801 803 000

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, toczącymi się działaniami wojennymi, każdego dnia przybywają do Polski uchodźcy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, w tym również pomocy medycznej.

Ubezpieczenie OC obowiązkowe podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej:

obejmuje odpowiedzialność za udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom – również cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Przedstawiciele zawodów medycznych nie posiadający praktyk, którzy nie mają obowiązku posiadania polisy OC, ale zakupili w TU INTER Polska S.A. ubezpieczenie OC dobrowolne w wariancie B, obejmujące zakresem udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych, również posiadają ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód wyrządzonych pacjentom będącym cudzoziemcami lub mającym status uchodźcy wojennego.

Dwa dni, sześć sesji, osiemnaście wykładów oraz panele dyskusyjne – tak wygląda program I Wielkopolskiej Konferencji Prawa Pacjenta. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.
Za organizację odpowiedzialna jest Wielkopolska Izba Lekarska przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Analizie poddane zostaną również roszczenia ze strony pacjentów, które w imieniu INTER szczegółowo omówi mec. Paweł Strzelec.

Program i rejestracja: https://wil.org.pl/prawa-pacjenta/

W 2021 roku samorząd lekarski obchodził jubileusz 100-lecia uchwalenia przez Sejm II RP ustawy o izbach lekarskich i trwającego ponad rok procesu organizacji Naczelnej Rady Lekarskiej pierwszej kadencji. Z tej okazji Naczelna Izba Lekarska wydała pierwszy numer „Zeszytu Historycznego” pt. „100 pytań na stulecie samorządu lekarskiego w Polsce 1921-2021”.

„Zeszyt Historyczny” jest zbiorem wspomnień i refleksji wokół samorządu lekarskiego w Polsce. Lekarze, lekarze dentyści, eksperci medyczni, liderzy opinii, osobistości ze świata kultury i nauki oraz specjaliści związani ze środowiskiem lekarskim wypowiedzieli się na temat przeszłości i przyszłości polskiej ochrony zdrowia. Prezentowane wypowiedzi stworzyły wielowymiarowy obraz funkcjonowania środowiska lekarskiego, jego dokonań i wyzwań, z jakimi mierzyło się w przeszłości i mierzy obecnie.

Do udziału w tym bezprecedensowym projekcie wydawniczym został zaproszony m.in. Pan Janusz Szulik – Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A., który udzielił odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest idealne ubezpieczenie dla lekarza?”. Zapraszamy do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Idealne ubezpieczenie dla lekarza?

W pierwszej połowie grudnia INTER zorganizował szereg wirtualnych wykładów dla lekarzy, lekarzy stażystów, studentów kierunków lekarskiego i lekarsko – dentystycznego oraz pielęgniarek.

Miały one miejsce w Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej, Bydgoskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile, Lesznie, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Wykłady prowadził mecenas Paweł Strzelec wraz z Dyrektorami Oddziałów.

W trakcie wykładów szczegółowo omówione zostały różne aspekty odpowiedzialności zawodowej medyków w kontekście wykonywanej formy udzielania świadczeń. Przedstawione zostały przykłady roszczeń pacjentów i wynikające z nich konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów medycznych i personelu medycznego. Podczas prelekcji omówiono możliwości minimalizowania tych ryzyk poprzez dobór właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na wysoką frekwencję.

W nowym wydaniu HR Business Partner Beata Rosiak, Dyrektor Ubezpieczeń Zdrowotnych INTER definiuje kluczowe potrzeby i oczekiwania pracodawców i pracowników w kontekście ubezpieczeń zdrowotnych.

Jak pisze Beata Rosiak: „Pomoc psychologiczna i świadoma profilaktyka żywieniowa stały się ważnym kierunkiem działań prozdrowotnych realizowanych w firmach, w czasie pandemii”. [1]

INTER odpowiadając na potrzeby Klientów wprowadził dodatkowe warianty do ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwiające szybkie telekonsultacje z psychologiem i dietetykiem.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://hrbusinesspartner.pl/artykul/jak-odpowiedziec-na-zroznicowane-potrzeby-i-zadbac-o-zdrowie-pracownikow-przedstawiamy-propozycje-tu-inter-polska

 

Referencje:

  1. https://hrbusinesspartner.pl/artykul/jak-odpowiedziec-na-zroznicowane-potrzeby-i-zadbac-o-zdrowie-pracownikow-przedstawiamy-propozycje-tu-inter-polska (ostatni dostęp 13.12.2021)

29 listopada TU INTER Polska zorganizowało konferencję, na której przedstawiona została specjalistyczna oferta naszego Towarzystwa dla Podmiotów Leczniczych.

W ramach konferencji mec. Paweł Strzelec szczegółowo omówił zagadnienie dotyczące roszczeń pacjentów związanych z błędami medycznymi kierowanymi do Podmiotów Leczniczych. Dodatkowo pokazane zostały trendy w roszczeniach i wskazane potencjalne problemy wynikające z niskich sum gwarancyjnych.

W drugiej części spotkania omówione zostały: szkody majątkowe w urządzeniach medycznych, zmieniony zakres ochrony, a także zmieniona forma zawierania umów ubezpieczenia z uwzględnieniem zminimalizowania możliwości odmowy wypłaty odszkodowania.

