Umiejętności na świeczniku, czyli fizjoterapeuci ubezpieczeni od błędów

Od 1 czerwca br. fizjoterapeuci muszą mieć prawo wykonywania zawodu. Można się spodziewać, że wraz z nowym podejściem ustawodawcy do fizjoterapeutów, wzrosną oczekiwania klientów.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy fizjoterapeuta musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Specjalny dokument wystawiany przez KIF potwierdza jego kwalifikacje i daje prawo wykonywania zawodu. Dyskusja o zawodzie fizjoterapeuty, poprzedzająca wejście ustawy sprawiła, że przedstawicielom tego zawodu została podniesiona poprzeczka kompetencji i jakości świadczenia usług.

Poczucie odpowiedzialności i stres

Fizjoterapeuci żyją w bardzo dużym stresie, co potwierdziły badania „Stres zawodowy fizjoterapeutów – badania w wybranych oddziałach szpitalnych” przeprowadzone na grupie 50 fizjoterapeutów (28 mężczyzn i 22 kobiet) pracujących na oddziale dziecięcym i dziennej rehabilitacji dla dorosłych szpitali Polski wschodniej. Badania przeprowadziły Ewa Humeniuk, Olga Dąbska oraz Katarzyna Pawlikowska-Łagód.

Z badań wynika, że osoby posiadające dłuższy staż pracy odczuwają wyższy poziom stresu niż mniej doświadczeni fizjoterapeuci. Najbardziej stresogennymi czynnikami w zawodzie fizjoterapeuty są kontakty społeczne, poczucie zagrożenia i odpowiedzialności, uciążliwości fizyczne. Poziom stresu odczuwanego przez fizjoterapeutów pracujących zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi jest wysoki. Ze stresem lepiej radzą sobie fizjoterapeuci, mający poza-zawodowe zainteresowania – uprawiający sport, ćwiczenia relaksacyjne, a także posiadający wsparcie w rodzinie. Niechętnie korzystają z pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry.

Podobnych obserwacji dokonali Sochocka, Wojtyłko, Grad, Kiliś-Pstrusińska w 2012 roku. Zespół analizował wówczas poziom stresu zawodowego oraz sposoby radzenia sobie ze stresem wśród pracowników ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek. Badania pokazały, iż pracy 99 proc. badanych towarzyszy stres zawodowy, a 62 proc. oceniła jego poziom jako wysoki.

Fizjoterapeuci z dedykowanym ubezpieczeniem

Czynniki, które generują stres – w tym poczucie zagrożenia – może łagodzić dobrze dobrane ubezpieczenie. Daje ono bowiem poduszkę bezpieczeństwa. W specjalnie opracowanym pakiecie oprócz OC obowiązkowego można dokupić ubezpieczenie dobrowolne rozszerzające ochronę na szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta oraz na szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta. Dodatkowo, w wariancie premium ubezpieczyciel zapewnia wypłatę określonej sumy na wypadek agresji pacjenta. Innym ubezpieczeniem wchodzącym w skład pakietu jest ochrona prawna. Tutaj ubezpieczyciel pokrywa koszty zastępstwa procesowego świadczonego przez adwokata, koszty postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej, ale też koszty mediacji i tłumaczenia dokumentów. Ubezpieczenie daje ochronę także w zakresie sporów z NFZ oraz z ZUS.

Roczny koszt pakietu, w zależności od wariantu to kilkaset złotych. Jest to cena, którą warto ponieść, gdyż świadomość posiadania ochrony pomaga unieść codzienną odpowiedzialność zawodową.

Wróć na górę