801 803 000

INTER Polska, ubezpieczyciel specjalizujący się w ubezpieczeniach dla medycyny, w sierpniu br. wprowadził do oferty pakiet ubezpieczeń dedykowany Higienistkom i Asystentkom stomatologicznym. Pakiet obejmuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkody wyrządzonej pacjentowi w wysokości nawet do 100 000 Euro, ochronę prawną, oraz ochronę w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW. Ubezpieczenie oferowane jest w wersji rozszerzonej o możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji agresji pacjenta.

 

Dlaczego Higienistki i Asystentki stomatologiczne powinny zainteresować się ochroną ubezpieczeniową?

Higienistki i Asystentki stomatologiczne są ważnymi członkami zespołu stomatologicznego, stanowiąc istotne wsparcie w codziennej pracy lekarzy dentystów, chirurgów szczękowych czy protetyków. Mają też istotny wpływ na ogólną satysfakcję pacjenta z procesu leczenia stomatologicznego.

 

Do zadań asystentki stomatologicznej należy między innymi: utrzymywanie gabinetu w należytej czystości, dezynfekcja oraz sterylizacja narzędzi oraz czynne asystowanie przy zabiegach stomatologicznych. Higienistka stomatologiczna natomiast jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych. Na zlecenie lekarza wykonuje zabiegi profilaktyczne (skaling, piaskowanie, lakowanie, lakierowanie) oraz prowadzi działalność edukacyjną pacjentów. Dodatkowo higienistka może wykonywać zadania asystentki stomatologicznej – mgr. dypl. hig. stom. Dorota Pawlikowska z Gabinetu Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej DorisDent.

 

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie mienia placówki czy zakażenie się w wyniku kontaktu z pacjentem – to tylko niektóre z nich. Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wykonywanej pracy, przedstawiciele tych zawodów powinni posiadać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Dlatego z myślą o wszystkich Higienistkach i Asystentkach stomatologicznych, TU INTER Polska przygotowało dedykowany pakiet ubezpieczeń, w ramach którego oferuje m.in. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na wypadek błędu podczas zabiegu, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ochronę HIV/WZW czy też polisę NNW.

 

Ryzyka związane z pracą Higienistki i Asystentki stomatologicznej

Podobnie jak większość pracowników służby zdrowia, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są narażone na ekspozycję na wirusy, takie jak  HIV czy WZW. Pracują one na profesjonalnym i drogim sprzęcie, który jest własnością gabinetu stomatologicznego – jego uszkodzenie może wiązać się z obciążeniem finansowym za jego naprawę. Ale najpoważniejsze w zawodzie ryzyko niesie ze sobą sama praca z pacjentem.. Źle wykonany zabieg, uszkodzenie jamy ustnej pacjenta, to już podstawa do roszczeń finansowych.

 

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym występuje wiele potencjalnych źródeł zakażenia. Zalicza się do nich: personel medyczny, pacjenci, narzędzia oraz sprzęt i wyposażenie gabinet. Aby zapobiegać zakażeniom istotna jest analiza oraz monitoring poszczególnych czynności takich jak dezynfekcja powierzchni i sprzętu, sterylizacja narzędzi oraz higiena rąk, czyli przestrzeganie schematu higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk. Ważną rolę odgrywa tutaj także odpowiednia wiedza personelu dotycząca zakażeń krzyżowych, sposobu ich szerzenia się oraz metod zapobiegania im. Poprzez nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, procesu dezynfekcji i sterylizacji oraz odpowiedniego postępowania ze skażonym ostrym sprzętem, zarówno personel jak i pacjenci są narażeni na wcześniej wspomniane zakażenia krzyżowe wywołane przez czynniki chorobotwórcze takie jak: wirusy – V, bakterie – B, grzyby – F, spory – S oraz bakterie gruźlicy – Tbc. Czynniki biologiczne w konsekwencji mogą prowadzić do wystąpienia wielu groźnych chorób – min. HIV czy WZW typu B i C. – dodaje Dorota Pawlikowska.

