INTER Polska z nową ofertą ubezpieczeń dla higienistek i asystentek stomatologicznych

higienistki asystentki stomatologiczne wpis

INTER Polska, ubezpieczyciel specjalizujący się w ubezpieczeniach dla medycyny, w sierpniu br. wprowadził do oferty pakiet ubezpieczeń dedykowany Higienistkom i Asystentkom stomatologicznym. Pakiet obejmuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkody wyrządzonej pacjentowi w wysokości nawet do 100 000 Euro, ochronę prawną, oraz ochronę w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW. Ubezpieczenie oferowane jest w wersji rozszerzonej o możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji agresji pacjenta.

 

Dlaczego Higienistki i Asystentki stomatologiczne powinny zainteresować się ochroną ubezpieczeniową?

Higienistki i Asystentki stomatologiczne są ważnymi członkami zespołu stomatologicznego, stanowiąc istotne wsparcie w codziennej pracy lekarzy dentystów, chirurgów szczękowych czy protetyków. Mają też istotny wpływ na ogólną satysfakcję pacjenta z procesu leczenia stomatologicznego.

 

Do zadań asystentki stomatologicznej należy między innymi: utrzymywanie gabinetu w należytej czystości, dezynfekcja oraz sterylizacja narzędzi oraz czynne asystowanie przy zabiegach stomatologicznych. Higienistka stomatologiczna natomiast jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych. Na zlecenie lekarza wykonuje zabiegi profilaktyczne (skaling, piaskowanie, lakowanie, lakierowanie) oraz prowadzi działalność edukacyjną pacjentów. Dodatkowo higienistka może wykonywać zadania asystentki stomatologicznej – mgr. dypl. hig. stom. Dorota Pawlikowska z Gabinetu Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej DorisDent.

 

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie mienia placówki czy zakażenie się w wyniku kontaktu z pacjentem – to tylko niektóre z nich. Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wykonywanej pracy, przedstawiciele tych zawodów powinni posiadać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Dlatego z myślą o wszystkich Higienistkach i Asystentkach stomatologicznych, TU INTER Polska przygotowało dedykowany pakiet ubezpieczeń, w ramach którego oferuje m.in. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na wypadek błędu podczas zabiegu, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ochronę HIV/WZW czy też polisę NNW.

 

Ryzyka związane z pracą Higienistki i Asystentki stomatologicznej

Podobnie jak większość pracowników służby zdrowia, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są narażone na ekspozycję na wirusy, takie jak  HIV czy WZW. Pracują one na profesjonalnym i drogim sprzęcie, który jest własnością gabinetu stomatologicznego – jego uszkodzenie może wiązać się z obciążeniem finansowym za jego naprawę. Ale najpoważniejsze w zawodzie ryzyko niesie ze sobą sama praca z pacjentem.. Źle wykonany zabieg, uszkodzenie jamy ustnej pacjenta, to już podstawa do roszczeń finansowych.

 

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym występuje wiele potencjalnych źródeł zakażenia. Zalicza się do nich: personel medyczny, pacjenci, narzędzia oraz sprzęt i wyposażenie gabinet. Aby zapobiegać zakażeniom istotna jest analiza oraz monitoring poszczególnych czynności takich jak dezynfekcja powierzchni i sprzętu, sterylizacja narzędzi oraz higiena rąk, czyli przestrzeganie schematu higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk. Ważną rolę odgrywa tutaj także odpowiednia wiedza personelu dotycząca zakażeń krzyżowych, sposobu ich szerzenia się oraz metod zapobiegania im. Poprzez nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, procesu dezynfekcji i sterylizacji oraz odpowiedniego postępowania ze skażonym ostrym sprzętem, zarówno personel jak i pacjenci są narażeni na wcześniej wspomniane zakażenia krzyżowe wywołane przez czynniki chorobotwórcze takie jak: wirusy – V, bakterie – B, grzyby – F, spory – S oraz bakterie gruźlicy – Tbc. Czynniki biologiczne w konsekwencji mogą prowadzić do wystąpienia wielu groźnych chorób – min. HIV czy WZW typu B i C. – dodaje Dorota Pawlikowska.

 

Gdy popełni się błąd – pomocne ubezpieczenie OC

Błędy mogą zdarzyć się każdemu. Szczególnie, że wykonując swoje obowiązki, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są aktywnym uczestnikiem udzielanych świadczeń medycznych, a ich błąd lub niedopatrzenie może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjenta i może nieść ze sobą ryzyko pozwu. Do najczęstszych popełnianych błędów w tych zawodach należą: nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym higieny rąk, nieprzestrzeganie procedury dezynfekcji, sterylizacji i mycia narzędzi i sprzętu, nieprawidłowe postępowanie ze skażony ostrym sprzętem, nieprawidłowo przeprowadzane zabiegi profilaktyczno-lecznicze, ogólny brak wiedzy dotyczący zakażeń krzyżowych.

