Stażysta, pod opieką i na odpowiedzialność lekarzy? Jest odpowiednia polisa

Lekarz-stażysta wykonuje swój zawód, ale po konsultacji z opiekunem. To oznacza, że lekarz z doświadczeniem może odpowiadać za błędne wydanie polecenia lekarzowi na specjalizacji. Z drugiej strony poszkodowany pacjent może pozwać lekarza-stażystę. Dlatego bezpiecznie, aby obie strony posiadały ubezpieczenie.

Lista zadań lekarza-stażysty jest długa, począwszy od badania pacjenta i udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem; poprzez udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta aż do wspólnego z lekarzem wykonywania zabiegów operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego.

Błędna ocena sytuacji medycznej przez opiekuna i wydanie wadliwego polecenia stażyście może oznaczać pociągnięcie opiekuna do odpowiedzialności. Z drugiej strony ubezpieczenie powinien posiadać także lekarz-stażysta.

Dla lekarza-stażysty pierwszą zawodową polisę może stanowić program Bezpieczny Start, czyli OC dobrowolne. Polisa jest zabezpieczeniem majątkowym na wypadek wyrządzenia przez stażystę szkody w mieniu pacjenta czy też szpitala. Program działa na wypadek roszczeń osób, którym stażysta udzieli pierwszej pomocy. Sumy gwarancyjne to 2 500 euro na jedno zdarzenie i 5 000 euro na wszystkie zdarzenia. Ochrona działa na całym świecie.

Dla lekarza-opiekuna pomocne może się okazać ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna. W momencie, w którym lekarz zostanie pozwany za błąd osoby, którą miał pod opieką, szczególnie będzie potrzebował profesjonalnego wsparcia prawnego.

Wróć na górę