Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym

Studenci kierunków medycznych chętnie korzystają ze stypendiów, które umożliwiają zdobywanie doświadczenia zawodowego. W czasie krajowych i zagranicznych staży powinna ich chronić polisa ubezpieczeniowa.

Sztandarowy program, w którym biorą udział studenci kierunków medycznych, to Erasmus. W relacjach studentów, którymi dzielą się na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czytamy: „Dzięki wyjazdowi na praktykę poznałam osobiście najsłynniejszych specjalistów chorób wątroby, pogłębiłam swoją wiedzę w tej dziedzinie i miałam okazję szlifować znajomość języka francuskiego”. Inni podkreślają, że wyjazd wzmocnił ich pewność siebie, wzbogacił o doświadczenia zawodowe, poszerzył słownictwo medyczne w obcym języku. W latach 2013/2014 na zagraniczne praktyki z Erasmusa wyjechało 33 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ze statystyk programu wynika, że w tym samym roku wzięło udział w praktykach 26 studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 12 – z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz 45 – z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Programy stażowe można odbywać także w Polsce. Przykładowo lubuski urząd marszałkowski wystartował w tym roku z programem stypendiów dla studentów medycyny w zamian za ich przyszłą pracę. Miesięczne stypendium wynosi 2 tys. zł. Docelowo w programie ma brać udział 55 studentów (w pierwszym roku 45).
Do 15 października wybitni studenci kierunków medycznych, którzy wyróżniają się na roku, mogą starać się o stypendium ministra zdrowia. W sumie stypendia za osiągnięcia otrzyma 50 najlepszych studentów. Programy praktyk finansują także fundacje np. w minione wakacje jedenastu studentów medycyny poleciało do Afryki i uczestniczyło w ramach Programu Praktyk Medycznych w Krajach Tropikalnych.

Studenci kierunków medycznych, którzy planują doskonalić swoje umiejętności w ramach staży i praktyk zawodowych, powinni kupić specjalne dedykowane im ubezpieczenie Pakiet INTER Student. Jednym z głównych elementów pakietu jest ubezpieczenie OC zawodowe. Student ma ochronę w momencie, w którym wyrządzi szkody osobom trzecim (w siedzibie szkoły, w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk), ale także szkodę w mieniu (na uczelni, w domach studenckich lub w podmiocie, w którym odbywa praktyki). Polisa uwzględnia także szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Co ważne, polisa działa na całym świecie. Suma gwarancyjna wynosi 25 000 euro na jedno zdarzenie.

Wróć na górę