Niebezpieczne żywioły. Zmiany klimatu powodują coraz częstsze anomalie pogodowe.

Coraz wyższe średnie temperatur powietrza oraz oceanów, topnienie lodowców oraz wiecznej zmarzliny – to tylko kilka przykładów zmian klimatu, które są coraz bardziej widoczne w skali globalnej. Dodatkowo, lokalnie, można zaobserwować niespotykane do tej pory na danym terenie ekstremalne zjawiska pogodowe jak ulewy i burze, fale upałów, grad czy tornada. Jedną z głównych przyczyn ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku działalności człowieka. Najlepiej obrazującym to zjawisko  przykładem jest dwutlenek węgla, emitowany przez społeczeństwa ludzkie w ilości 30 mld ton rocznie.[1]

W Polsce zmiana klimatu objawia się pojawianiem zdarzeń, z którymi dotąd nie mieliśmy albo mieliśmy niezmiernie rzadko do czynienia – coraz częstsze tornada – prawdopodobieństwo wystąpienia trąby powietrznej na terenach niezabudowanych wynosi 5% w lipcu i aż 7% w sierpniu. Występują również gradobicia, nawałnice, susze, okresy upałów utrzymujących się powyżej 35 st. Analiza danych pogodowych wskazuje, że ryzyko dla wichur i burz w najbliższych latach zwiększy się o 11-44%.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Przyczyną powstawania takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są nagłe skoki temperatur, zwłaszcza w połączeniu z wilgotnym powietrzem (ostatnie gwałtowne burze, które nawiedziły Polskę, nastąpiły po napływie gorącego powietrza afrykańskiego nad rejon, gdzie panowała duża wilgotność). Podczas silnie rozwiniętej burzy z porywistym wiatrem oraz gwałtownymi opadami deszczu może rozwinąć się tzw. superkomórka burzowa, która z kolei ma potencjał umożliwiający pojawienie się tornada. [2]

Konsekwencje zmian klimatu odbiją się na życiu każdego człowieka. Gwałtowne powodzie miejskie i rzeczne oraz wichury będą powodować niszczenie mienia – uszkodzenie domów czy mieszkań, samochodów czy roślinności, której również zagrażać będą rozwijające się w ciepłym klimacie patogeny i szkodniki. Powalone na samochody i tarasy drzewa, wybite okna, zerwane dachy i zalane mieszkania to prognozy na nadchodzące lata.  Właściciele mieszkań poniosą straty finansowe przez konieczność ciągłych napraw i zakupu nowych rzeczy, a niektórzy z nich będą zmuszeni do opuszczenia swoich domostw przez susze oraz powodzie.

Nie da się dokładnie przewidzieć szkód wywołanych ociepleniem klimatu. Można jedynie spekulować, bazując na zaobserwowanych dotąd zjawiskach atmosferycznych i starać się polepszać kondycję naszej planety, ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Unia Europejska, by chronić środowisko, opracowała kierunek Zielonego Ładu – rozwoju zrównoważonej gospodarki do 2050 roku[3]. Niemniej, musimy się liczyć z tym, że pogoda będzie nas zaskakiwać, więc przezorny zawsze ubezpieczony. Aby uniknąć strat materialnych, społeczeństwo będzie musiało przystosować się do zmian klimatu i wypracować zachowania ułatwiające funkcjonowanie w zmiennych warunkach pogodowych.[4]

Przezorny zawsze ubezpieczony

Gwałtowne zjawiska pogodowe zdają się wpisywać na dobre w polski i europejski klimat. Według statystyk Europa do roku 2009 doświadczyła ponad 213 poważnych, niszczących powodzi. Spowodowały one około 1126 zgonów, przesiedlenie około pół miliona ludzi i co najmniej 52 miliardy euro strat ekonomicznych.[5]

Występujące w miastach wybetonowane, pokryte asfaltem, pozbawione naturalnej wilgoci powierzchnie nagrzewają się bardzo szybko i równie szybko oddają ciepło, które następnie się unosi – spełniony zostaje więc podstawowy warunek do powstania burzy. Tegoroczne nawałnice, które spowodowały liczne podtopienia i zerwane przez wichury dachy, są tego najlepszym dowodem. W przyszłości zjawiska te pokażą swoje najgwałtowniejsze oblicze w miastach, w których mieszka aż 60% społeczeństwa![6] i będą przynosić coraz dotkliwsze dla ludzi skutki.

Dlatego już teraz warto ubezpieczyć mieszkanie i zyskać cenną ochronę. W przypadku, gdy dojdzie do zalania np. na skutek powodzi, ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia pozostałości po szkodzie. W zakresie polisy zyskasz także ochronę przed zalaniem w czasie burzy, również wtedy, gdy wychodząc z domu, przez roztargnienie nie zamkniesz okien czy tarasu – nawet do 10 000 zł. W przypadku, gdy Twoje mieszkanie lub dom znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie, INTER Polska zwróci koszty wynajmu mieszkania zastępczego do 60 dni.

W ofercie TU INTER Polska S.A. znajdziesz ubezpieczenia chroniące Twoje życie, zdrowie, a także mienie. Ubezpieczenie mienia możesz rozszerzyć np. o klauzulę ubezpieczenia roślinności ozdobnej przed zniszczeniem przez ulewne deszcze.


[1] https://www.national-geographic.pl/artykul/ekstremalna-pogoda-skad-sie-bierze [dostęp: 07.07.2020]

[2] https://www.national-geographic.pl/artykul/ekstremalna-pogoda-skad-sie-bierze [dostęp: 07.07.2020]

[3] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl [dostęp:07.07.2020]

[4] https://www.klimat.edu.pl/skutki-zmian-klimatu/ [dostęp:07.07.2020]

[5] https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm [dostęp:07.07.2020]

[6] http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Zmiany-klimatu-w-naszym-%C5%BCyciu.pdf [dostęp:07.07.2020]

Wróć na górę