 

Gdy popełni się błąd – pomocne ubezpieczenie OC

Błędy mogą zdarzyć się każdemu. Szczególnie, że wykonując swoje obowiązki, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są aktywnym uczestnikiem udzielanych świadczeń medycznych, a ich błąd lub niedopatrzenie może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjenta i może nieść ze sobą ryzyko pozwu. Do najczęstszych popełnianych błędów w tych zawodach należą: nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym higieny rąk, nieprzestrzeganie procedury dezynfekcji, sterylizacji i mycia narzędzi i sprzętu, nieprawidłowe postępowanie ze skażony ostrym sprzętem, nieprawidłowo przeprowadzane zabiegi profilaktyczno-lecznicze, ogólny brak wiedzy dotyczący zakażeń krzyżowych.

 

Higienistka stomatologiczna powinna przestrzegać zasad prawidłowego przeprowadzania zabiegów profilaktycznych. Brak odpowiedniej wiedzy może wywołać negatywne skutki lub uszkodzenie błony śluzowej oraz zębów pacjenta. Nieprawidłowo zastosowane narzędzia (np. źle dobrana końcówka do skalera lub/i zły kąt jej ustawienia w stosunku do powierzchni zębowej) może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia szkliwa zęba lub dziąsła. Brak wiedzy dotyczącej wykonywania zabiegu piaskowania zębów (użycie końcówki piaskarki pod złym kątem, nieodpowiednie ciśnienie, ilość wody i piasku) niesie za sobą ryzyko wstania powikłań w postaci zranienia brzegu dziąsłowego, powstania ropnia przyzębia, a także odmy. Zła ocena stanu bruzd zębowych u pacjenta podczas kwalifikacji do zabiegu lakowania powoduje min. ukryty rozwój choroby próchnicowej pod powierzchnią laku – mówi Dorota Pawlikowska.

 

Każda Higienistka i Asystentka stomatologiczna powinna mieć swoje własne ubezpieczenie OC, zwłaszcza, że często pracuje w kilku gabinetach. Posiadanie takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej jest najlepszym sposobem na zarządzanie ryzykiem osobistym i ochronę finansów przed potencjalnymi odszkodowaniami zasądzonymi przez sąd.

 

Systematycznie rośnie świadomość prawna pacjentów oraz ich oczekiwania co do rezultatów procesu leczenia, przybywa kancelarii prawnych prowadzących intensywny marketing ukierunkowany na poszukiwanie klientów z potencjalną szkodą ze strony personelu medycznego, coraz częściej słyszymy o wysokich odszkodowaniach i zadośćuczynieniach zasądzonych przez sąd w przypadku błędów względem pacjentów. Te wszystkie zmiany powodują, że właśnie ubezpieczenie OC z dodatkową ochroną prawną, które daje opiekę prawną powinno być nieodzownym elementem ochrony ubezpieczeniowej każdej asystentki stomatologicznej i higienistki. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować specjalnie dedykowany pakiet ubezpieczeń dla tych grup zawodowych, uwzględniający ich potrzeby – mówi Andrzej Twardowski –dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska.

 

Pakiet INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych

Z myślą o wszystkich Higienistkach i Asystentkach stomatologicznych, INTER Polska oferuje pakiet ubezpieczeń INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych, gwarantujący szeroką ochronę ubezpieczeniową w związku z wykonywaniem pracy w tych zawodach. Dedykowany Higienistkom i Asystentkom stomatologicznym pakiet ubezpieczeń umożliwia dostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego.

 

Pakiet INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych to przede wszystkim ochrona finansów
(w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC) w przypadku roszczenia pacjenta, które okaże się zasadne. Więc, gdy np. po podaniu płynu do higienizacji jamy ustnej u pacjenta dojdzie do wstrząsu anafilaktycznego i wystąpi on z pozwem, to w przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania, zadośćuczynienia czy ewentualnej renty, to ubezpieczyciel pokryje te koszty do wysokości sumy ubezpieczeniowej, która w najwyższym wariancie wynosi nawet 100 000 Euro.

