801 803 000
Nadchodzi.transformacja 2

Nadchodzi transformacja. Kluczowa profilaktyka zdrowotna

W tym roku Polska wprowadziła e-zwolnienia. W najbliższych latach technologia i digitalizacja mają przyczynić się do rozwoju medycyny spersonalizowanej na całym świecie. Kluczową zmianą będzie nacisk na profilaktykę.

Badania profilaktyczne powinny znaleźć się w centrum systemu zdrowia – to główny wniosek płynący z raportu firmy doradczej Deloitte „2019 Global Health Care Outlook. Shaping the future”1. Autorzy przewidują także, że w najbliższych latach medycyna stanie się bardziej przewidywalna, prewencyjna oraz spersonalizowana.
Zdaniem analityków profilaktyka powinna zastąpić obecną tendencję skupiania się na leczeniu, zwłaszcza że w większości krajów rozwiniętych za ponad 80 proc. zgonów odpowiadają choroby przewlekłe, głównie nowotwory, choroby serca i cukrzyca.
Profilaktyka to także odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Im lepszy bowiem stan zdrowotny osoby starszej, tym więcej przepracowanych lat. To z kolei, co podkreślają analitycy, przekłada się na wzrost PKB np. w Japonii PKB na mieszkańca wzrosło z tego powodu o prawie 29 proc., a w Europe Zachodniej o 22 proc.

Sześć wyzwań, celem profilaktyka

W raporcie eksperci Deloitte analizują sześć głównych wyzwań stojących przed sektorem w 2019 roku. Są to: >> utrzymywanie stabilności finansowej, >> wdrożenie nowych modeli dostaw usług medycznych – poprawiających ich dostępność i ceny, >> dostosowanie do zmieniających się potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów, >> inwestycje w cyfrowe innowacje, >> zgodność z przepisami i zapewnienie cyberbezpieczeństwa, >> pozyskiwanie, rozwój i zatrzymywanie najlepszego personelu medycznego.
Cel jest jeden: przejście od systemu leczenia do systemu zapobiegania chorobom. „Zostanie osiągnięty tylko, jeśli transformacji systemu ochrony zdrowia będą towarzyszyły zmiany w pozostałych obszarach, m.in. na rynku pracy, w mieszkalnictwie, edukacji i transporcie, a także handlu, bankowości i technologii” – czytamy w raporcie.

Młodzi dostrzegają potrzebę wykonywania badań

Zmiany są nieuniknione, bo profilaktyka zyskuje na wartości. W badaniu poświęconym diagnozowaniu świadomości ważnych zjawisk społecznych2, właśnie profilaktyka znalazła się w katalogu najczęściej wymienianych działań na rzecz utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, obok zdrowej diety, rekreacji i snu.
Jako istotne, wczesne badania, wymienili zarówno młodzi, jak i seniorzy. W obu grupach po 28 proc. badanych. Aż 70 proc. młodych i 50 proc. seniorów przyznało, że należy wykonywać badania wzroku. Odpowiednio 65 proc. i 49 proc. – przyznało, że konieczne są badania serca, 58 proc. i 48 proc. – wymieniło badania płuc, 52 proc. i 44 proc. – żołądka oraz 55 proc. i 45 proc. – badania jelit.

Społecznie odpowiedzialny pracodawca wspiera postawy zdrowotne

Zmieniające się oczekiwania społeczne, wpływają także na relacje pracownik – pracodawca. – Firmy, które poszukują najbardziej efektywnych pracowników, chcą ograniczyć rotację i walczą ze zwolnieniami chorobowymi, coraz częściej proponują członkom zespołu specjalną ochronę, wynikającą grupowego z ubezpieczenia zdrowotnego. Kluczowe jest to, że pracownicy otrzymują opiekę medyczną, która obejmuje badania profilaktyczne – mówi Beata Rosiak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych INTER Polska, ubezpieczyciela, który ma w ofercie dla firm, ubezpieczenie zdrowotne INTER Vision. W zależności od pakietu pracownik ma prawo m.in. do konsultacji, USG, badań laboratoryjnych czy zabiegów.

Nowinki technologiczne sprzyjają dbaniu o zdrowie

Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie chorób nabierają tempa dzięki cyfryzacji. Inwestycje w cyfrowe innowacje ochrony zdrowia mogą poprawić dostępność i przystępność cenową usług medycznych – twierdzą analitycy Deloitte. W raporcie podają przykład firmy Apple, która razem ze startupem Health Gorilla opracowują aplikację umożliwiającą bieżący dostęp do danych diagnostycznych pacjenta, np. badań krwi, zebranych w szpitalach, laboratoriach i innych centrach diagnostycznych.
Jednocześnie analitycy twierdzą, że nowe technologie nie ograniczą zatrudnienia w sektorze zdrowia, a wyspecjalizowany personel medyczny będzie mógł skoncentrować się na pomocy chorym. Według szacunków wartość sektora technologii medycznej do 2021 roku wyniesie 280 mld dolarów, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 15,9 proc.

Źródła:
1. Deloitte, „2019 Global Health Care Outlook. Shaping the future”, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/przejscie-od-leczenia-do-zapobiegania-chorobom.html
2. Bayer, https://www.bayer.com.pl/pl/media/bayer-ogasza-wyniki-badania-opinii-barometr-bayer.php