INTER Medyk Life – nowa wersja ubezpieczenia na życie dla zawodów medycznych od INTER-ŻYCIE Polska

Jak wybrać ubezpieczenie, by jak najlepiej spełniało ono swoją funkcję zabezpieczenia? Warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się polisom dedykowanym naszej grupie zawodowej. Są one specjalnie przygotowane tak, aby jak najszerzej zabezpieczać ryzyka związane z naszą profesją. Od lipca INTER-ŻYCIE Polska wprowadza nową wersję ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life z dodatkowym ryzykiem na wypadek czasowej niezdolności do pracy dla osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia. Produkt zabezpiecza finansowo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego.

 Każdy jest narażony na ryzyko niezdolności do pracy z powodu urazu lub choroby, a w przypadku pracowników służby zdrowia, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, to ryzyko jest duże. Branża ta od lat jest na 3 miejscu pod względem liczby wypadków przy pracy. W pierwszym półroczu 2019 roku, wg wstępnych danych GUS dotyczących wypadków przy pracy, w sektorze „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” wypadek miało 1773 osoby, a średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł  w tym okresie ponad 19 dni. Dla porównania w budownictwie w tym czasie było o ponad połowę mniej wypadków, bo 806, a w sektorze  „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” 192 wypadki. Niestety też w ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o niespodziewanej śmierci – 39 letni kardiolog, który zmarł w czasie dyżuru w szpitalu, 30-letni lekarz i 42-letni ratownik medyczny, którzy zginęli w wyniku zderzenia karetki pogotowia z pociągiem. W trosce o zabezpieczenie finansowe siebie i naszej rodziny, warto rozważyć więc posiadanie polisy na życie, która zabezpieczy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Od lipca INTER-ŻYCIE Polska oferuje nową odsłonę ubezpieczenia na życie dla przedstawicieli zawodów medycznych – INTER Medyk Life, ze specjalnie dobranym pakietem ryzyk medycznych oraz wypłatą dziennych świadczeń w przypadku czasowej niezdolności do pracy, skutkującej utratą dochodu w wyniku choroby lub wypadku.

We współpracy z przedstawicielami branży medycznej przygotowaliśmy nowy pakiet ubezpieczenia na życie  INTER Medyk Life, który został opracowany z myślą o pracownikach medycznych – lekarzach, lekarzach dentystach, lekarzach weterynarii, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, fizjoterapeutach, a także innych osobach wykonujących zawody medyczne lub pracujących w służbie zdrowia. Co ważne oferujemy tu właśnie ochronę specjalnie dostosowaną do specyfiki pracy medyka. Wypracowaliśmy wspólnie z przedstawicielami sektora medycznego dedykowany zestaw ryzyk medycznych, chroniący przed tym, co może wydarzyć się w specyficznych warunkach pracy. Mowa tu m.in. o zachorowaniu związanym z zarażeniem się wirusem HIV, czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, trwałym uszkodzeniem wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzeniem słuchu przez ultradźwięki, zatruciu lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, urazach kręgosłupa będących następstwem wykonywanej pracy, trwałym uszczerbku na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta. W ramach świadczeń ubezpieczony może też liczyć na pomoc  psychologiczną na wypadek stwierdzenia u niego „zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy – mówi Anna Antonowicz , Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w INTER-ŻYCIE Polska.

Ubezpieczenie na życie – bezpieczeństwo finansowe i spokój umysłu

Ubezpieczenie na życie to polisa, która zabezpiecza finansowo na wypadek śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku. To gwarancja stabilności finansowej dla nas i rodziny w trudnych chwilach. INTER Medyk Life obejmuje ochroną ubezpieczonego jak i jego rodzinę w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Wypłata świadczeń z polisy uruchamiana jest m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby czy urodzeniem dziecka (w wybranych wariantach). Dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach własnej działalności gospodarczej czasowa niezdolności do pracy wynikająca z wypadku czy dłuższej choroby wiąże się zwykle z utratą przychodu. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie pieniężne, które wypełni lukę w przychodach i pozwoli spokojnie wrócić do zdrowia. W ramach polisy INTER Medyk Life ubezpieczony dostaje też świadczenia pieniężne w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu. Katalog obejmuje 47 jednostek chorobowych i 539 różnych operacji chirurgicznych. Pakiet  jest dedykowany wszystkim osobom zatrudnionym w branży medycznej, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 69 roku życia. Procedura przystąpienia do umowy jest prosta i nie wymaga wykonywania dodatkowych badań lekarskich, wystarczy tylko wypełnić wniosek oraz skróconą ankietę medyczną.

–  INTER Medyk Life w nowej odsłonie, dostępnej od 1 lipca, łączy w sobie trzy podstawowe korzyści: wysokie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci, bardzo przystępną cenę zakupu polisy oraz gwarancję wypłaty świadczeń finansowych, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą na wypadek czasowej niezdolności do pracy. Polisę oferujemy w 6 wariantach, dzięki czemu każdy może dostosować ochronę do swoich indywidualnych potrzeb. Maksymalna kwota świadczenia to nawet 1 000 000 zł, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. Ten wariant jest polecamy wszystkim tym, którzy często wyjeżdżają do chorych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadku komunikacyjnego, a więc w szczególności ratownikom medycznym, fizjoterapeutom czy pielęgniarkom  – dodaje Anna Antonowicz z INTER-ŻYCIE Polska.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

 

Wróć na górę