 

Drugim ważnym aspektem pakietu jest Ochrona Prawna, która umożliwia szybki kontakt z prawnikiem i uzyskanie porady prawnej w postaci pisemnej opinii prawnej sygnowanej przez adwokata lub radcę prawnego, a także pokrywa koszty adwokata i opłat sądowych w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Ubezpieczony ma dostęp do 24h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu. W zależności od wybranego wariantu ochroną prawną objęte jest życie zawodowe lub dodatkowo też prywatne.

 

Trzeci element pakietu to Ochrona HIV/WZW z dodatkową, jedyną na rynku, klauzulą na wypadek agresji pacjenta i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet ten zapewnia dostęp do profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku podejrzenia zarażenia się od pacjenta wirusem HIV lub WZW i zwrot kosztów koniecznych badań. Gwarantuje też wypłatę odszkodowania gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi oraz świadczenia pieniężnego, gdy padniemy ofiarą agresji pacjenta (przy wyborze wyższego pakietu).

 

Więcej informacji na stronie: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/higienistka-i-asystentka-stomatologiczna/

 

###

mgr dypl.hig.stom. Dorota Pawlikowska

Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Zdrowia Publicznego (studia II stopnia – magisterskie, – specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia) oraz Śląskiej Wyższej Szkoły  Informatyczno – Medycznej (licencjat ze zdrowia publicznego, specjalność: administracja i zarządzanie  w jednostkach ochrony zdrowia). Absolwentka podyplomowych studiów IDN – Instytut Dokształcania Nauczycieli – specjalność: przygotowanie pedagogiczne.

 

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji oraz sympozjów. Autorka licznych artykułów medycznych oraz serii prelekcji z zakresu profilaktyki jamy ustnej. Współautorka książki „Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z kilkunastoletnim stażem. Specjalizuje się w szczególności w asystowaniu przy zabiegach implantologicznych oraz implantoprotetycznych. Samodzielnie przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki oraz opieki pozabiegowej. Aktualnie właśccielka Gabinetu Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej DorisDent w Katowicach.

 

Dodatkowo wykładowca w szkole policealnej na kierunkach: asystentka i higienistka stomatologiczna oraz konsultant merytoryczny w „Asyście Dentystycznej”.

 

###

 

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@interpolska.pl

 

Grupa INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Prawie 90% firm w Polsce odnotowało zakłócenia działalności wynikające ze społecznej izolacji i zmiany zachowania klientów, czytamy w badaniu przeprowadzonym przez Spotdata oraz CBM INDICATOR analizującym polski rynek mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Jak zabezpieczyć biznes przed ewentualnymi kolejnymi turbulencjami?

Jak ochronić siebie, swoje rodziny i pracowników przed skutkami zachodzących zmian? Jedną z możliwości jest odpowiednio dobrane ubezpieczenie dla firm.

“Dziś nie ma prostych wyborów, łatwych odpowiedzi.”

Polska gospodarka doświadczyła gwałtownego wstrząsu w konsekwencji pandemii choroby COVID-19. Mimo stopniowego znoszenia restrykcji dotyczących prowadzenia biznesu wielu przedsiębiorców obawia się drugiej fali pandemii i ponownego zamrożenia gospodarki. Wg raportu „Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19” najbardziej dotknięte efektami pandemii są firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają w Polsce niemal połowę PKB i dają zatrudnienie blisko 60% wszystkich pracowników w kraju.

Co może wnieść odpowiednio dobrane ubezpieczenie, aby zabezpieczyć przyszłość polskich firm z tego sektora?

Dziś polski biznes jest w sytuacji wyjątkowej, której nikt nie był w stanie przewidzieć i nikt nie był na nią przygotowany – mówi Janusz Szulik, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska.

