801 803 000
agresjapacjenta 2

Klauzula Agresji Pacjenta. Co zapewnia pielęgniarkom i położnym?

Aż 70 proc. pielęgniarek doznało agresji ze strony pacjentów. W odpowiedzi szpitale organizują szkolenia z tego, jak postępować z trudnymi pacjentami. Z kolei INTER Polska oferuje polisę z Klauzulą Agresji Pacjenta.

Personel medyczny jest narażony na agresję pacjentów, niezależnie od placówki i szpitala, w którym pracuje. Jednocześnie największe ryzyko agresji jest na oddziałach ratunkowych, kardiologicznych oraz ortopedycznych. Takie wnioski płyną z badania „Doświadczanie agresji w pracy pielęgniarskiej” wykonanego przez Jakuba Lickiewicza i Jadwigę Piątek z Zakładu Psychologii Zdrowia, Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

W badaniach wzięło udział 208 osób (203 pielęgniarki i 5 pielęgniarzy), w wieku od 22 do 49 lat, ze stażem pracy od 1 miesiąca do 28 lat (średnia pracy 7,5 roku). Aż 70 proc. z tej grupy przyznało, że w trakcie pracy stosowano wobec nich agresję werbalną (byli wyzywani lub obrażani). Ponad połowa doznała jej od pacjentów, a 23 proc. od ich rodzin. Dużo mniejsza liczba osób musiała radzić sobie z fizyczną agresją. Niebezpieczne zachowania (próbę pobicia, uderzenia, próba ataku z użyciem ostrego narzędzia) zgłosiło 36 proc badanych. 17 proc. pielęgniarek przeżyło jeden atak fizyczny raz w swojej karierze, a 8 proc. miało do czynienia z taką sytuacją więcej niż cztery razy.
Szpitale starają się szkolić personel, jak mają reagować w sytuacji zagrożenia. Na rynku ubezpieczeniowym pojawiła się także opcja zakupu polisy dla pielęgniarek i położnych INTER Ochrona HIV/WZW rozszerzona o Klauzulę Agresji Pacjenta. Jest to świadczenie dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. Świadczenie wynosi 1000 zł. Warunkiem wypłaty jest zgłoszenie ataku na policję i poddanie się przez ubezpieczonego obdukcji lekarskiej.

Więcej informacji na www.interpolska.pl