801 803 000
Lekarz stazysta ubezpieczenie

Ubezpieczenie stażu podyplomowego

 • Planujesz lub rozpocząłeś już staż podyplomowy?
 • Czy masz dodatkową umowę zlecenie lub wolontariat w celu poszerzenia wiedzy?
 • Udzielasz pierwszej pomocy na stażach w Oddziale Ratunkowym?
Kup Pakiet Online

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Skorzystaj z jedynej, niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych lekarzom w trakcie stażu podyplomowego.
Zapewnij sobie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, która jest dedykowana stażystom.

Pakiet INTER Lekarz dla stażystów

OC dobrowolne – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone innym:

 • W trakcie stażu w podmiocie leczniczym
 • Podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

A także za szkody w mieniu, które do Ciebie nie należy:

 • W mieniu podmiotu leczniczego
 • W rzeczach pacjenta

INTER Ekspozycja zawodowa HIV/WZW

To ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW oraz o ochronę na wypadek agresji pacjenta.

 • Zwrot kosztów badań na obecność wirusów HIV lub WZW
 • Szybkie finansowanie kosztów leków antyretrowirusowych
 • W przypadku zakażenia wypłata jednorazowego świadczenia
 • Rozszerzenie o klauzulę agresji pacjenta

Ponadto dodatkowe zabezpieczenie z NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki trzem wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb związanych z wykonywanym zawodem z elementami życia prywatnego.

Ubezpieczenie INTER Tour 365

Zapewniamy Ci ochronę ubezpieczeniową na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży, przez 365 dni od daty wskazanej na polisie. Jednorazowy pobyt za granicą do 45 dni. Zakresem ubezpieczenia objęte są: koszty leczenia za granicą i pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, bagaż podróżny.

Możliwe rozszerzenie ubezpieczenia w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych podczas wyjazdów tj. kajakarstwo i kolarstwo górskie, rajdy terenowe, polowanie, wspinaczki wysokogórskie, skoki ba bungee, czy spadochroniarstwo.

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER dla lekarzy stażysty

Ochrona w Miejscu Pracy Ochrona w Pracy
i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy,
Życiu prywatnym i Podróży
Dobrowolna
Odpowiedzialność Cywilna

50 000€/50 000€
 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta.
50 000€/50 000€ 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta. Wyższa suma gwarancyjna.
75 000€/350 000€ 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta. Wyższa suma gwarancyjna.
Ochrona Prawna  Ochrona zawodu. Ochrona zawodu i życia prywatnego. Ochrona zawodu i życia prywatnego.
Wypadki komunikacyjne icon correcticon correct
Życie prywatneicon correcticon correct
Wideoporady prawne icon correcticon correct
Ochrona HIV/WZWOchrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.
Koszty leków /
Świadczenie po zakażeniu HIV
3 500 / 20 000 zł 5 000 / 100 000
Całoroczne ubezpieczenie podróży INTER Tour 365 icon correct

250 000 PLN
Cały świat, nieograniczona liczba wyjazdów w ciągu roku, w tym podróże prywatne i delegacje służbowe.

Możesz być tym również zainteresowany

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli jesteś lekarzem. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę Twojego zawodu.
Ubezpieczenie turystyczne medyka studenta 365 INTER

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty leczenia za granicą i pomoc assistance.
Ubezpieczenie nieruchomości, domu, mieszkania, gabinetu lekarskiego dla lekarza

Ubezpieczenie nieruchomości dla lekarzy

Lekarz Nieruchomości to unikatowe ubezpieczenie domu lub mieszkania, w którym bezgotówkowo przywracamy nieruchomości stan sprzed szkody. Minimum formalności przy szkodzie, wypłata odszkodowania w ciągu 7 dni.

Dokumenty do pobrania