Pracuj i żyj bezpiecznie – ochrona domu i mieszkania dla przedstawicieli zawodów medycznych

Ubezpieczenie nieruchomości, domu, mieszkania, gabinetu lekarskiego dla lekarza

Personel medyczny stanowi niewątpliwie jedną z najbardziej obciążonych grup zawodowych. Stres, przemęczenie, nieregularne godziny pracy… Ważne jest, by żyjąc na pełnych obrotach, medycy pamiętali o swoim bezpieczeństwie, w tym również o bezpieczeństwie swojego mieszkania. Ubezpieczenia, jakie mogą przydać się pracownikowi zawodu medycznego, to nie tylko te bezpośrednio związane z pracą zawodową, ale także ochrona w życiu prywatnym – ubezpieczenie domu lub mieszkania.

My home is my castle – mój dom moją twierdzą

Zgodnie z tym znanym powiedzeniem, dom dla każdego z nas powinien być ostoją i bezpiecznym schronieniem. Ale czy zawsze?
W 2020 roku w Polsce doszło do 71 186 włamań [2]! Mimo stosowania różnych form zabezpieczeń, drzwi antywłamaniowych czy systemów alarmowych, mieszkańcy zarówno bloków mieszkalnych, jak i domów jedno- i wielorodzinnych nie mogą czuć się w 100% bezpiecznie. Dotyczy to również przedstawicieli zawodów medycznych, którzy często prowadzą gabinet we własnym mieszkaniu.

Dlaczego? Mieszkanie pracownika medycznego może paść łupem złodzieja niejako przypadkowo, podczas dokonywania kradzieży
w danym budynku. Często jednak jest to celowe działanie włamywaczy, którzy spodziewają się w lokum lekarza zastać wartościowy sprzęt diagnostyczny czy leki dostępne wyłącznie na receptę.

Ochrona mienia

Co w przypadku, gdy dojdzie już do włamania? Odsetek wykrycia przez policję kradzieży z włamaniem w 2020 r. wyniósł zaledwie 47,6% [10]. Oznacza to, że większość sprawców tych przestępstw w ogóle nie została zidentyfikowana, co w konsekwencji przekreśla definitywnie nadzieje poszkodowanego na odzyskanie utraconego mienia. Jak duże straty może w takiej sytuacji ponieść medyk? Cena stołu rehabilitacyjnego wykorzystywanego w codziennej pracy przez fizjoterapeutów waha się między ok. 2000 zł (za stół stalowy), a nawet blisko 6 000 zł w przypadku stołów elektrycznych [5]. Z kolei unit stomatologiczny to wydatek oscylujący w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych [6]! Włamanie połączone z kradzieżą do gabinetu w mieszkaniu czy domu wiąże się dla pracownika zawodu medycznego z podwójną stratą. Oprócz tego, że w wyniku przestępstwa traci on wartościowy sprzęt medyczny, to ponadto, by dalej móc wykonywać swój zawód, zmuszony jest do zakupu nowego wyposażenia gabinetu!

Jako TU INTER rozumiemy, jak istotny w stresującej pracy medyka są spokój ducha i  poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. Wspieramy lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, dlatego przygotowaliśmy pakiet ubezpieczeń mieszkaniowych dla przedstawicieli zawodów medycznych – INTER Lokum dla Medycyny. Oferta dla przedstawicieli zawodów medycznych prowadzących działalność leczniczą we własnym mieszkaniu obejmuje ubezpieczenie od ryzyka wynikającego ze specyfiki branży, w tym ubezpieczenie mienia służącego do wykonywania działalności medycznej [4]. Ochronie podlega zarówno dom czy mieszkanie medyka, jak i znajdujące się
w mieszkaniu wyposażenie gabinetu. Co więcej, w ramach ubezpieczenia INTER Lokum, można również rozszerzyć o klauzulę obejmującą ubezpieczenie torby medycznej, wraz z jej zawartością, niezbędną do wykonywania czynności medycznych (np. stetoskopem) [4] – zarówno, jeśli dojdzie do jej zniszczenia czy kradzieży z włamaniem w obrębie gabinetu czy samochodu [4].