Wielu przedsiębiorców staje przed pytaniem jak zabezpieczyć interes firmy?

Dziś nie ma prostych wyborów, łatwych odpowiedzi. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zadaliśmy sobie pytanie, co my jako ubezpieczyciel możemy zrobić, aby pomóc naszym Klientom – przedsiębiorcom? Co zrobić, aby ochronić ich interesy, zdrowie ich pracowników i ich rodzin? Co zrobić, aby dać im poczucie bezpieczeństwa w czasach, które nas wszystkich napawają niepokojem. Naszą propozycją jest kompleksowa oferta ochrony dla firm w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie, zdrowotnych i majątkowych – mówi Janusz Szulik.

 

Wywiad został opublikowany na łamach czasopisma Executive Club.

W trosce o zdrowie psychiczne ratowników medycznych, podczas trudnych dni walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska uruchomiło dla tej grupy zawodowej bezpłatne wsparcie w postaci wideo konsultacji z psychologiem.

W czasach, gdy większość ludzi dystansuje się od innych, ekipy karetek pogotowia ratunkowego robią to, co zawsze: udają się do domów chorych, nieznajomych, aby zaoferować pomoc. W warunkach epidemii, praca ratowników medycznych wiąże się z dużo większym niż zwykle poziomem stresu i niepewności.

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska od 23 kwietnia br. każdy ratownik medyczny będzie mógł skorzystać z bezpłatnej wideo konsultacji z psychologiem dzwoniąc na numer infolinii INTER 801 803 000. Konsultacje świadczone są przez sprawdzonych specjalistów oferujących tego typu usługi w ramach ubezpieczeń zdrowotnych INTER Vision.

   Zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawa przed zarażeniem siebie i innych, często rozłąka z rodzinami spowodowana ryzykiem przeniesieniem wirusa, zestresowani i zagubieni pacjenci – to wszystko jest dla ratowników medycznych źródłem ogromnego stresu. Profesjonalna rozmowa z psychologiem może pomóc im odpowiednio ocenić swoje samopoczucie emocjonalne oraz poradzić sobie ze stresem. W tej nadzwyczajnej sytuacji jako ubezpieczyciel zawodów medycznych chcemy wesprzeć ratowników medycznych poprzez zaoferowanie możliwości bezpłatnych wideo konsultacji z psychologiem – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska.

Jak skorzystać z wideo-konsultacji z psychologiem?

 

Więcej informacji:  www.interpolska.pl

 

###

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

TU INTER-Życie Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@interpolska.pl

 

Grupa INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

9 000 maseczek medycznych i bezpłatne porady prawne dla pomiotów leczniczych oraz pracodawców zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie to wsparcie jakie TU INTER Polska przekaże Lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy podpisanej z Porozumieniem Zielonogórskim.

Lekarze rodzinni codziennie niosą pomoc setkom tysięcy pacjentów. Dlatego też w tym szczególnym czasie, INTER Polska, ubezpieczyciel branży medycznej, udostępni wszystkim podmiotom leczniczym oraz lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zrzeszonym w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie bezpłatne porady prawne związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ubezpieczyciel przekaże także 9 000 maseczek medycznych będących podstawowym środkiem ochrony osobistej przy pracy z pacjentami.

Asystę prawną realizują wyspecjalizowani w prawie medycznym prawnicy, którzy współpracują z INTER Polska w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej. Porady świadczone są w formie telekonsultacji 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i umożliwiają uzyskanie pisemnej opinii prawnej sygnowanej przez adwokata bądź radcę prawnego.

 mając na uwadze naszą wieloletnią, dobrą i twórczą współpracę z Porozumieniem Zielonogórskim oraz zgłaszane do nas potrzeby, podjęliśmy decyzję o bezpłatnym udostępnieniu wszystkim podmiotom zrzeszonym w Federacji, usługi w formie asysty prawnej oraz przekazaniu partii jednorazowych maseczek medycznych. Przesyłamy też słowa wielkiego uznania całemu personelowi pracującemu na co dzień w podmiotach leczniczych – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska.

