801 803 000
Niebezpieczne zywioły Zmiany klimatu powoduja coraz czestsze anomalie pogodowe

Niebezpieczne żywioły. Zmiany klimatu powodują coraz częstsze anomalie pogodowe.

Coraz wyższe średnie temperatur powietrza oraz oceanów, topnienie lodowców oraz wiecznej zmarzliny – to tylko kilka przykładów zmian klimatu, które są coraz bardziej widoczne w skali globalnej. Dodatkowo, lokalnie, można zaobserwować niespotykane do tej pory na danym terenie ekstremalne zjawiska pogodowe jak ulewy i burze, fale upałów, grad czy tornada. Jedną z głównych przyczyn ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku działalności człowieka. Najlepiej obrazującym to zjawisko  przykładem jest dwutlenek węgla, emitowany przez społeczeństwa ludzkie w ilości 30 mld ton rocznie.[1]

W Polsce zmiana klimatu objawia się pojawianiem zdarzeń, z którymi dotąd nie mieliśmy albo mieliśmy niezmiernie rzadko do czynienia – coraz częstsze tornada – prawdopodobieństwo wystąpienia trąby powietrznej na terenach niezabudowanych wynosi 5% w lipcu i aż 7% w sierpniu. Występują również gradobicia, nawałnice, susze, okresy upałów utrzymujących się powyżej 35 st. Analiza danych pogodowych wskazuje, że ryzyko dla wichur i burz w najbliższych latach zwiększy się o 11-44%.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Przyczyną powstawania takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są nagłe skoki temperatur, zwłaszcza w połączeniu z wilgotnym powietrzem (ostatnie gwałtowne burze, które nawiedziły Polskę, nastąpiły po napływie gorącego powietrza afrykańskiego nad rejon, gdzie panowała duża wilgotność). Podczas silnie rozwiniętej burzy z porywistym wiatrem oraz gwałtownymi opadami deszczu może rozwinąć się tzw. superkomórka burzowa, która z kolei ma potencjał umożliwiający pojawienie się tornada. [2]

Konsekwencje zmian klimatu odbiją się na życiu każdego człowieka. Gwałtowne powodzie miejskie i rzeczne oraz wichury będą powodować niszczenie mienia – uszkodzenie domów czy mieszkań, samochodów czy roślinności, której również zagrażać będą rozwijające się w ciepłym klimacie patogeny i szkodniki. Powalone na samochody i tarasy drzewa, wybite okna, zerwane dachy i zalane mieszkania to prognozy na nadchodzące lata.  Właściciele mieszkań poniosą straty finansowe przez konieczność ciągłych napraw i zakupu nowych rzeczy, a niektórzy z nich będą zmuszeni do opuszczenia swoich domostw przez susze oraz powodzie.

Nie da się dokładnie przewidzieć szkód wywołanych ociepleniem klimatu. Można jedynie spekulować, bazując na zaobserwowanych dotąd zjawiskach atmosferycznych i starać się polepszać kondycję naszej planety, ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Unia Europejska, by chronić środowisko, opracowała kierunek Zielonego Ładu – rozwoju zrównoważonej gospodarki do 2050 roku[3]. Niemniej, musimy się liczyć z tym, że pogoda będzie nas zaskakiwać, więc przezorny zawsze ubezpieczony. Aby uniknąć strat materialnych, społeczeństwo będzie musiało przystosować się do zmian klimatu i wypracować zachowania ułatwiające funkcjonowanie w zmiennych warunkach pogodowych.[4]

Przezorny zawsze ubezpieczony

Gwałtowne zjawiska pogodowe zdają się wpisywać na dobre w polski i europejski klimat. Według statystyk Europa do roku 2009 doświadczyła ponad 213 poważnych, niszczących powodzi. Spowodowały one około 1126 zgonów, przesiedlenie około pół miliona ludzi i co najmniej 52 miliardy euro strat ekonomicznych.[5]

Występujące w miastach wybetonowane, pokryte asfaltem, pozbawione naturalnej wilgoci powierzchnie nagrzewają się bardzo szybko i równie szybko oddają ciepło, które następnie się unosi – spełniony zostaje więc podstawowy warunek do powstania burzy. Tegoroczne nawałnice, które spowodowały liczne podtopienia i zerwane przez wichury dachy, są tego najlepszym dowodem. W przyszłości zjawiska te pokażą swoje najgwałtowniejsze oblicze w miastach, w których mieszka aż 60% społeczeństwa![6] i będą przynosić coraz dotkliwsze dla ludzi skutki.

Dlatego już teraz warto ubezpieczyć mieszkanie i zyskać cenną ochronę. W przypadku, gdy dojdzie do zalania np. na skutek powodzi, ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia pozostałości po szkodzie. W zakresie polisy zyskasz także ochronę przed zalaniem w czasie burzy, również wtedy, gdy wychodząc z domu, przez roztargnienie nie zamkniesz okien czy tarasu – nawet do 10 000 zł. W przypadku, gdy Twoje mieszkanie lub dom znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie, INTER Polska zwróci koszty wynajmu mieszkania zastępczego do 60 dni.

W ofercie TU INTER Polska S.A. znajdziesz ubezpieczenia chroniące Twoje życie, zdrowie, a także mienie. Ubezpieczenie mienia możesz rozszerzyć np. o klauzulę ubezpieczenia roślinności ozdobnej przed zniszczeniem przez ulewne deszcze.


[1] https://www.national-geographic.pl/artykul/ekstremalna-pogoda-skad-sie-bierze [dostęp: 07.07.2020]

[2] https://www.national-geographic.pl/artykul/ekstremalna-pogoda-skad-sie-bierze [dostęp: 07.07.2020]

[3] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl [dostęp:07.07.2020]

[4] https://www.klimat.edu.pl/skutki-zmian-klimatu/ [dostęp:07.07.2020]

[5] https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm [dostęp:07.07.2020]

[6] http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Zmiany-klimatu-w-naszym-%C5%BCyciu.pdf [dostęp:07.07.2020]