801 803 000
tonietylkopapierek min 2

To nie tylko papierek. Pięć korzyści z posiadania OC zawodowego.

OC obowiązkowe i dobrowolne to realne korzyści dla lekarzy, którzy prowadzącą indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskie

1. Ochrona osób

Ustawowo wymagana polisa chroni przede wszystkim ubezpieczonego w momencie wyrządzenia szkody pacjentowi. Ochrona ma tutaj wymiar szczególny. Szybka reakcja lekarza, może zminimalizować szkody wizerunkowe. Zła lub dobra opinia o lekarzu rozprzestrzenia się momentalnie. Zgodnie z sondażem CBOS już 79 proc. użytkowników poszukuje informacji lub opinii o lekarzach w internecie

2.Ochrona mienia

OC chroni mienie, które zostało uszkodzone w wyniku wypadku np. w trakcie wykonywania działalności leczniczej (także podczas praktyk studenckich i staży). Ochronie podlega także mienie znajdujące się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem. Precyzyjny zakres ochrony zależy od wariantu. Warto pomyśleć o jak najszerszym ubezpieczeniu mienia, zwłaszcza że koszty wyposażenia gabinetów np. stomatologicznych są bardzo wysokie. Przykładowo w tym roku Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 5 mln zł dla samorządów na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach zaznaczając, że maksymalna wartość zakupów sprzętu dla jednego gabinetu może wynieść 115 tys. zł. To pokazuje, jak wartościowe są urządzenia, na których pracują lekarze i uświadamia potrzebę wyboru dobrego ubezpieczenia.

3.Parasol dla nieruchomości

Osoba ubezpieczona otrzyma także wsparcie finansowe w momencie wyrządzenia szkód w najmowanej lub dzierżawionej nieruchomości, w której prowadzi praktykę. To szczególnie ważne, bo nienaprawione szkody mogą sprawić, że właściciel nieruchomości wypowie umowę najmu. Tymczasem przeniesienie placówki medycznej wiąże się z dodatkowymi kosztami.

4.W momencie zakażenia

Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW) lub zatruć pokarmowych. To niezbędna ochrona, zważywszy na skalę problemu. „Do grup zawodowych najbardziej narażonych na ekspozycję zawodową zalicza się: lekarzy zatrudnionych w oddziałach zabiegowych, pielęgniarki i położne, pracowników stacji dializ, pracowników laboratoriów, pracowników służb ratowniczych, pracowników sprzątających w instytucjach służby zdrowia, stomatologów, pracowników prosektoriów. Z badań przeprowadzonych na terenie Polski wśród 520 pracowników medycznych wynika, że przeciwciała anty-HCV zostały stwierdzone u 0,80 proc. ogółu badanych. Inni badacze dowiedli, że odsetek przeciwciał anty-HCV w populacji polskiej wynosił 1,9 proc., a wśród pracowników opieki zdrowotnej wynosił – 1,42 proc. (wśród ich podopiecznych – 1,92 proc.” – czytamy w analizie „Ryzyko zakażenia wirusem HCV pracowników medycznych w praktyce zawodowej” przygotowanej przez dr n. med. Lidię Sierpińską.

5. Realne wsparcie

OC to ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia nawet do 200 000 euro. Wybór sumy gwarancyjnej zależy od osoby, która kupuje polisę. Decydując się na konkretny wariant, rozszerzenie ochrony o opcję dobrowolną, warto pamiętać, że zawód lekarza niesie za sobą wiele ryzyk.

Warto zastosować działania profilaktyczne i kupić ubezpieczenie.