Zawód pielęgniarki i położnej obciążony emocjonalnie, i z ryzykiem zakażenia. Oto opcje ochrony.

Praca pielęgniarek wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia chorobami zakaźnymi. Odpowiedzią na pracę w trudnych warunkach, jest ubezpieczenie zapewniające środki finansowe w momencie zachorowania.

Stres, wysiłek fizyczny, tempo pracy, kontakt z często trudnym pacjentem, ryzyko zakażenia – to wszystko obciąża psychicznie pielęgniarki i położne. Poza tym są one narażone na czynniki biologiczne i chemiczne w miejscu pracy, ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz muszą obsługiwać skomplikowany i drogi sprzęt medyczny. W raporcie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z marca 2017 roku podkreślono, że nie są to jedyne trudności związane z wykonywanym zawodem. Pielęgniarki i położne cierpią w wyniku przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Stanu zdrowotnego nie poprawia także zmianowość. Praca pielęgniarek i położnych ma także szczególny charakter ze względu na wysokie ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi – napisano w raporcie.

Potrzebnego wsparcia finansowego w momencie zakażenia udziela INTER Ochrona HIV/WZW. Wysokość wypłat, na które mogą liczyć pielęgniarki i położne, zależy od świadczenia, a także wybranego wariantu.

Wariant A jest to:

świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji (wypłacane w kwocie stanowiącej równowartość kosztu na konsultacji i badań, widełki: od 1,5 tys. zł do 2 tys zł);
świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji (wypłacane w kwocie stanowiącej równowartość kosztu, jaki poniósł ubezpieczony na zakup leku antyretrowirusowego widełki: 3,5 tys. zł do 5 tys. zł);
świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub zakażenia wirusem WZW po ekspozycji (wypłacane jest jednorazowo, w przypadku wirusa HIV to widełki od 20 tys. zł do 200 tys. zł, w przypadku WZW – kwota stała 10 tys. zł). Generalnie im wyższy wariant (w kontekście sum ubezpieczenia), tym wyższa ochrona.
W Wariancie B:

To zakres z wariantu A (przy czym kwoty wypłat są wyższe) wzbogacone o dwa punkty:

świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (zależne od stopnia uszczerbku na zdrowiu, ocena dokonywana jest zgodnie z Tabelą Oceny Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, widełki od 10 tys. zł do 100 tys. zł);
świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (wypłacane jest w kwocie stanowiącej 50 proc. sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, widełki od 5 tys. zł do 50 tys. zł).
Pielęgniarki i położne są grupami zawodowymi, które są w pełni świadome ryzyka związanego z wykonywaną pracą, jak i kosztów związanych z ewentualnym leczeniem. Właśnie z tego powodu wiedzą jak ważne jest ubezpieczenie w zakresie powyższych sytuacji.

Wróć na górę