W konferencji wzięło udział ponad 200 brokerów z całej Polski. Prowadzącym spotkanie był Dyrektor Sieci Sprzedaży INTER Dariusz Kondas.

 

Prowadzacy INTER dyrektorzy Janusz Szulik Dariusz Kondas

18 listopada Śląska Izba Lekarska zorganizowała konferencję prasową poświęconą tematyce profilaktyki nowotworów u mężczyzn.

Chcąc podnieść świadomość społeczną na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i jądra, Śląska Izba Lekarska wydała kalendarz „ŚILni Mężczyźni”.  12 lekarzy różnych specjalizacji wsparło ten projekt swoim wizerunkiem.

INTER był głównym sponsorem tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Ziółkowska, Dyrektor Oddziału Katowice, podczas konferencji wyraziła swoje uznanie dla ŚIL  za propagowanie profilaktyki onkologicznej również wśród lekarzy. Zaznaczyła także, że tego typu działania wpisują się w strategię TU INTER, które w swojej ofercie ma bardzo bogaty pakiet ubezpieczeń zdrowotnych.

Kalendarze można nabyć na stronie Fundacji Nu-med #OnkologiaNaCeglanej.

Cała kwota z dystrybucji kalendarza zostanie przekazana na zorganizowanie badań profilaktycznych dla mężczyzn.

IMG 6553

22 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL), podczas której wręczono Medale Gloria Medicinae  wybitnym przedstawicielom polskiego środowiska lekarskiego za lata 2019 i 2020.

W minionym roku – z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii – nie zorganizowano gali PTL, dlatego podczas tegorocznej uroczystości medale wyjątkowo odebrało 20 lekarzy.

Medal Gloria Medicinae, ustanowiony w 1990 roku z inicjatywy prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Nadawany jest za „ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Co roku otrzymuje go jedynie 10 lekarzy, których wyłania 40-osobowa kapituła.

Autorem medalu z wizerunkiem wybitnego lekarza Józefa Strusia oraz dewizą „Floreat Res Medica” jest artysta plastyk Edward Gorol.

Podczas gali uhonorowana tytułem „Medicus Perfectus” i nagrodą ufundowaną przez INTER została Dr Violetta Tucholska. Nagrodę wręczył osobiście Prezes Janusz Szulik.

Pani Doktor jest lekarzem rodzinnym wyróżniającym się niezwykłą życzliwością i oddaniem dla chorych.

Galę pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda  uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”  im. Tadeusza Sygietyńskiego. Uroczystość poprowadziła Alicja Woy-Wojciechowska.

IMG 0068 GM1 GM2

W dniu 22 września Przedstawiciele TU INTER Polska wzięli udział w Forum Meetbenefit, jednej z ważniejszych konferencji HR w Polsce, organizowanej corocznie przez firmę Meet&Grow.

W tym roku konferencja odbyła się w formule hybrydowej.

Oprócz INTER Polska w charakterze wystawców i partnerów wystąpiło 22 innych firm z bardzo różnych branż.

„To dla nas bardzo ważna konferencja i z przyjemnością wzięliśmy w niej udział” – mówi Beata Rosiak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych.

„Przez ostatnie 1,5 roku epidemia zmieniła formułę tego typu spotkań na online. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy spotkać się tym razem osobiście z przedstawicielami działów HR firm z całej Polski.

W dobie pandemii, jako ubezpieczyciel zauważamy znaczną zmianę w zakresie potrzeb Klientów. Zdrowie stało się bardzo ważne dla każdego pracownika, który od jakiegoś czasu podkreśla swoje obawy, które dotyczą nie tylko braku dostępu do opieki medycznej, czy złego stanu zdrowia psychicznego, ale również problemów z nadwagą czy też problemów z kręgosłupem, co jest wynikiem pracy zdalnej.

Rozmawiając z firmami o potrzebach ich pracowników wyraźnie widzimy, że profilaktyka, pomoc w nagłych wypadkach czy dostęp do specjalistów, psychologa i dietetyka jest obecnie bardzo pożądany.”

Prelekcję Beaty Rosiak o tym jak TU INTER Polska odpowiada na potrzeby pracowników oferując grupowe ubezpieczenie zdrowotne można zobaczyć tutaj: https://vimeo.com/622305187/1621049c7d

Co wyróżnia ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez INTER Polska możecie Państwo dowiedzieć się z  wywiadu z Beatą Rosiak udzielonego podczas konferencji i zamieszczonego tutaj: https://vimeo.com/622320127/ca9c3093dd

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Naszych Klientów przedstawicieli zawodów medycznych wprowadza nowe ubezpieczenie INTER Medyk Life.

INTER Medyk Life to kompleksowe ubezpieczenie na życie z dodatkową opcją na wypadek niezdolności do pracy

W ramach umowy oferujemy:

Szanując oczekiwania związane z szybką i profesjonalną obsługą, w ramach ubezpieczenia INTER Medyk Life, zapewniamy ograniczone do minimum formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia i wypłatą świadczeń.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Medyk Life znajdą Państwo na stronie interpolska.pl/sluzba-zdrowia/ochrona-zycia-dla-medycyny/

Mamy nadzieję, że nowe ubezpieczenie INTER Medyk Life będzie kompleksowym uzupełnieniem oferty Grupy INTER dla  przedstawicieli zawodów medycznych.