V edycja konferencji „Prawo a Medycyna”

Konferencja Prawo a Medycyna

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się V edycja konferencji zatytułowanej „Prawo a Medycyna” zorganizowana przez INTER Polska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Samorząd Studencki Uczelni i Śląską Izbę Lekarską  w ramach projektu INTER University.

Prezes INTER Polska Janusz Szulik zaznaczył we słowie wstępnym, że to wydarzenie staje  się już tradycją współpracy pomiędzy INTER Polska a Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

O dużym zainteresowaniu tym wydarzeniem wspomniał Prorektor ds. Studiów  i Studentów Prof. Dr hab. med. Jerzy Stojko, a Prezes ORL Śląskiej Izby Lekarskiej zwrócił uwagę uczestników na to, jak ważna jest znajomość zmieniających się regulacji prawnych obowiązujących nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

„Rzeczywistość pokazuje, że prawo trzeba tworzyć z wyprzedzeniem”- to słowa Dr  Tadeusza Urbana, jakże ważne szczególnie teraz w dobie pandemii Covid-19.

Ponad 250 uczestników konferencji,  która odbyła się tym razem online z zainteresowaniem wysłuchało wykładów na temat bezpieczeństwa prawnego pracowników medycznych w dobie pandemii, aspektów prawnych w zarzadzaniu placówką ochrony zdrowia oraz wykładów poruszających  etyczne aspekty dotyku pacjenta w fizjoterapii i jakże trudne aspekty etyki w opiece terminalnej nad pacjentem.

Wykładowcy w osobach Dr hab. n. med. Anny Brzęk, Prof. Dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego, Dr Janusza Milejskiego i Mec. Pawła Strzelca pokazali jak istotne jest respektowanie zmieniającego się prawa w medycynie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach oraz jak niezbędna jest ochrona prawna, która powinna towarzyszyć pracownikom ochrony zdrowia każdego dnia.

Do zobaczenia za rok!

Wróć na górę