Jak uzyskać pomoc prawną?

Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w związku z epidemią korona wirusa wystarczy zadzwonić pod numer 22 333 77 00.

Więcej informacji:  www.interpolska.pl

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

TU INTER-Życie Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@interpolska.pl

 

 

Grupa INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

INTER Polska, ubezpieczyciel branży medycznej, włącza się w akcję Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ,,Jeśli nie my, to kto? Razem walczmy z koronawirusem! Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych” przekazując na ten cel 100 000 zł pomocy oraz dodatkowo 10 000 maseczek medycznych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek, położnych (maseczki, rękawiczki, fartuchy itp.), środków do dezynfekcji oraz bieżące potrzeby związane z pomocą personelowi pielęgniarskiemu w walce z COVID-19.

– Od prawie 30 lat INTER współpracuje z samorządem pielęgniarek i położnych w tworzeniu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej związanej  z wykonywaniem ich zawodu. Dziś, w tych niezwykle trudnych dniach związanych z epidemią, chcemy wesprzeć najpilniejsze potrzeby personelu medycznego stojącego na pierwszej linii walki z patogenem. Włączając się w akcję NIPiP pragniemy podziękować wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym za ich codzienny heroizm, oddanie i ciężką pracę ratującą zdrowie i życie Polaków. Wielokrotnie podkreślałem, że jesteśmy pełni szacunku dla Waszej pracy, ale ta niespotykana do tej pory sytuacja czyni z Was Bohaterki i Bohaterów – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska09

TU INTER Polska oraz Naczelna Izba Lekarska podpisały porozumienie, w ramach którego ubezpieczyciel zapewnienia wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom w Polsce możliwość korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.  

Wspólna inicjatywa samorządu lekarskiego i INTER Polska ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa lekarzy i lekarzy dentystów poprzez możliwość szybkiego uzyskania bezpłatnej porady prawnej związanej z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2. Usługa świadczona jest w trybie telekonsultacji 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie opinii prawnej sygnowanej przez adwokata bądź radcę prawnego. Pomoc prawną zapewniają doświadczeni prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym, którzy od lat współpracują z ubezpieczycielem w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej.

Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej pisze w swoim komunikacie, że porozumienie „to wyraz wspólnoty i wsparcia, budująca inicjatywa, jakże potrzebna w tym trudnym okresie. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju i na świecie, pojawia się sporo wątpliwości, również tych dotyczących obszaru prawa medycznego. Wraz z TU Inter Polska S.A. chcemy, abyście poczuli się choć trochę bezpieczniej. Tym samym dziękuję Prezesowi Szulikowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej akcji, za gotowość i pomoc”

Z kolei Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska podkreśla że „obecna sytuacja związana ze stanem epidemii w Polsce, stawia nas wszystkich, przed koniecznością podejmowania działań nadzwyczajnych. Mając na uwadze nasze prawie trzydziestoletnie relacje z lekarzami i lekarzami dentystami na płaszczyźnie ubezpieczeniowej, jak i wieloletnią, twórczą współpracę z Samorządem Lekarskim, postanowiliśmy w tej niespotykanej do tej pory sytuacji, zaoferować usługę porad prawnych bezpłatnie, jako dodatkowe wsparcie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy stoją na pierwszej linii walki z epidemią”.

Jak uzyskać pomoc prawną?

Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w związku z epidemią koronawirusa wystarczy zadzwonić pod numer 22 333 77 00.
·        Porady świadczone są w formie telekonsultacji
·        Można otrzymać opinię prawną na piśmie, sygnowaną przez adwokata lub radcę prawnego
·        Usługa dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu
·        Usługa dostępna bezpłatnie dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.