Agresywny pacjent

Włamania i kradzieże to nie jedyne zagrożenia, na jakie narażony jest prywatny gabinet medyczny. W dobie coraz większej roszczeniowości pacjentów nierzadko zdarza się, że w związku ze stresem podczas wizyty u lekarza chorzy tracą nad sobą panowanie. Do takiej sytuacji może dojść również w gabinecie zlokalizowanym w prywatnym mieszkaniu – np. w przypadku niezadowolenia pacjenta z zaproponowanego przez leczenia czy też oferowanych metod rehabilitacji. Ostra wymiana zdań między pacjentem a pracownikiem medycznym może co najwyżej zepsuć obojgu humor. Agresja ze strony pacjentów stanowi realne zagrożenie dla personelu medycznego. 70% badanych lekarzy i pielęgniarek przyznaje, że choć raz podczas swojej pracy zawodowej padło ofiarą przemocy [3]. Według innych badań z kolei z agresją ma do czynienia 40-88% personelu medycznego [9]. 62,2% ankietowanych doświadczyło agresji werbalnej, której sprawcą był pacjent, 23% – ze strony rodziny pacjentów [3]. Do agresji czynnej prócz przemocy słownej zalicza się także m.in. niszczenie przedmiotów [9]. W wyniku napadu agresji pacjenta może dojść do czynnej napaści na lekarza czy fizjoterapeutę, kolejnym niebezpiecznym następstwem takiego ataku może być zdewastowanie znajdującego się w gabinecie sprzętu leczniczego.

Również ze strony pacjentów z zaburzeniami psychicznymi personel medyczny bardzo często doświadcza agresji, w tym zarówno zachowań impulsywnych (hot blooded agression) oraz  tzw. cold-blooded agression – agresji podejmowanej w celu kontrolowania sytuacji [9]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przyjmowania pacjentów w prywatnym gabinecie, jeśli mieści się on w mieszkaniu czy domu lekarza udzielającego świadczeń z zakresu psychiatrii. W szpitalu czy poradni zwykle znajduje się wiele osób, często obecna jest też ochrona, która w porę może interweniować i wezwać odpowiednie służby, np. policję. W przypadku, gdy agresywny pacjent traci nad sobą kontrolę w gabinecie zlokalizowanym w prywatnym mieszkaniu, lekarz zdany jest jedynie na siebie. Zagrożone może być nie tylko jego mienie, ale także zdrowie, a nawet i życie samego medyka!

Do umowy ubezpieczenia INTER Lokum może zostać także włączona klauzula ubezpieczenia od agresji pacjenta [4]. Takie rozszerzenie polisy chroni nie tylko osobiste mienie lekarza (np. biżuterię czy zegarek), ale przede wszystkim jego życie i zdrowie zagrożone
w przypadku dokonania przez pacjenta napaści fizycznej [4].

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla pracowników medycznych pokrywa koszty związane z finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim – w tym np. zalanie mienia [4]. Istnieje również możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie obejmujące szkody spowodowane przez amatorskie uprawianie sportów, w tym sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Pracownicy medyczni stanowią jedną z grup częściej narażonych na nieszczęśliwe wypadki [12] – głównymi winowajcami są tu stresująca praca w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach, ale, co istotniejsze, permanentne przemęczenie i brak snu. Blisko 10% ankietowanych lekarzy przyznaje, że pracuje 92 godziny w tygodniu [11]! Wyczerpanie i nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi nie dotyczy tylko personelu medycznego zatrudnionego w szpitalach, ale również medyków przyjmujących pacjentów w przychodniach czy gabinecie zlokalizowanym we własnym mieszkaniu.TU INTER Polska przygotowało dla pracowników medycznych kompleksowy pakiet ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w ramach którego znajduje się m.in. wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku następstw zawału serca czy udaru mózgu [4]. Suma gwarancyjna polisy wynosi do 50 000 zł [4].

Podsumowanie

Pracownicy medyczni to grupa zawodowa, która jak żadna inna rozumie, że łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć. Odpowiednio wczesne wybranie ochrony domu i mieszkania pozwoli spać spokojnie, bez zamartwiania się o włamania, kradzieże czy dewastację sprzętu
w gabinecie leczniczym. Szczegóły naszej oferty ubezpieczenia Lokum dla Medycyny znajdą Państwo na naszej stronie: https://interpolska.pl/dom-podroz-zdrowie-zycie/dom-i-mieszkanie-dla-medycyny/.

Referencje:
  1. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/13729,koszty-gabinetu-lekarskiego-w-mieszkaniu-prywatnym.html (data ostatniego dostępu: 24.04.2021r.)
  2. https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/coraz-wiecej-wlaman-w-polsce (data ostatniego dostępu: 24.04.2021r.) lub http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/statystyki/27829,Kradziez-z-wlamaniem.html
  3. J. Lickiewicz, J. Piątek, Doświadczanie agresji w pracy pielęgniarskiej, Sztuka leczenia, 2014, nr 3-4, str. 11-22  https://core.ac.uk/download/pdf/286323096.pdf
  4. Materiały ofertowe TU INTER Polska: https://interpolska.pl/dom-podroz-zdrowie-zycie/dom-i-mieszkanie-dla-medycyny/ (data ostatniego dostępu: 24.04.2021r.)
  5. https://med-store.pl/stoly-do-masazu-i-rehabilitacji/stoly-rehabilitacyjne-stacjonarne/7/37 (data ostatniego dostępu: 24.04.2021r.)
Wróć na górę