801 803 000
30 lecie INTER Polska

30-lecie działalności INTER Polska

23 września wspólnie z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami świętowaliśmy 30-lecie działalności INTER Polska. Na jubileuszowej Gali w hotelu InterContinental licznie pojawili się przedstawiciele samorządów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz reprezentanci studenckich organizacji uczelni medycznych. W trakcie Gali wręczone zostały nagrody dla wieloletnich i zasłużonych pracowników.

Uroczystość otworzył Peter Thomas, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał gości i podziękował zarządowi i pracownikom za owocną pracę oraz kreatywne produkty dla branży medycznej, które wyróżniają ofertę INTER na rynku. Z kolei Prezes Janusz Szulik podsumował jak zmienił się INTER na przestrzeni 30 lat działalności i przedstawił strategię firmy. Nie boję się powiedzieć, że jesteśmy niekwestionowanym liderem ubezpieczeń dla branży medycznej. Nie byłoby to możliwe bez naszej wspólnej pracy: zarządu, pracowników, współpracowników, agentów, brokerów. Kto pracuje sam – dodaje, kto pracuje w zespole – mnoży.

Wieloletnią współpracę i wsparcie docenili ze sceny przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. Przemawiali Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego profesor dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz, Prezes Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” Jacek Krajewski, , Prezes Opolskiej Rady Lekarskiej Jolanta Smerkowska-Mokrzycka,  Prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Lekarskiej dr. n. med. Paweł Wróblewski, Wice-Prezes Śląskiej Rady Lekarskiej dr hab. n. med. Dariusz Skaba, Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych dr. n. o zdr. Jarosław Madowicz, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz liczni przedstawiciele Okręgowych Rad Lekarskich,  a także Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu Małgorzata Sokulska, Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Ewa Bogdańska- Bóll. Słowa uznania przekazali także  Dyrektor Handlowa POLMEDU Mirela Kruger oraz Paweł Sawicki, doradca zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jubileusz stał się okazją do wyróżnienia wieloletnich pracowników za zaangażowanie i wkład w rozwój INTER Polska. Galę uświetnił występ akordeonisty Marcina Wyrostka z zespołem.