801 803 000
rejestracja.praktyki 2

Rejestracja praktyki fizjoterapeutycznej last minute. Dlaczego należy się spieszyć?

Są co najmniej trzy powody, dla których rejestracja praktyki fizjoterapeutycznej jest ważna. Każdy z nich bezpośrednio wpływa na przedstawicieli tego zawodu.

1. Bliski termin rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej

31 października to termin, do którego należy zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną. Po 31 października, bez wpisu praktyki fizjoterapeutycznej do rejestru, fizjoterapeuci nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej. Osoba, która złamałaby tę regulację, naraża się na konsekwencje zawodowe, karne i odszkodowawcze. Pamiętajmy aby nie zostawiać formalności na ostatnią chwilę. Krajowa Izba Fizjoterapeutyczna jako organ dokonujący wpisu każdej praktyki fizjoterapeutycznej do Rejestru Praktyk Zawodowych ma 30 dni na weryfikację wniosku i  dokonanie takiego wpisu. Fizjoterapeuci, którzy złożą kompletny wniosek na ostatnią chwilę, mogą na czas nie uzyskać wpisu do rejestru. To z kolei skutkuje wymuszoną przerwą zawodową.

2. Ubezpieczeniowe wymogi prawne

Przed zarejestrowaniem  praktyki fizjoterapeutycznej należy, zgodnie z literą prawa, wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. – Prawo reguluje minimalne stawki ubezpieczenia obowiązkowego dla fizjoterapeutów – przypomina Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. – Osoby prowadzące praktykę fizjoterapeutyczną potrzebują minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jeśli fizjoterapeuta posiada wcześniej zakupioną inną polisę – polisę dobrowolną – powinien zgłosić się do swojego agenta celem zmiany ubezpieczenia na takie, które wypełnia obowiązek prawny. Klientom INTER proponujemy rozwiązanie dotychczasowej umowy ubezpieczenia wraz z rozliczeniem składki za niewykorzystany okres oraz zawarcie nowego ubezpieczenia obowiązkowego zawierającego zapisy wymagane prawem. – wyjaśnia Andrzej Twardowski.

3. Kwestia bezpieczeństwa

Regulacje prawne to nowe obowiązki, ale także bezpieczeństwo dla pacjentów i fizjoterapeutów. Pacjent ma pewność, że osoba widniejąca we wpisie do Rejestru Praktyk Zawodowych, ma odpowiednie przygotowanie i pozwolenie na wykonywanie zawodu. Z kolei fizjoterapeuci czują, że poruszają się w obszarze określonym prawem. Ważnym dokumentem, który obowiązuje osoby prowadzące praktykę fizjoterapeutyczną, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Jasno określa ono wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dzięki standardom i kryteriom wykonywania zawodu zyskują zarówno pacjenci jak i sami fizjoterapeuci.

Chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź: ubezpieczenia.interpolska.pl