801 803 000
Ubezpieczenie zawodowe OC fizjoterapeuta INTER

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeutów

Jeśli planujesz zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną pamiętaj o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC).
Kup pakiet z ubezpieczeniem obowiązkowym.
Oferta rekomendowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Kup Pakiet Online

Ubezpieczenie dla Fizjoterapeuty

Prowadzisz praktykę fizjoterapeutyczną?

 • Rejestrując praktykę fizjoterapeutyczną w KIF musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W pakiecie INTER otrzymujesz kompleksową ochronę swojego zawodu.

Prowadzisz Podmiot Leczniczy?

 • Prowadząc podmiot leczniczy musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności wykonywane w ramach obowiązków zawodowych.

Pracujesz na etacie?

 • Pracując na umowie o pracę możesz ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. INTER oferuje Dobrowolne Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, które pokryje nie tylko koszty związane ze szkodą wynikającą z działalności leczniczej, ale i szkody wyrządzone np. w mieniu pacjenta.

Pracujesz na umowie zlecenie?

 • Pracując na umowie zlecenie ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Ochronę w tym zakresie zapewni Ci OC Dobrowolne, które zabezpiecza nie tylko szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej, ale i szkody np. w sprzęcie medycznym, z którego korzystasz na podstawie na przykład umowy najmu lub dzierżawy.

Ubezpieczenie INTER bez wzrostu składki obejmuje również szkody wynikające z wykonywania zabiegów z zakresu m.in.:
Akupunktura, Manipulacje, Osteopatia, Hipoterapia, Hirudoterapia, Mobilizacje w tym per rectum i viaginum.

Warunkiem ochrony jest posiadanie uprawnień wynikających z programu nauczania lub ukończenia kursu w tym zakresie.

Kup Pakiet Online

Czym jest Pakiet INTER Fizjoterapeuta?

OC Obowiązkowe

Zgodnie z przepisami OC Obowiązkowe skierowane jest do fizjoterapeutów, którzy założyli podmiot leczniczy lub praktykę fizjoterapeutyczną. Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Atuty:

 • Ochrona wszystkich czynności fizjoterapeutycznych m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże oraz wybrane zabiegi terapii manualnej
 • Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia 30 000 €, a do 150 000 € u Agenta

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne dedykowane jest Fizjoterapeutom, którzy chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, po pierwsze jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego dla osób posiadających zarejestrowany podmiot leczniczy lub praktykę fizjoterapeutyczną, po drugie dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne dostosowane do Twoich potrzeb
 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
 • Odpowiedzialność za sprzęt medyczny

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
 • Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Dwa warianty do wyboru: wariant ochrona zawodu oraz wariant ochrona zawodu i życia prywatnego

INTER NNW z ryzykiem HIV/WZW

INTER NNW z ryzykiem HIV/WZW to ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ochrona w zakresie NNW działa przez 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie można rozszerzyć o klauzulę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne – do 200 000 zł.
 • NNW wskutek amatorskiego uprawiania sportów
 • Możliwość wykupienia klauzuli agresji pacjenta

INTER Tour 365

Zapewniamy Ci ochronę ubezpieczeniową na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży, przez 365 dni od daty wskazanej na polisie. Jednorazowy pobyt za granicą do 45 dni. Zakresem ubezpieczenia objęte są: koszty leczenia za granicą i pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, bagaż podróżny.

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER dla Fizjoterapeutów

Ochrona w Miejscu Pracy Ochrona w Pracy
i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy,
Życiu prywatnym i Podróży
Obowiązkowa Odpowiedzialność
Cywilna
30 000  /150 000  
Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów.
30 000  / 150 000
Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów. Wyższa suma gwarancyjna.
100 000  / 350 000
Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów. Wyższa suma gwarancyjna.
Dobrowolna
Odpowiedzialność Cywilna
25 000 € / 25 000 € 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta.
30 000 € / 150 000 €
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta. Wyższa suma gwarancyjna.
30 000 € / 150 000 € 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta. Wyższa suma gwarancyjna.
Ochrona Prawna  Ochrona zawodu.
Ochrona zawodu i życia prywatnego. Ochrona zawodu i życia prywatnego.
Wypadki komunikacyjne icon correcticon correct
Życie prywatneicon correcticon correct
Wideoporady prawne icon correcticon correct
Ekspozycja zawodowa HIV/WZWOchrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.
Koszty leków /
Świadczenie po zakażeniu HIV
5 000 / 20 000 zł 5 000 / 20 000 zł
Całoroczne ubezpieczenie podróży INTER Tour 365 icon correct

250 000 PLN
Cały świat, nieograniczona liczba wyjazdów w ciągu roku, w tym podróże prywatne i delegacje służbowe. Z możliwością rozszerzenia gwarancji o ryzyko sportów ekstremalnych.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. musisz kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Suma takiego ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia. INTER Polska jako jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje sumy wyższe niż minimalna!
Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Pamiętaj jednak, że ustawowo wymagane ubezpieczenie OC nie chroni od wszystkiego! Mając polisę obowiązkową będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.
Tak. Jeśli chcesz zarejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów praktykę fizjoterapeutyczną – pamiętaj, że musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Możesz także zastanowić się nad innymi ubezpieczeniami, które są rekomendowane praktykom fizjoterapeutycznym – ubezpieczenie ochrony prawnej czy też ubezpieczenie utraty dochodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Rejestrując praktykę zawodową masz obowiązek kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
Zdecydowanie tak! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli prowadzisz podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną – zrobi to za Ciebie Twój zakład ubezpieczeń – musisz jednak spełnić wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jedyna różnica jest taka, że podmiot leczniczy potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podczas gdy praktyka fizjoterapeutyczna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.
Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.
Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.
Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Potrzebują go zarówno podmiot leczniczy (na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), jak i praktyka fizjoterapeutyczna (na sumę minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, a także inne ubezpieczenia przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Tak, jeżeli chodzi o zakres. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!
Nie. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego! Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych u osób trzecich. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte polisą obowiązkową. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.


Częste pytania dotyczące Pakietu

Jeśli jesteś fizjoterapeutą prowadzącym swoją praktykę w formie działalności gospodarczej i zarejestrowałeś się jako podmiot leczniczy (lub zamierzasz to zrobić) musisz posiadać ubezpieczenie OC Obowiązkowe.
Wybierając Pakiet INTER Fizjoterapeuta otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego.
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu i życia prywatnego zapewni Ci ochronę w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta), prywatnym i ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia ochronę zyskuje również osoba pozostająca z Tobą w związku małżeńskim. Dodatkowo oferujemy wideo porady online radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.
Zakres ubezpieczenia OC dobrowolnego można rozszerzyć o klauzulę nr 2 – OC najemcy ruchomości, która obejmuje ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy ruchomych lub ich części składowych np. sprzętu medycznego, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego. Jeżeli chcesz wykupić klauzulę 2, skontaktuj się z naszym Agentem.


Możesz być tym również zainteresowany

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli jesteś fizjoterapeutą. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę Twojego zawodu.
Ubezpieczenie turystyczne medyka studenta 365 INTER

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty leczenia za granicą i pomoc assistance.
ubezpieczenie dom mieszkanie lekarz

Dom i Mieszkanie dla Medycyny

Jesteś fizjoterapeutą i prowadzisz swój gabinet w domu lub mieszkaniu? Wybierz dedykowany pakiet INTER Lokum i ubezpiecz swoją nieruchomość razem z ryzykami stworzonymi specjalnie z myślą o Twojej działalności.

Dokumenty do pobrania