801 803 000
West Station siedziba INTER

O nas

Misja INTER: dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów wspierając ich na każdym etapie rozwoju innowacyjnymi rozwiązaniami.

NASZE WARTOŚCI

ORIENTACJA NA KLIENTA Rozumiemy potrzeby i oczekiwania klientów,
stawiamy je w centrum uwagi i oferujemy całościowe rozwiązania.

PROFESJONALIZM
Działamy według najwyższych standardów, stale pogłębiając specjalistyczną wiedzę,
rozwijając kompetencje i zdobywając doświadczenie.

ZAUFANIE I WZAJEMNY SZACUNEK
Zaufanie budujemy w oparciu o uczciwość, otwartość oraz szczerość.

Kim jesteśmy?

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

TU INTER Polska S.A.

Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe dla Firm jak i Klientów indywidualnych.
Szczególnym odbiorcą naszych usług jest branża medyczna, dla której tworzymy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 801 803 000 lub e-mail: bok@interpolska.pl

Dane rejestrowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, wpisane pod numerem KRS 0000016204 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5470206285; kapitał zakładowy: 35 mln zł, zarejestrowany i w pełni opłacony.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oferuje ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie z koncentracją na pracownikach sektora ochrony zdrowia.
Oferta obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz życie prywatne.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 801 803 000 lub e-mail: zycie@interpolska.pl

Dane rejestrowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, wpisane pod numerem KRS 0000012649 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5471753546; kapitał zakładowy: 24,8 mln zł, zarejestrowany i w pełni opłacony.

INTER siedziba West Station

Jeden INTER – dwa towarzystwa ubezpieczeń – dla dostarczania całościowej oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.

Historia Grupy INTER

1991Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych
1992Powstanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
1996Głównym akcjonariuszem zostaje koncern INTER Versicherungen z siedzibą w Mannheim
1997Zmiana nazwy na TU INTER-FORTUNA S.A. oraz powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA Życie S.A.
1998 Przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do Warszawy
2002Wprowadzenie na polski rynek pierwszego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą VISION
2008Centrala Grupy INTER Polska w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich 172 w Warszawie
2011 Jubileusz 20-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku
2012 Wdrożenie systemu centralnego do obsługi ubezpieczeń (TIA Technology A/S)
2013Wdrożenie platformy integrującej rozwiązania informatyczne i budowa Portalu Agenta „TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. najdynamiczniej rozwijającą się instytucją finansową na polskim rynku” (Gazeta Finansowa, październik 2013 r.)
2015Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży, integrującego dwa kanały dystrybucji: kanał agencyjny i sprzedaż direct poprzez Portal Transakcyjny INTER (DMS – Dualny Model Sprzedaży)
2017Jubileusz 25-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku
2018 Przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do nowej siedziby

Zarząd Grupy INTER

janusz szulik

Prezes Zarządu – Janusz Szulik

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny. Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Członek Zarządu – Marcin Andruchewicz

Absolwent wydziału matematyki i nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej, licencjonowany aktuariusz i członek rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w Spółkach INTER w Polsce, gdzie w 2013 roku objął funkcję Głównego Aktuariusza w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W latach 2015-2017 pracował jako audytor w Grupie PZU, następnie jako Główny Aktuariusz w TUZ TUW oraz TUiR PARTNER S.A. W listopadzie 2017 objął stanowisko Dyrektora Biura Aktuarialnego i Reasekuracji, a od lipca 2019 roku decyzją Rad Nadzorczych dołączył do Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W Zarządzie odpowiedzialny jest za obszar zarządzania ryzykiem, aktuariat i reasekurację, finanse oraz compliance.
wioletta rogosz

Członek Zarządu – Wioletta Rogosz

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy. Wioletta Rogosz ze Spółkami INTER w Polsce związana jest od 2006 r. W latach 2007-2016 była odpowiedzialna za obszar HR oraz administracji pełniąc obowiązki Dyrektora Biura Personalnego i Administracji. W 2008 r. została powołana na Prokurenta w TU INTER Polska S.A., a w 2012 r. także w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz INTER Assistance sp. z o.o. Od lipca 2016 r. z powołania Rad Nadzorczych Spółek pełni funkcję Członka Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Odpowiada za obszar personalny, prawny, administrację, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, obsługę klienta, likwidację szkód, obsługę roszczeń oraz administrację polis.
piotr bonarek

Członek Zarządu – Piotr Bonarek

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy oraz prawa podatkowego. Z TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. związany jest od 18 lat. Do czerwca 2016 r. kierował Biurem Controllingu oraz pełnił funkcję Prokurenta w obu Spółkach. Z początkiem lipca 2016 r. został powołany na Członka Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W zakresie jego obowiązków znalazł się nadzór nad obszarami ubezpieczeń majątkowych i osobowych, controllingu, IT oraz rozwoju systemów informatycznych.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej spółek TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.:

Peter Thomas – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Svenda – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

dr Michael Solf – Członek Rady Nadzorczej

Matthias Kreibich – Członek Rady Nadzorczej

Helmut Vavers – Członek Rady Nadzorczej

Christiane Fischer – Członek Rady Nadzorczej


Schematy organizacyjne