 

Higienistka stomatologiczna powinna przestrzegać zasad prawidłowego przeprowadzania zabiegów profilaktycznych. Brak odpowiedniej wiedzy może wywołać negatywne skutki lub uszkodzenie błony śluzowej oraz zębów pacjenta. Nieprawidłowo zastosowane narzędzia (np. źle dobrana końcówka do skalera lub/i zły kąt jej ustawienia w stosunku do powierzchni zębowej) może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia szkliwa zęba lub dziąsła. Brak wiedzy dotyczącej wykonywania zabiegu piaskowania zębów (użycie końcówki piaskarki pod złym kątem, nieodpowiednie ciśnienie, ilość wody i piasku) niesie za sobą ryzyko wstania powikłań w postaci zranienia brzegu dziąsłowego, powstania ropnia przyzębia, a także odmy. Zła ocena stanu bruzd zębowych u pacjenta podczas kwalifikacji do zabiegu lakowania powoduje min. ukryty rozwój choroby próchnicowej pod powierzchnią laku – mówi Dorota Pawlikowska.

 

Każda Higienistka i Asystentka stomatologiczna powinna mieć swoje własne ubezpieczenie OC, zwłaszcza, że często pracuje w kilku gabinetach. Posiadanie takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej jest najlepszym sposobem na zarządzanie ryzykiem osobistym i ochronę finansów przed potencjalnymi odszkodowaniami zasądzonymi przez sąd.

 

Systematycznie rośnie świadomość prawna pacjentów oraz ich oczekiwania co do rezultatów procesu leczenia, przybywa kancelarii prawnych prowadzących intensywny marketing ukierunkowany na poszukiwanie klientów z potencjalną szkodą ze strony personelu medycznego, coraz częściej słyszymy o wysokich odszkodowaniach i zadośćuczynieniach zasądzonych przez sąd w przypadku błędów względem pacjentów. Te wszystkie zmiany powodują, że właśnie ubezpieczenie OC z dodatkową ochroną prawną, które daje opiekę prawną powinno być nieodzownym elementem ochrony ubezpieczeniowej każdej asystentki stomatologicznej i higienistki. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować specjalnie dedykowany pakiet ubezpieczeń dla tych grup zawodowych, uwzględniający ich potrzeby – mówi Andrzej Twardowski –dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska.

 

Pakiet INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych

Z myślą o wszystkich Higienistkach i Asystentkach stomatologicznych, INTER Polska oferuje pakiet ubezpieczeń INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych, gwarantujący szeroką ochronę ubezpieczeniową w związku z wykonywaniem pracy w tych zawodach. Dedykowany Higienistkom i Asystentkom stomatologicznym pakiet ubezpieczeń umożliwia dostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego.

 

Pakiet INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych to przede wszystkim ochrona finansów
(w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC) w przypadku roszczenia pacjenta, które okaże się zasadne. Więc, gdy np. po podaniu płynu do higienizacji jamy ustnej u pacjenta dojdzie do wstrząsu anafilaktycznego i wystąpi on z pozwem, to w przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania, zadośćuczynienia czy ewentualnej renty, to ubezpieczyciel pokryje te koszty do wysokości sumy ubezpieczeniowej, która w najwyższym wariancie wynosi nawet 100 000 Euro.

 

Drugim ważnym aspektem pakietu jest Ochrona Prawna, która umożliwia szybki kontakt z prawnikiem i uzyskanie porady prawnej w postaci pisemnej opinii prawnej sygnowanej przez adwokata lub radcę prawnego, a także pokrywa koszty adwokata i opłat sądowych w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Ubezpieczony ma dostęp do 24h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu. W zależności od wybranego wariantu ochroną prawną objęte jest życie zawodowe lub dodatkowo też prywatne.

 

Trzeci element pakietu to Ochrona HIV/WZW z dodatkową, jedyną na rynku, klauzulą na wypadek agresji pacjenta i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet ten zapewnia dostęp do profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku podejrzenia zarażenia się od pacjenta wirusem HIV lub WZW i zwrot kosztów koniecznych badań. Gwarantuje też wypłatę odszkodowania gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi oraz świadczenia pieniężnego, gdy padniemy ofiarą agresji pacjenta (przy wyborze wyższego pakietu).

 

Więcej informacji na stronie: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/higienistka-i-asystentka-stomatologiczna/

 

###

mgr dypl.hig.stom. Dorota Pawlikowska

Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Zdrowia Publicznego (studia II stopnia – magisterskie, – specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia) oraz Śląskiej Wyższej Szkoły  Informatyczno – Medycznej (licencjat ze zdrowia publicznego, specjalność: administracja i zarządzanie  w jednostkach ochrony zdrowia). Absolwentka podyplomowych studiów IDN – Instytut Dokształcania Nauczycieli – specjalność: przygotowanie pedagogiczne.

 

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji oraz sympozjów. Autorka licznych artykułów medycznych oraz serii prelekcji z zakresu profilaktyki jamy ustnej. Współautorka książki „Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z kilkunastoletnim stażem. Specjalizuje się w szczególności w asystowaniu przy zabiegach implantologicznych oraz implantoprotetycznych. Samodzielnie przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki oraz opieki pozabiegowej. Aktualnie właśccielka Gabinetu Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej DorisDent w Katowicach.

 

Dodatkowo wykładowca w szkole policealnej na kierunkach: asystentka i higienistka stomatologiczna oraz konsultant merytoryczny w „Asyście Dentystycznej”.

 

###

 

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@uat.interpolska.pl

 

Grupa INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Wróć na górę