ochrony ubezpieczeniowej, ale również na dostarczaniu wiedzy z zakresu odpowiedzialności cywilnej, oraz na doradztwie podczas licznych szkoleń lub webinariów.

4. TU INTER Polska S.A. od lat ubezpiecza lekarzy, stając się dla nich wiarygodnym partnerem – jakie działania zostały zaplanowane, by nadal budować zaufanie lekarzy i środowiska medycznego w tych niezwykle trudnych i wymagających czasach?

Bardzo ważnym elementem naszych działań jest współpraca z Samorządem Lekarskim, zarówno z Naczelną Izbą Lekarską, jak i z Okręgowymi Izbami Lekarskimi. W ciągu prawie trzydziestoletniej współpracy zrealizowaliśmy wiele wspólnych inicjatyw, a nasza oferta wzbogaciła się o produkty, które zawsze konsultujemy z ekspertami z Samorządu. Planujemy nawiązać współpracę z kolejnymi instytucjami, które działają w środowisku lekarzy i lekarzy dentystów, mam tu na myśli przede wszystkim naukowe towarzystwa lekarskie poszczególnych specjalizacji.

Będziemy nadal rozwijać naszą współpracę z Uniwersytetami Medycznymi, jak również ze wszystkim wyższymi uczelniami medycznymi w Polsce, w których kształcą się studenci zawodów medycznych.
Dzisiaj współpracujemy z największymi Uniwersytetami Medycznymi, a w ramach tej współpracy na naszych konferencjach i wykładach pokazujemy studentom zawodów medycznych, że po skończonych studiach, będą wykonywali w sposób autonomiczny samodzielny zawód medyczny, a ta samodzielność oznacza odpowiedzialność. Jest możliwość ubezpieczenia się od jej materialnych skutków.

5. Kładą Państwo również nacisk na zwiększenie świadomości konieczności oferowania pracownikom WARTOŚCIOWYCH ubezpieczeń zdrowotnych. Warto przypomnieć, że INTER Polska jako pierwszy ubezpieczyciel wprowadziło je przed laty na polski rynek. Jak zamierzają Państwo skutecznie przekonywać biznes, by dbał o zdrowie swoich pracowników?

Tak, to prawda, że byliśmy pierwsi z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na polskim rynku, w 2001 roku. Minęło tak wiele lat, a rynek ten do tej pory nie doczekał się żadnej ustawowej regulacji w tym zakresie. Myślę, że wszystko przed nami w tej sferze, bo w systemach zabezpieczenia zdrowotnego na świecie, systematycznie zwiększa się udział prywatnego finansowania opieki zdrowotnej w całości wydatków ponoszonych na zdrowie.

Wracając do nas – nie mamy ambicji przekonać wszystkich do naszej oferty w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Nasze działania są skierowane do wybranych klientów, takich, którzy cenią sobie szeroki zakres oferty i optymalną jakość usług jakie oferujemy w ponad 1000 współpracujących z nami placówek medycznych. Mamy wielu klientów, którzy po kilku latach eksperymentów wracają do nas.

6. W jakim miejscu widzi Pan INTER Polska za trzy lata?

Chciałbym, żebyśmy zrealizowali nasze cele strategiczne we wszystkich czterech perspektywach: wiedzy i uczenia się, procesów wewnętrznych, klienta oraz finansowej.

Od roku 2015 mierzymy realizację naszych celów strategicznych systemem zrównoważonej karty wyników (balanced score card). Dzięki temu w trakcie realizacji strategii widzimy, czy osiągamy to co zaplanowaliśmy, tak że sukces nie będzie dla nas zaskoczeniem, bo jest on w biznesie nie wydarzeniem, a procesem.
Chcemy, żeby tak było i będziemy w tym kierunku działać.