XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Samorząd Pielęgniarek i Położnych obchodzi swoje XXV-lecie. To piękna rocznica wieńcząca wielkie dzieło samorządności rozpoczęte podczas obrad Okrągłego Stołu. Gratulujemy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowym Radom wielu osiągnięć w umacnianiu pozycji pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia, a także w walce o zapewnienie godnych warunków pracy i najwyższego poziomu kształcenia.

Dnia 13 września 2016 roku INTER miał zaszczyt wziąć udział w obchodach XXV-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych organizowanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, z którą współpracujemy od samego początku, czyli od 25 lat. Dziękujemy za zaproszenie, i docenienie naszych wysiłków w kierunku umacniania „… poczucia profesjonalizmu pielęgniarek i położnych poprzez aktywne wspieranie merytorycznej działalności samorządu, udostępnianie profesjonalnej wiedzy oraz pomoc w organizowaniu projektów edukacyjnych, dzięki którym zawody pielęgniarki i położnej wykonywane są na najwyższym poziomie”*.

*Uzasadnienie przyznania INTER medalu XXV-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

 

Wróć na górę