801 803 000

Mały pacjent, wysokie ryzyko zawodowe

Leczenie małych pacjentów niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność, etyczne dylematy, a jednocześnie wiąże się z wysokim ryzykiem zawodowym. Opieka medyczna nad dziećmi to też kontakt z rodzicami, często żyjącymi w głębokim stresie. Warto być na to przygotowanym.

Aż 90 proc. rodziców korzysta z opieki oferowanej przez NFZ. Dwa główne zarzuty związane z tą opieką to czas oczekiwania, negatywnie oceniany przez 40 proc. rodziców oraz kompetencje i postawa lekarzy – wynika z raportu „Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci” przygotowanego przez Fundację My Pacjenci oraz Fundację Nutricia. Poczuciu bezpieczeństwa rodziców nie sprzyja także fakt, że 42 proc. z nich nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z lekarzem pediatrą, gdy mały pacjent wymaga szybkiej konsultacji. Tymczasem 82 proc. ankietowanych leczących się prywatnie ma taką możliwość.

Pacjent w kolejce, rodzice w stresie 

Rodzice, aby dostać się z dziećmi do pediatry,w maju i kwietniu br. musieli poczekać w kolejce średnio około 1,5 miesiąca – wynika z opublikowanych w czerwcu br. danych przygotowanych przez Fundację Watch Health Care, Warsaw Enterprise Institute oraz pracownię MAHTA. Dłużej trzeba czekać w kolejce do specjalistów dziecięcych: kardiologa – 5 miesięcy, otolaryngologa – 4,8 miesiąca, urologa – 2,9 miesięcy. Długie kolejki są przyczyną frustracji rodziców i nie wpływają na pozytywne relacje z lekarzami.
Wzajemne zaufanie na linii lekarze -rodzice – pacjent zmniejszają informacje o błędach lekarskich. W raporcie CBOS na temat błędów medycznych 15 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dzieci padły ofiarą takiego błędu.
Te wszystkie czynniki potęgują presję, w jakiej na co dzień żyją lekarze pracujący z dziećmi. Mają też świadomość, że rodzice mający zastrzeżenia wobec ich pracy nie zawahają się złożyć skargi.

Otwarty parasol ubezpieczeniowy 

Właśnie dlatego lekarze mający kontakt z małymi pacjentami muszą wziąć pod uwagę ewentualne roszczenia ich rodziców. W tym przypadku ogromnie ważna jest dobrze dobrana polisa odpowiedzialności cywilnej, ale także wsparcie prawne, czyli polisa INTER Ochrona Prawna. W pakiecie jest doradztwo prawne świadczone przez wyspecjalizowane kancelarie prawne, pisemnie opinie prawne, wsparcie w trakcie procesu, podczas mediacji, a także wsparcie prawne w sprawach karnych. Niezależnie od wybranego pakietu ubezpieczony lekarz może liczyć na konsultacje z prawnikiem, w pełnym wariancie – także na wideo porady.