Ubezpieczenia zawodowe dla Lekarza Dentysty

INTER Lekarz Dentysta

Zawód Lekarza Dentysty niesie ze sobą znaczną odpowiedzialność za zdrowie pacjentów. Nieprawidłowe leczenie, reakcje alergiczne na używane materiały dentystyczne, czy powikłania po zabiegach chirurgicznych, to tylko niektóre z ryzyk. Warto mieć wsparcie prawne oraz odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia zawodowego, by chronić swój majątek przed skutkami finansowymi zdarzeń medycznych.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Lekarzy Dentystów

Ubezpieczenia zawodowe dopasowane do Lekarzy Dentystów, które zabezpieczą Cię przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń medycznych. W zakresie: OC, Ochrona Prawna, Ekspozycja na HIV/WZW z NNW wraz z dodatkowymi klauzulami specjalnie dla zawodu dentysty (np. Stomatologiczna medycyna estetyczna).

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie możesz popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dla lekarzy dentystów, którzy pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę.

Możesz ubezpieczyć dodatkowo:

 • Rezygnacja z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy działania pod wpływem środków odurzających,
 • Medycynę estetyczną stomatologiczną.
DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Dla wszystkich lekarzy dentystów, niezależnie od formy zatrudnienia.

Możesz dodatkowo dokupić:

 • Szkody powstałe wskutek niezawinionych działań dentystycznych,
 • Medycynę estetyczną stomatologiczną,
 • OC pracodawcy,
 • OC najemcy ruchomości,
 • Medycyna estetyczna,
 • Chirurgię plastyczną,
 • OC nadwyżkowe,
 • Ochronę na wypadek naruszenia praw pacjenta.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona Prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata.

Dla wszystkich lekarzy dentystów, niezależnie od formy zatrudnienia.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

 • Ochrona zawodu,
 • Ochrona zawodu i życia prywatnego,
 • Ochrona Premium.
DO 1 000 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

Dla wszystkich lekarzy dentystów, niezależnie od formy zatrudnienia.

 • Możesz rozszerzyć o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 250 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej w wariancie A-V

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne, obejmujące m.in. koszty leczenia i assistance w trakcie podróży.

Dla wszystkich lekarzy dentystów, którzy wyjeżdżają za granicę.

 • Możesz rozszerzyć zakres o sporty ekstremalne
DO 2 000 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Pacjent udał się do poradni dentystycznej w celu usunięcia chorego zęba. Dentysta w wyniku pomyłki usuwa zdrowy ząb, który nie był przedmiotem zabiegu.

Wypłacimy odszkodowanie za szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów. Wszystkie świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej.

OC Dobrowolna

Pacjentka wychodząc z gabinetu zlokalizowanego na prywatnej posesji, poślizgnęła się na nieodśnieżonych schodach. Doznała urazu kręgosłupa i oczekiwała zadośćuczynienia od lekarza dentysty w związku z tym wypadkiem.

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które mają związek z posiadanym mieniem, służącym do prowadzenia działalności.

Asysta i Ochrona Prawna

Rodzice pacjentki oskarżają lekarza ortodontę o złe leczenie i żądają 25 000 zł. Szkoda wynika z powikłań, do których doprowadziła pacjentka poprzez niewłaściwe zachowanie higieny jamy ustnej, więc nie ma winy lekarza.

Pokryjemy koszty prawnika specjalizującego się w sprawach medycznych, który przygotuje opinię prawną, będzie asystował w prokuraturze, poprowadzi sprawę lekarza w sądzie.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Podczas ekstrakcji zęba, lekarz dentysta zakuł się w dłoń, w efekcie czego uszkodziła się rękawiczka i powstała rana. Lekarz miał bezpośredni kontakt z krwią pacjenta.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

INTER Tour 365

W czasie zagranicznego wyjazdu lekarz doznał zawału serca. Natychmiast przetransportowano go do szpitala i wdrożono leczenie ratujące życie. Ubezpieczony miał dodatkowo cukrzycę.

Pokryjemy koszty hospitalizacji w szpitalu oraz zapewnimy bezpieczny transport do kraju zamieszkania i pokryjemy koszty kontynuacji leczenia w Polsce.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Ochrona ekspozycji zawodowej HIV/WZW

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Czy mogę rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW?

Gdzie mam zgłosić zwrot kosztów badań i leczenia antyretrowirusowego?

Co zrobić w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas