Jubileusz 25-lecia INTER

1991 – zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych

1992 – powstanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

1996 – głównym akcjonariuszem zostaje koncern INTER Versicherungen z siedzibą w Mannheim

1997 – zmiana nazwy na TU INTER-FORTUNA S.A. oraz powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA Życie S.A.

1998 – przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do Warszawy

2000 – towarzystwa działają pod nazwą TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Powstaje spółka INTER Assistance Sp. z o.o.

2002 – wprowadzenie na polski rynek pierwszego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą VISION

2008 – centrala Grupy INTER Polska w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich 172 w Warszawie

2011 – Jubileusz 20-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku

2012 – wdrożenie systemu centralnego do obsługi ubezpieczeń (TIA Technology A/S)

2013 – wdrożenie platformy integrującej rozwiązania informatyczne i budowa Portalu Agenta

„TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. najdynamiczniej rozwijającą się instytucją finansową na polskim rynku” (Gazeta Finansowa, październik 2013 r.)

2015 – wprowadzenie nowego modelu sprzedaży, integrującego dwa kanały dystrybucji: kanał agencyjny i sprzedaż direct poprzez Portal Transakcyjny INTER (DMS – Dualny Model Sprzedaży)

2017 – Jubileusz 25-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku

2018- przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do nowej siedziby

27 stycznia 2017 r. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA obchodziło jubileusz 25-lecia działalności na rynku polskim. W hotelu Marriott odbyła się uroczysta gala, na którą zaproszono przedstawicieli samorządów lekarskich i pielęgniarskich, stowarzyszeń medycznych, agentów, multiagentów i brokerów oraz pracowników i współpracowników INTER. Wieczór uświetnił występ p. Waldemara Malickiego wraz z towarzyszącymi mu muzykami.

Jubileusz był okazją do podsumowań, refleksji i wspomnień, które towarzyszyły zwłaszcza wieloletnim pracownikom firmy. Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A.. p. Janusz Szulik, z dumą mówił o wiodącej pozycji INTER w branży ubezpieczeń dla rynku ochrony zdrowia, o nowoczesnej i dynamicznej firmie, której ma zaszczyt przewodzić. Stabilny i rentowny rozwój INTER to dowód na dobrze obraną strategię na rynku ubezpieczeniowym oraz jej skuteczną realizację. W trakcie wieczoru nie zabrakło podziękowań i wzruszeń, które potwierdzały mocne relacje firmy z partnerami biznesowymi.

Oferta INTER to przede wszystkim ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do klienta indywidualnego jak i do firm. INTER to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla strategicznych grup docelowych, która przynosi dobre efekty.

Wróć na górę