801 803 000
pomoc.prawna 2

Aaa (nie)drobna pomoc prawna potrzeba od zaraz

Pomoc prawna nie zawsze dotyczy trudnych spraw, które dla personelu medycznego mogą skończyć się w sądzie. Czasem obejmuje codzienne kwestie, z którymi nie do końca wiadomo, jak sobie poradzić np. umowy najmu gabinetu, rozliczenia podatkowe lub przechowywanie danych pacjentów w kontekście RODO. W każdym z tych obszarów medycyna spotyka się z prawem.

Lekarze, pielęgniarki czy fizjoterapeuci są często właścicielami gabinetów, czyli prowadzą własną działalność gospodarczą. Z tym faktem wiążą się często wątpliwości natury prawnej.

Sami przedsiębiorcy wskazali, że największą barierą w obszarze prawnym przy prowadzeniu firmy jest złożoność przepisów podatkowych: 81,8 proc. odpowiedziała „zdecydowanie tak” a 13,1 proc. – „tak”. Wśród kolejnych barier wymieniono: częstotliwość – odpowiednio 69,7 proc. i 18,2 proc., przepisy prawa pracy – 50,5 proc. i 33,3 proc. oraz liczba wymaganych pozwoleń – 36,4 proc. i 27,3 proc. – wynika z ankiety1 na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli, która zwróciła uwagę na potrzebę likwidacji barier prawnych. Zdaniem NIK zawiłości prawne blokują rozwój małych firm.

Wzrost spraw dot. błędów medycznych

W przypadku branży medycznej, na prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nakłada się odpowiedzialność cywilna i karna, wynikająca z charakteru pracy. Coraz częściej wiąże się ze sporem pomiędzy medykiem a pacjentem. Tym samym, coraz częściej potrzebna jest pomoc prawna. Przykładowo w 2017 roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15 proc. więcej postępowań niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy – wynika ze statystyk podanych na stronie Prokuratury Krajowej. – Natomiast we wszystkich prokuraturach okręgowych w 2017 roku prowadzono łącznie 1873 sprawy dotyczące błędów lekarzy i personelu medycznego. To aż o 78 proc. więcej w porównaniu z rokiem wcześniejszym – czytamy w analizie statystycznej.

Pomoc prawna bez limitu

Zarówno w przypadku spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jak i udzielania świadczeń medycznych ważna jest szybka i skuteczne pomoc prawna. – Nie limitujemy ilości konsultacji w ciągu roku. Są klienci, którzy korzystają z konsultacji prawnych kilka razy w trakcie trwania ubezpieczenia – zapewnia Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska, które wprowadziło wsparcie prawne dla osób wykonujących zawód medyczny, w ramach polisy INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczony może w każdym momencie skontaktować się z Centrum Asysty Prawnej. Z reguły w ciągu 24 godzin od opisania problemu prawnego, a w skomplikowanych przypadkach do 72 godzin, otrzymuje na piśmie opinię . – Po zapoznaniu się z jej treścią może umówić się z radcą prawnym na konsultacje online. Nie ma limitu, który określa czas trwania takiej konsultacji – dodaje Andrzej Twardowski.

W momencie, w którym dochodzi do sporu sądowego, ubezpieczony może skorzystać z adwokata poleconego przez INTER Polska lub zaproponować własnego adwokata, którego koszty pokryje ubezpieczyciel zgodnie z tabelą opłat. W pierwszym wariancie osoba ubezpieczona nie zajmuje się kwestią rozliczeń, gdyż wszystko odbywa się pomiędzy ubezpieczycielem a adwokatem. W drugim wariancie osoba ubezpieczona ma dwie ścieżki: pokrywa koszty adwokata, a następnie otrzymuje refundację lub ubezpieczyciel wypłaca kwotę na podstawie rachunków.

Kluczowa w ubezpieczeniu jest szybka reakcja na problem prawny. Medyk otrzymuje profesjonalną pomoc w momencie, który często jest dla niego kryzysowy.

1. NIK, „Problemy prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”, 2018