Nowa strategia TU INTER Polska S.A.

Strategia INTER

Dalsza ekspansja na rynku ubezpieczeń dla podmiotów i zawodów medycznych, skuteczne wyznaczanie trendów dotyczących produktów oraz propagowanie wysokiej jakości zdrowotnych ubezpieczeń grupowych wśród biznesu to najważniejsze założenia ogłoszonej strategii TU INTER Polska S.A. na lata 2021-2023.

TU INTER Polska S.A. jest liderem wśród towarzystw oferujących ubezpieczenia dla zawodów medycznych oraz znaczącym ubezpieczycielem tej branży. W oparciu o doświadczenie i wiedzę zamierzamy umacniać swoją pozycję i planujemy dalszą ekspansję. Mając świadomość trudności, z jakimi borykają się nie tylko lekarze, ale również inni przedstawiciele zawodów medycznych, chcemy rozszerzać i personalizować ochronę ubezpieczonych. Jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujemy ze środowiskiem medycznym od wielu lat i zamierzamy nadal podtrzymywać i budować te relacje. Chcemy być wiarygodnym partnerem naszych Klientów, gwarantując im nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenia, odpowiadające na ich potrzeby i zmieniające się otoczenie.

Silna pozycja, jaką TU INTER Polska S.A. zdobyło przez lata pracy na polskim rynku, pozwala nam na wyznaczanie nowych trendów w sektorze. Gwarantując najwyższe standardy, zamierzamy nadal inspirować i wyznaczać trendy.

Jako znaczący ubezpieczyciel branży medycznej TU INTER Polska S.A. ma świadomość, jak cenne jest zdrowie oraz jak wielką wartością firmy są jej pracownicy. Dlatego ważnym elementem nowej strategii jest propagowanie ubezpieczeń zdrowotnych dla firm, w których ogromny nacisk kładzie się na jakość i kompleksowość oferowanych świadczeń. W najbliższych latach zamierzamy znacząco rozszerzyć swoje działania także w tym sektorze.

TU INTER Polska S.A. dba również o umacnianie swojej pozycji finansowej, gwarantując stabilność i bezpieczeństwo Klientów.

Ogromny nacisk będziemy kłaść na realizację wartości firmy. Wśród nich wymieniamy:

PROFESJONALIZM – działania prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy i stale pogłębianą specjalistyczną wiedzę oraz rozwijanie kompetencji i zdobywanie doświadczenia.

ORIENTACJĘ NA KLIENTA – w TU INTER Polska S.A. rozumiemy potrzeby i oczekiwania Klientów, stawiając je zawsze w centrum uwagi.

ZAUFANIE I WZAJEMNY SZACUNEK – budujemy w oparciu o uczciwość, otwartość oraz szczerość. Szanujemy opinie, pracę i czas innych.

 

O TU INTER Polska S.A.

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe zarówno dla Firm, jak i dla Klientów indywidualnych. Szczególnym odbiorcą usług jest branża medyczna, dla której tworzone są wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oferuje ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie z koncentracją na pracownikach sektora ochrony zdrowia. Oferta obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu a także życie prywatne.

 

Wróć na górę