OCHRONA MAJĄTKU FIRMY

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) DLA FIRM
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA FIRM
Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo? Jesteś właścicielem podmiotu leczniczego, apteki, czy sklepu? Wybierz pakiet ubezpieczeń INTER Partner, który kompleksowo zadba o bezpieczny i zdrowy rozwój Twojego biznesu.

PRZEWAGI UBEZPIECZENIA INTER PARTNER

  • Kompleksowa ochrona m.in.: budynków i lokali, środków obrotowych, maszyn i urządzeń od ognia i innych zdarzenia losowych lub od wszystkich ryzyk
  • Bogaty katalog klauzul dodatkowych (18 klauzul) m.in. ubezpieczenie: utraty zysku, maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, drobnych robót budowlano-montażowych, katastrofy budowlanej, utraty czynszu, kosztów utylizacji uszkodzonych leków czy dokumentów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Całodobowy dostęp do telefonicznej asysty prawnej
  • Pakiet assistance
  • W ubezpieczeniu OC Sumy Gwarancyjne – do 3 mln zł
  • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia OC o szeroki katalog dodatkowych klauzul, dopasowanych do branży i potrzeb Twojej firmy (31 klauzul)
  • W ubezpieczeniu NNW suma ubezpieczenia do 50 tys. zł. Ochrona na całym świecie