801 803 000

Sprawdź zakres swojego ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne INTER – ochrona zdrowia Twoich Pracowników

ŚWIADCZENIA W RAMACH UBEZPIECZENIAINTER
ZDROWIE
Classic
INTER
ZDROWIE
Biznes
INTER
VISION
Bronze
INTER
VISION
Silver
INTER
VISION
Gold
INTER
VISION
Diamond
Sposób umawiania świadczeń
Centrum Klienta INTER 801 803 000 do umawiania wizyt
Swoboda w umawianiu wizyt
Konsultacje lekarskie
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internista, lekarz rodzinny, pediatra
Konsultacje lekarzy specjalistów: ginekolog/położnik, ortopeda, endokrynolog, audiolog, alergolog, androlog,
neurolog, diabetolog, dermatolog, gastrolog, kardiolog, okulista, laryngolog, otolaryngolog, onkolog,
traumatolog, urolog, wenerolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, flebolog, hepatolog, immunolog
Konsultacje lekarzy specjalistów: anestezjolog, lekarz medycyny podróży/medycyny tropikalnej, hematolog,
neurochirurg, pulmonolog, nefrolog
Konsultacje lekarzy pozostałych specjalności – wszystkie specjalizacje lekarskie
Konsultacje profesorskie
E-konsultacje
Zabiegowe konsultacje lekarskie i pielęgniarskie
Usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, założenie opatrunku, iniekcje, opatrzenie urazów, założenie
zdjęcie gipsu, nacięcie krwiaka, ropnia, punkcja stawu
Iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne, zdjęcie szwów, zmiana opatrunku
Odczulanie
Badania laboratoryjne zalecone przez lekarza
ok. 132 badania laboratoryjne, w tym badania moczu, badania krwi, cholesterol, markery nowotworowe
(CA 125 antygen raka jajnika, CA 19.9 antygen raka przewodu pokarmowego, CA 15.3 antygen raka
sutka, CEA, AFP), hormony (np. kortyzol, TSH)
Inne m.in.: posiewy, badania związane z diagnostyką infekcji (przeciwciała), badania związane
diagnostyką chorób tarczycy
Badania diagnostyczne zalecone przez lekarza
Ponad 80 badań diagnostycznych, w tym m.in. EKG, RTG (m.in. czaszki, klatki piersiowej, kręgosłupa,
zatok), spirometria, USG (m.in. narządu rodnego, piersi, jamy brzusznej,stawów), audiometria screeningowa,
tympanometria, urografia z kontrastem
Badania endoskopowe: gastroskopia, kolonoskopia ze znieczuleniem miejscowym
Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa
Kontrast do badań diagnostyki obrazowej MR i CT
Skórne testy alergiczne
Testy alergiczne z krwi
Inne świadczenia
Profilaktyka, w tym szczepienia przeciw grypie
Rehabilitacja
Dzienny zasiłek szpitalny100 PLN150 PLN200 PLN
Koszty lekówdo 500 PLNdo 700 PLN
Środki pomocnicze
Psychoterapia (20 spotkań w roku)
Leczenie dentystyczne
Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2 x w roku
Leczenie zachowawcze, leczenie paradontozy
Protetyka związana z NW (obowiązują limity roczne)25%50%
Ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia, obowiązują limity roczne)
ŚWIADCZENIA ASSISTANCE 24h 22 333 77 77
Wizyty domowe lekarza
Rehabilitacja NNW, Dostawa leków, opieka pielęgniarska domowa, transport medyczny, pomoc psychologa,
organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Opcje dodatkowe
Medycyna pracy
Rehabilitacjaw pakiecie
Dentystyka
Poważne zachorowanie
Dzienny zasiłek szpitalny
Operacje
Protetyka NNW
NNW
Koszty leczenia za granicą
Best Doctors
Pomoc prawna