801 803 000
sumaubezpieczenia 2

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna. Jak rozumieć te pojęcia?

Podpisując umowę, należy zwrócić uwagę na kluczowe pojęcia, związane z finansowym aspektem polisy. Oto ważne pojęcia.

Suma ubezpieczenia jest górną granicą, do której odpowiada zakład ubezpieczeń. Słowem to maksymalna wysokość odszkodowania, która może być wypłacona w wyniku jakiegoś zdarzenia. 

Wysokość sumy ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie. Określa się ją, biorąc pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku np. gabinetu czy wyposażenia i sprzętu znajdującego się wewnątrz ubezpieczanej nieruchomości. Wysokość sumy ubezpieczenia ma bezpośredni wpływ na wysokość składki.

Suma gwarancyjna to tak naprawdę suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Jest to limit kwotowy, który może być ustalony indywidualnie lub narzucony przepisami w przypadku konkretnej grupy zawodowej np. lekarzy, lekarzy dentystów.
Przykładowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (z dnia 22.12.2011 r.) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. To suma gwarancyjna w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty.

Wybierając polisę, należy dokładnie przeczytać umowę. Wszelkie wątpliwości należy omówić z doradcą ubezpieczeniowym. Więcej szczegółów na www.interpolska.pl.