Dobry fizjoterapeuta w oczach pacjenta, czyli kto?

Ubezpieczenie fizjoterapeuta OC, turystyczne rodzinne i sporty ekstramalne.

Fizjoterapeutom, zwłaszcza tym którzy pracują na własną rękę, zależy na jak najlepszej opinii pacjentów. Każda rekomendacja to szansa na kolejnego pacjenta. Jakie cechy ma dobry fizjoterapeuta?

Odpowiedzi na to pytanie fizjoterapeuci mogą naleźć w wynikach badań, publikacjach naukowych, ale także w opiniach pacjentów w internecie. Z ankiety przeprowadzonej na „100 lat fizjoterapii polskiej” wynika, że dla 21,5 proc. badanych najważniejsze są umiejętności kliniczne, dla 16,5 proc. – kompetencje. Tyle samo osób wskazało na doświadczenie.

Empatia i zrozumienie, wysoko na liście oczekiwań

Poza umiejętnościami związanymi z wykonywaniem zawodu istotne są także tzw. kompetencje miękkie. 15,2 proc. badanych przyznało, że ważna jest dla nich empatia i zrozumienie, 7,6 proc. – wymieniła kreatywność i elastyczność, a 5,1 proc. – poczucie zaufania. Ponadto 3,8 proc. zadeklarowała, że dobry fizjoterapeuta tworzy więź z pacjentem a 1,3 proc. podkreśliła, że specjalista powinien być dla pacjentów wsparciem. Na te cechy wskazują nie tylko ankietowani, ale internauci przyznający ocenę fizjoterapeutom w Internecie. „Z czystym sumieniem polecam wizytę w (…) – nie tylko dla ciała, ale i dla ducha! Atmosfera, która panuje w klinice jest nie do podrobienia i pomaga się odstresować po ciężkim dniu!” – brzmi jeden z komentarzy gabinetu, który otrzymał od internautów pięć gwiazdek. Inny: „Najcenniejszą rzeczą, jaką wyniosłem z tych spotkań nie był jednak całkowity powrót do zdrowia, lecz wiedza, jaką mi tam przekazano. Od teraz ćwiczę bardziej świadomie i dużo lepiej znam swoje ciało i jego ograniczenia właśnie za sprawą bardzo obszernych i klarownych wyjaśnień ze strony lekarza. (…) Jeśli zaś chodzi o atmosferę podczas spotkań, to nie da się powiedzieć tu niczego złego – zabiegi odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze i można się było poczuć bardzo swobodnie”.

Ceniony fizjoterapeuta wyjaśnia pacjentowi przyczyny i skutki choroby

Obraz fizjoterapeuty idealnego uzupełnia publikacja „Oczekiwania wobec fizjoterapeuty i poczucie dobrostanu chorych objętych opieką paliatywną” Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Wynika z niej, że pacjent oczekuje przede wszystkim wyjaśnienia, na czym polega schorzenie i co będzie się działo w czasie fizjoterapii. Na drugim miejscu znalazła się informacja dotycząca badań, leczenia i zaleceń dla chorych, które mają zapewnić utrzymanie jak najlepszego stanu zdrowia. Na trzecim – wsparcie emocjonalne.

W analizie czytamy: „Fizjoterapeuta powinien poznać poglądy pacjenta dotyczące przyczyn wystąpienia objawów, dowiedzieć się, czy schorzenie jest wynikiem obciążenia dziedzicznego. Fizjoterapeuta powinien również poznać obawy pacjenta dotyczące fizjoterapii i któregoś zabiegu, co może nasilić stres i niekorzystnie wpłynąć na skuteczność terapii. Pacjenci trafiający na fizjoterapię pochodzą z różnych grup społecznych, wykonują różne zawody, posiadają różne wykształcenie. Fizjoterapeuta natomiast powinien znaleźć z każdym chorym język porozumienia, który pozytywnie wpłynie na efektywność współpracy. Ważne jest zdobycie zaufania pacjenta, poznanie jego lęków dotyczących choroby, które często są bezpodstawne i spowodowane błędnymi przekonaniami. Terapeuta, dzięki zadawaniu odpowiednio sformułowanych pytań, może znacznie wzbogacić wiedzę chorych, która ułatwi prowadzenie skutecznej fizjoterapii”.

Fizjoterapeuta zawsze ubezpieczony

Z wieloletniej współpracy z fizjoterapeutami na gruncie ubezpieczeniowym, mogę dodać, że dobry fizjoterapeuta posiada polisę – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska. – Powodów jest wiele, ale spojrzę na ochronę oczami pacjentów. Z ich perspektywy ubezpieczony fizjoterapeuta może zadośćuczynić im np. w momencie, w którym doznają szkody na terenie placówki. Podobnie, gdy w wyniku niespodziewanej szkody zostanie uszkodzone mienie pacjenta – wylicza. Ubezpieczony fizjoterapeuta, który szybko zareaguje w kryzysowej sytuacji, jest w stanie uratować swój wizerunek w oczach pacjenta i jego bliskich. W przypadku błędu medycznego ubezpieczenie ochroni finanse Fizjoterapeuty i pozwoli na wypłatę zasądzonych kosztów pacjentowi. 

Sprawdź w jakim zakresie INTER może Cię ochronić w zawodzie i życiu prywatnym.

Wróć na górę