Lekarska samoocena zdrowia

Lekarze dobrze oceniają swój stan zdrowia, chociaż wielu z nich żyje z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. W niektórych przypadkach dolegliwości ograniczają ich zdolność do pracy zawodowej i do uzyskiwania przychodów.

53 proc. lekarzy i lekarzy dentystów dobrze ocenia swój stan zdrowia, a 21 proc. bardzo dobrze – wynika z badania „Nasza praca 2018. Raport z badania wśród lekarzy i lekarzy dentystów” przeprowadzonego przez NIL. Spora grupa badanych, bo aż 19 proc. odpowiedziała, że nie ocenia swojego zdrowia ani dobrze, ani źle. Natomiast 5 proc. oceniło swój stan zdrowia jako zły.

Co szósty lekarz z poważnymi kłopotami ze zdrowiem

Co ciekawe, mimo że zdecydowana większość respondentów dobrze oceniła swój stan zdrowia, to niemal połowa z nich przyznała, że mieli problemy zdrowotne trwające co najmniej pół roku. Wśród lekarzy z długotrwałymi problemami zdrowotnymi boryka się 47 proc., a wśród lekarzy dentystów – 43 proc. badanych. Z badania wynika, że co szósty respondent (16 proc.) miał długotrwałą ograniczoną zdolność wykonywania zwykłych czynności, z czego 4 proc. doświadczyło jej w stopniu poważnym.

Negatywne skutki pracy na zmiany

Takie pogorszenie stanu zdrowia u części lekarzy może być powodowane przez pracę w „niefizjologicznym rytmie”, czyli takim, który wymaga pracy na nocnych zmianach. Analiza zjawiska została opisana w publikacji „Skutki zdrowotne pracy w niefizjologicznym rytmie” z 2017 roku1. U osób z kilkuletnim stażem pracy wykonywanej w porze nocnej, obserwowane są objawy nietolerancji pracy zmianowej, takie jak: zaburzenia snu, trudności w zasypianiu mimo zmęczenia i senności, gorsza jakość snu, częste wybudzenia; zmęczenie, ogólny spadek sił witalnych, obniżenie ogólnej satysfakcji życiowej, zmiany w zachowaniu objawiające się nieuzasadnioną irytacją, zaburzenia układu trawiennego, zwiększonego spożycia kawy, leków uspokajających i nasennych.

Przezornie ubezpieczeni

Lekarze, choć starają się nie narzekać na złe samopoczucie, coraz częściej myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości np. na czas zawodowej przerwy, wymuszonej złym stanem zdrowia. – Dla takich osób mamy w ofercie polisę INTER Medyk Life, która łączący w sobie funkcjonalność ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy – mówi Anna Antonowicz, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w TU INTER-Życie Polska SA. – Ubezpieczony może liczyć na wypłatę świadczenia dziennego przez cały okres niezdolności do pracy, nie dłuższej niż 365 dni, w sytuacji gdy niezdolność jest spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Takie świadczenie to realne wsparcie finansowe, nawet  do 9 000 zł miesięcznie  – dodaje.

Źródło:

  1. Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 62 (tom 1)/2/2017 „Skutki zdrowotne pracy w niefizjologicznym rytmie”

Więcej na szczegółów www.interpolska.pl

Wróć na górę